Dịch vụ đổi mới sáng tạo hình thành từ việc chuyển giao từ Viet Lotus Corp. sau khi tái cơ cấu công ty này. VIRAC, cổ đông của Viet Lotus tiếp quản toàn bộ dịch vụ đổi mới sáng tạo cho doanh nghiệp. Các dịch vụ này được cung cấp bởi đội ngũ đổi mới sáng tạo, trong đó Tiến sĩ Vũ Viết Ngoạn, nguyên CEO của Viet Lotus, trở thành cố vấn cấp cao của VIRAC.

 

VIRAC cung cấp 03 dịch vụ đổi mới sáng tạo chính:

TƯ VẤN CHIẾN LƯỢC ĐỔI MỚI SÁNG TẠO

Giúp khách hàng xây dựng một chiến lược đổi mới sáng tạo không chỉ xác định các mục tiêu dài hạn mà còn phác thảo các bước cần thiết với các phương pháp hay nhất để tạo lợi thế cạnh tranh lâu dài cho doanh nghiệp.

TƯ VẤN CHƯƠNG TRÌNH ĐỔI MỚI SÁNG TẠO CHO DOANH NGHIỆP

Giúp khách hàng xây dựng một chương trình đổi mới sáng tạo tổng thể và toàn diện, từ đó giúp họ quản lý thành công hành trình đổi mới để tạo ra mô hình kinh doanh mới, sản phẩm mới, dịch vụ mới và công nghệ mới.

DỊCH VỤ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO MỞ

Giúp khách hàng xác định những thách thức, bài toán khó mà doanh nghiệp cần giải quyết, đồng thời thiết kế ý tưởng sáng tạo, tìm kiếm đối tác tốt nhất để cung cấp giải pháp công nghệ phù hợp.

Lựa chọn dịch vụ doanh nghiệp bạn mong muốn

Phù hợp cho đối tượng doanh nghiệp, không phù hợp với đối tượng cá nhân