[INFOGRAPHIC] DƯỢC PHẨM VIỆT NAM 2021

Đứng trước những diễn biến phức tạp do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 một năm vừa qua, ngành Dược phẩm Việt Nam đã có nhiều động thái thay đổi