PHÂN KHÚC BĐS NÀO ĐANG ĐƯỢC QUAN TÂM NHẤT?

Trong 9 tháng năm 2021, nhiều công trình xây dựng đang được triển khai là công trình chuyển tiếp từ năm trước sang có tổng mức đầu tư lớn nên