Báo cáo ngành chế biến thực phẩm

Báo cáo ngành Chế Biến Thực Phẩm Việt Nam quý 3/2022

47 Pages

  • Single Subscription (260$ ~ 6,051,240 VNĐ)

Báo cáo ngành Chế Biến Thực Phẩm

Kinh tế vĩ mô q

Thủy sản chế biến 

Sản lượng thủy sản khai thác và nuôi trồng, 2018 – 9T/2022 

Giá cá tra nguyên liệu, 1/2020 – 8/2022 

Giá cá ngừ nguyên liệu, 1/2020 – 8/2022 

Giá tôm sú nguyên liệu, 1/2020 – 8/2022 

Giá tôm thẻ chân trắng nguyên liệu, 1/2020 – 8/2022 

Sản lượng sản xuất thủy hải sản chế biến của Việt Nam, 2019 – 9T/2022 

Giá trị xuất khẩu hàng thủy sản của Việt Nam, 2017 – 8T/2022 

Giá trị xuất khẩu một số loại thủy hải sản của Việt Nam, 7T/2022 

Giá trị xuất khẩu thủy sản sang một số quốc gia, 8T/2021 – 8T/2022 

Giá trị nhập khẩu hàng thủy sản của Việt Nam, 2017 – 8T/2022 

Giá trị nhập khẩu thủy hải sản của Việt Nam từ một số quốc gia, 8T/2022

Thịt chế biến 

Biến động giá thịt lợn hơi trong nước, 1/2021 – 9/2022 

Sản lượng sản xuất một số mặt hàng thịt chế biến của Việt Nam, 2019 – 9T/2022 

Giá trị nhập khẩu thịt và các sản phẩm từ thịt của Việt Nam, 2017 – 7T/2022 

Nhập khẩu thịt heo tươi, ướp lạnh hoặc đông lạnh (mã HS 2023) của Việt Nam, 2017 – 7T/2022

Rau quả chế biến

Dự kiến sản lượng một số cây ăn quả, Q3/2022

Sản lượng một số loại rau quả chế biến, 2019 – 9T/2022

Giá trị xuất khẩu rau quả của Việt Nam, 2017 – 8T/2022

Cơ cấu giá trị xuất khẩu hàng rau quả theo quốc gia, 8T/2022

Giá trị nhập khẩu rau quả của Việt Nam, 2017 – 8T/2022

Cơ cấu giá trị nhập khẩu hàng rau quả theo quốc gia, 8T/2022

Khác 

Dự báo 

Điểm tin 

Phụ lục

BÁO CÁO LIÊN QUAN