Quy trình, chính sách về giao nhận hàng hóa

1. Đăng ký sử dụng dịch vụ

Khách hàng có thể đăng ký sử dụng dịch vụ theo hai cách:

Trụ sở chính Hà Nội:

Chi nhánh TP Hồ Chí Minh:

2. Thanh toán

3. Phương thức vận chuyển

4. Thời gian cung cấp dịch vụ

5. Chính sách bảo hành và hoàn trả phí

Trong trường hợp giao hàng chậm trễ, VIRAC có trách nhiệm thông báo cho Khách hàng bằng văn bản (email/thư) và nhận được sự chấp nhận của Khách hàng. 

Việc đổi và/hoặc trả lại không được áp dụng cho dịch vụ/sản phẩm của Viracresearch.com trên trang web của Viracresearch.com. Khách hàng được hoan nghênh đưa ra bất kỳ nhận xét/câu hỏi hoặc bất kỳ sự không hài lòng nào về dịch vụ/sản phẩm của Viracresearch.com và Viracresearch.com sẽ chịu trách nhiệm chỉnh sửa thông tin/nội dung để đáp ứng sự hài lòng của Khách hàng.

 

Quyền và nghĩa vụ của các bên

 

1. Quyền và trách nhiệm của VIRAC

 

Quyền của VIRAC

 

Trách nhiệm của VIRAC 

 

2. Quyền và trách nhiệm của khách hàng

 

Quyền của Khách hàng

 

Nghĩa vụ của Khách hàng

 

3. Các Quyền Sở hữu Trí tuệ

 

 

4. Quy chế áp dụng

 

 

 

CHÍNH SÁCH HỦY VÀ HOÀN TIỀN

 

Khách hàng chỉ có thể yêu cầu hủy dịch vụ và hoàn tiền trong trường hợp khách hàng đã thanh toán nhưng không nhận được dịch vụ;

Tất cả các yêu cầu hủy và hoàn tiền của khách hàng tiến hành gửi trên trang https://viracresearch.com/lien-he/. VIRAC luôn xem xét cẩn thận từng yêu cầu hủy và hoàn tiền của khách hàng và có quyền đưa ra quyết định cuối cùng đối với yêu cầu đó dựa trên các quy định nêu trên và theo Điều khoản Dịch vụ của VIRAC.

 

Chi phí hủy dịch vụ:

Miễn phí, nếu khách hàng tuân thủ các quy định trong Chính sách hủy và hoàn tiền này.

Hoàn tiền:

VIRAC sẽ chỉ hoàn tiền cho khách hàng trong trường hợp nêu trên. Tùy từng trường hợp, tiền hoàn trả sẽ được chuyển vào thẻ tín dụng/tài khoản ngân hàng được chỉ định của khách hàng. Khách hàng có trách nhiệm phải cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng để nhận tiền hoàn trả.

 

CHÍNH SÁCH GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI

 

VIRAC luôn có trách nhiệm tiếp nhận và xử lý khiếu nại của Khách hàng liên quan đến giao dịch tại Website https://viracresearch.com/. Khi phát sinh các khiếu nại, tranh chấp, VIRAC đề cao giải pháp thương lượng, hòa giải giữa các bên nhằm duy trì mối quan hệ, sự tin cậy của Khách hàng vào chất lượng dịch vụ của VIRAC.

Quy trình khiếu nại thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Khách hàng khiếu nại về dịch vụ của VIRAC thực hiện qua:

Bước 2: Bộ phận chăm sóc khách hàng của VIRAC sẽ tiếp nhận các khiếu nại, liên hệ làm rõ các yêu cầu của Khách hàng trong thời gian sớm nhất có thể và không quá năm (05) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu. Tùy theo tính chất và mức độ của sự việc, VIRAC sẽ có những biện pháp cụ thể để hỗ trợ Khách hàng giải quyết khiếu nại, tranh chấp.

Bước 3: VIRAC có thể yêu cầu Khách hàng cung cấp các thông tin, bằng chứng liên quan đến giao dịch, sản phẩm để xác minh, làm rõ vụ việc và có hướng xử lý thích hợp.