[INFOGRAPHIC] BÁO CÁO NGÀNH DẦU KHÍ VIỆT NAM Q3/2021

Ngành dầu khí Việt Nam Q3/2021 vẫn tiếp tục ảnh hưởng bởi thị trường dầu khí thế giới trong bối cảnh tình hình dịch bệnh dần được kiểm soát và

TÍN HIỆU TÍCH CỰC CHO NGÀNH DẦU KHÍ CUỐI NĂM NAY

Tác động kép của dịch COVID-19 và giá dầu thế giới giảm mạnh đầu năm 2020 Nếu trước đó thị trường dầu trải qua nhiều biến động nhưng vẫn duy