Báo cáo ngành Hàng không Việt Nam Q2/2023

25 Pages

 • Single Subscription (260$ ~ 6,051,240 VNĐ)

Báo cáo ngành Hàng không Việt Nam Q2/2023

Tóm tắt báo cáo

 • Các chỉ số chính của ngành
 • SWOT
 • Số lượng doanh nghiệp, lao động; Tổng nguồn vốn; Tổng giá trị tài sản cố định; Tổng doanh thu thuần; Tổng lợi nhuận trước thuế

Kinh tế vĩ mô

 • GDP
 • Chỉ số sản xuất công nghiệp
 • CPI
 • Tỷ giá
 • Tăng trưởng doanh thu bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng
 • Vốn đầu tư nước ngoài đăng ký

Chuỗi giá trị

Thực trạng ngành hàng không nội địa

 • Cảng hàng không
 • Vận tải hành khách
 • Vận tải hàng hóa

Dự báo

 • Dự báo doanh thu
 • Dự báo triển vọng

Điểm tin

 • Thông tin chính sách
 • Quy hoạch – phát triển
 • Doanh nghiệp

Phụ lục

 • Vận tải hành khách

 

Các thông tin trên sẽ được cung cấp đầy đủ hơn trong báo cáo ngành Hàng không Việt Nam Q2/2023 của VIRAC

VIRAC có thể nghiên cứu, làm báo cáo customize để đáp ứng những nhu cầu đặc biệt, chuyên sâu của khách hàng. Đăng ký đề bài TẠI ĐÂY.

BÁO CÁO LIÊN QUAN