báo cáo kinh tế vĩ mô q2 2023

Báo cáo Kinh tế vĩ mô Việt Nam Q2/2023

36 Pages

  • Single Subscription (260$ ~ 6,051,240 VNĐ)

Báo cáo Kinh tế vĩ mô Việt Nam quý 2 năm 2023 gồm những thông tin kinh tế vĩ mô trong nước và thế giới, các số liệu về thị trường trái phiếu, thị trường cổ phiếu và dự báo tình hình trong tương lai, …

Kinh tế vĩ mô

Tăng trưởng GDP toàn cầu (%)

Lạm phát tại Mỹ

Lạm phát tại EU

Lạm phát tại Nhật Bản

Lạm phát tại một số quốc gia sử dụng đồng tiền 

chung euro (%, svck năm trước)

Quá trình sụp đổ của SVB

Lãi suất quỹ liên bang tại Mỹ

Chỉ số DXY

Mỹ

Tăng trưởng GDP

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ

Tỷ lệ thất nghiệp

Tiêu dùng cá nhân

Trung Quốc

Tăng trưởng GDP

Tăng trưởng sản lượng công nghiệp gia tăng

Tăng trưởng doanh số bán lẻ hàng hóa tiêu dùng

Tăng trưởng đầu tư vào tài sản cố định

Việt Nam

Thị trường trái phiếu

Thị trường trái phiếu chính phủ sơ cấp

TPCP phát hành theo loại

Giá trị giao dịch Outright và Repos trên thị trường  thứ cấp

Biến động lợi suất TPCP tại thị trường thứ cấp

Giao dịch khối ngoại trên thị trường thứ cấp

Khối lượng TPDN phát hành

Giá trị phát hành TPDN theo nhóm ngành

Điểm mới của Nghị định 08

Thị trường cổ phiếu

Khối lượng và giá trị giao dịch theo tháng trên  HOSE

Khối lượng và giá trị giao dịch theo tháng trên HNX

Giá trị giao dịch ĐTNN trên sàn HOSE

Giá trị giao dịch ĐTNN trên sàn HNX

Chỉ số VN-Index

Số lượng tài khoản chứng khoán giao dịch trong nước

Dự báo

Đăng ký báo cáo customized của VIRAC TẠI ĐÂY.

 

BÁO CÁO LIÊN QUAN