[INFOGRAPHIC] BÁO CÁO VĨ MÔ Q3/2021

Trong bối cảnh dịch COVID-19  diễn biến phức tạp, kinh tế vĩ mô gặp nhiều khó khăn trong việc phục hồi. Nền kinh tế Mỹ và Trung Quốc dự kiến