[INFOGRAPHIC] BÁO CÁO VĨ MÔ Q2/2021

Trong bối cảnh dịch COVID-19  diễn biến phức tạp, kinh tế vĩ mô bị ảnh hưởng nặng nề trên nhiều lĩnh vực. Tuy nhiên nhìn chung, nền kinh tế các