nGHIÊN cỨU thị trường

Giải Quyết Vấn Đề Phân Tích Thị Trường Và Hành Vi Khách Hàng Cho Doanh Nghiệp

+ Chúng tôi sử dụng các phương pháp định tính như phỏng vấn nhóm, phỏng vấn sâu, nhân học, cũng như các phương pháp định lượng như khảo sát, và phân tích các dữ liệu thứ cấp.
+ Các khách hàng trong và ngoài nước của chúng tôi đều tin tưởng chúng tôi trong việc cung cấp các xu hướng mới nhất và chính xác nhất về nhu cầu, hành vi khách hàng, doanh số, cơ hội phát triển,… và việc tìm hiểu thị trường.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH CỦA BÁO CÁO

Đăng ký nhận tư vấn từ VIRAC

Phù hợp cho đối tượng doanh nghiệp, không phù hợp với đối tượng cá nhân