Báo cáo Ngành Bất động sản Việt Nam 2022

90 Pages

 • Single Subscription (2148$ ~ 49,992,552 VNĐ)
 1. Kinh tế vĩ mô
 2. Thị trường đất nền
 3. Thị trường BĐS bán lẻ
 4. Thị trường BĐS khu công nghiệp 
 5. Thị trường bất động sản căn hộ cho thuê

 6. Thị trường bất động sản căn hộ bán

 7. Thị trường bất động sản biệt thự, nhà phố thương mại

 8. Dự báo

 9. Điểm tin

 10. Phụ lục

BÁO CÁO LIÊN QUAN