Chính sách cung cấp dịch vụ

1. Đăng ký sử dụng dịch vụ

Khách hàng có thể đăng ký sử dụng dịch vụ theo hai cách:

Trụ sở chính Hà Nội:

Chi nhánh TP Hồ Chí Minh:

2. Thanh toán

3. Phương thức vận chuyển

4. Thời gian cung cấp dịch vụ

5. Chính sách bảo hành và hoàn trả phí

Trong trường hợp giao hàng chậm trễ, Viracresearch.com có trách nhiệm thông báo cho Khách hàng bằng văn bản (email/thư) và nhận được sự chấp nhận của Khách hàng. Chính sách phạt (nếu có) được thực hiện theo thỏa thuận hợp đồng.

Việc đổi và/hoặc trả lại không được áp dụng cho dịch vụ/sản phẩm của Viracresearch.com trên trang web của Viracresearch.com. Khách hàng được hoan nghênh đưa ra bất kỳ nhận xét/câu hỏi hoặc bất kỳ sự không hài lòng nào về dịch vụ/sản phẩm của Viracresearch.com và Viracresearch.com sẽ chịu trách nhiệm chỉnh sửa thông tin/nội dung để đáp ứng sự hài lòng của Khách hàng.