Nghiên Cứu Doanh Nghiệp

VIRAC cung cấp báo cáo phân tích doanh nghiệp 

dựa trên việc tổng hợp các nguồn dữ liệu của hầu hết tất cả các công ty đăng ký kinh doanh tại Việt Nam.  

 

 

Báo cáo phân tích doanh nghiệp là gì?

Dịch vụ nghiên cứu doanh nghiệp của VIRAC cung cấp thông tin theo hình thức báo cáo phân tích doanh nghiệp. Đây là công cụ lý tưởng để thấu hiểu và đánh giá đối tác kinh doanh, từ đó giảm thiểu rủi ro và thêm nhiều cơ hội kinh doanh. Đồng thời, những nội dung báo cáo cung cấp sẽ giúp bạn ra quyết định đúng đắn và chính xác hơn dù doanh nghiệp của bạn hoạt động trong bất cứ lĩnh vực nào.  

 

Chúng tôi thực hiện báo cáo nghiên cứu doanh nghiệp theo yêu cầu của bạn.

Các loại báo cáo phân tích doanh nghiệp

Danh bạ doanh nghiệp (BD)

1 ngày làm việc
 • Danh bạ doanh nghiệp theo yêu cầu

Tổng quan doanh nghiệp

1 - 2 ngày làm việc
 • Tổng quan
 • Lĩnh vực Kinh Doanh Đăng Ký
 • Lĩnh vực Kinh Doanh Thực tế
 • Đánh giá tài chính cơ bản

Báo cáo doanh nghiệp giản lược

2 - 3 ngày làm việc
 • Tổng quan
 • Lĩnh vực Kinh Doanh Đăng Ký
 • Xuất nhập khẩu
 • Cấu trúc sở hữu
 • Đánh giá tài chính
 • Kết quả kinh doanh

Báo cáo doanh nghiệp tiêu chuẩn

4 - 5 ngày làm việc
 • Tổng quan
 • Lĩnh vực Kinh Doanh Đăng Ký
 • Lĩnh vực Kinh Doanh Thực tế
 • Khách hàng
 • Nhà cung cấp
 • Ngân hàng giao dịch
 • Kênh phân phối
 • Hoạt động kinh doanh
 • Liên kết
 • Nội tại công ty
 • Đánh giá tài chính
 • Kết quả kinh doanh

Báo cáo doanh nghiệp chuyên sâu

7 - 9 ngày làm việc
 • Tổng quan
 • Lĩnh vực Kinh Doanh Đăng Ký
 • Lĩnh vực Kinh Doanh Thực tế
 • Xuất nhập khẩu
 • Khách hàng
 • Nhà cung cấp
 • Ngân hàng giao dịch
 • Cấu trúc sở hữu
 • Kênh phân phối
 • Hoạt động kinh doanh
 • Liên kết
 • Nội tại công ty
 • Chứng nhận/ giải thưởng
 • Kiện tụng
 • Khả năng vay nợ
 • Thống kê ngành
 • Phân tích đối thủ
 • Đánh giá tài chính
 • Chỉ số tài chính
 • Kết quả kinh doanh
 • Lịch sử

Báo cáo phân tích doanh nghiệp của chúng tôi giúp

Giảm thiểu rủi ro

Đánh giá độ tin cậy của khách hàng tiềm năng và điều chỉnh chính sách với các khách hàng hiện tại

Phát triển Sale & Marketing

Đánh giá tiềm lực tài chính của khách hàng tiềm năng và lên kế hoạch kinh doanh

Quản lý nguồn cung

Tìm hiểu rủi ro và kiểm soát mức độ phụ thuộc vào nhà cung cấp; cải thiện đàm phán

Mua hàng an toàn

Thông tin về lịch sử doanh nghiệp giúp bạn kiểm chứng và đánh giá nhà cung cấp của mình

Lên chiến lược kinh doanh

Phân tích cạnh tranh và tìm hiểu chuẩn mực ngành giúp bạn hoạch định chiến lược kinh doanh hiệu quả

Những con số ấn tượng

700 +
Công ty niêm yết
14 +
Tổ chức tài chính
14 +
Công ty đại chúng chưa niêm yết
14 +
Công ty chưa niêm yết

Đăng ký đặt hàng báo cáo phân tích doanh nghiệp