Năm 2019, ngành Điều Việt Nam xác lập 2 kỷ lục, giữ vị trí số 1 thế giới về lượng nhập khẩu điều thô đạt trên 1.6 triệu tấn và lượng xuất khẩu điều nhân gần 500 nghìn tấn . Trung bình mỗi tháng Việt Nam xuất khẩu trên dưới 41,000 tấn điều nhân/tháng, riêng nhũng tháng cuối năm lượng xuất khẩu tăng rất mạnh để phục vụ nhu cầu thị trường quốc tế.

Tuy nhiên, giá điều nhân chỉ đạt trung bình 7,100 USD/tấn, giảm đến 20% so với năm 2018 do các yếu tố như: rào cản thị trường, chiến tranh thương mại Mỹ – Trung, bất ổn chính trị,… khiến cho giá trị xuất khẩu giảm mạnh. Dự báo giá điều trong những năm tới sẽ ổn định trở lại nhưng chưa tăng trở lại được do tình hình dịch bệnh phức tạp, chính trị bất ổn ở các thị trường tiêu thụ điều.

Tóm tắt báo cáo
1. Môi trường kinh doanh
1.1 Tình hình kinh tế vĩ mô
1.2 Khung pháp lý
1.3 Tác động của các Hiệp định thương mại
2. Ngành Điều thế giới
2.1 Chuỗi giá trị ngành
2.2 Sản xuất
2.3 Tiêu thụ
2.4 Xuất nhập khẩu
2.5 Diễn biến giá
2.6 Thực trạng tại một số quốc gia tiêu biểu
3. Thị trường Điều Việt Nam
3.1 Định nghĩa và phân loại
3.2 Quy trình và công nghệ sản xuất
3.3 Sản xuất
3.4 Tiêu thụ
3.5 Xuất nhập khẩu
3.6 Giá
3.7 Phương thức thanh toán
4. Rủi ro thị trường Điều Việt Nam
5. Quy hoạch và dự báo
6. Phân tích doanh nghiệp
Phụ lục báo cáo tài chính

Công ty Cổ phần Long Sơn
Công ty Cổ phần Hoàng Sơn
Công ty TNHH Sản xuất – Thương Mại
Công ty TNHH Cao Phát
Công ty TNHH RALS Quốc tế Việt Nam
Công ty TNHH Hải Việt
Công ty Cổ phần chế biến hàng xuất khẩu Long An
Công ty TNHH Thảo Nguyên

Danh mục biểu đồ
Biểu đồ 1: Tốc độ tăng trưởng GDP theo quý, 2016 – 2019
Biểu đồ 2: Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản (theo giá so sánh năm 2010), 2016 – 2019
Biểu đồ 3: Biến động CPI hàng tháng, 1/2015 -12/2019
Biểu đồ 4: Tỷ giá VND/USD, 1/2013 – 12/2019
Biểu đồ 5: Cơ cấu các mặt hàng nông sản chính theo giá trị xuất khẩu, 2019e
Biểu đồ 6: Diện tích trồng Điều thế giới, 2009/2010 – 2016/2017
Biểu đồ 7: Cơ cấu trồng Điều thế giới, 2016/2017
Biểu đồ 8: Sản lượng sản xuất Điều thô thế giới, 2009/2010 – 2018/2019
Biểu đồ 9: Sản lượng sản xuất nhân điều thế giới, 2006/2007 – 2018/2019
Biểu đồ 10: Cơ cấu sản xuất nhân điều, 2018/2019
Biểu đồ 11: Sản lượng sản xuất nhân Điều thế giới, 2018/2019
Biểu đồ 12: Sản lượng sản xuất các loại hạt trên thế giới, 2018/2019
Biểu đồ 13: Sản lượng sản xuất hạt Điều so với các loại hạt khác, 2006/2007 – 2018/2019
Biểu đồ 14: Sản lượng tiêu thụ điều nhân thế giới, 2011 – 2018e
Biểu đồ 15: Cơ cấu tiêu thụ nhân điều thế giới, 2017e
Biểu đồ 16: Tiêu thụ bình quân đầu người của một số quốc gia tiêu thụ điều lớn nhất thế giới, 2011 – 2017
Biểu đồ 17: Tiêu thụ các loại hạt khô thế giới, 2011 – 2017
Biểu đồ 18: Sản lượng xuất khẩu điều nhân thế giới, 2013 – 2018e
Biểu đồ 19: Giá trị xuất khẩu điều thế giới, 2013 – 2018
Biểu đồ 20: Cơ cấu thị trường xuất khẩu điều nhân thế giới theo giá trị, 2018
Biểu đồ 21: Cơ cấu thị trường nhập khẩu điều nhân theo giá trị, 2018
Biểu đồ 22: Phân tích giá bán lẻ hạt Điều theo tỷ lệ đóng góp
Biểu đồ 23: Diện tích trồng Điều tại Ấn Độ, 2009/2010 – 2017/2018e
Biểu đồ 24: Sản lượng sản xuất Điều của Ấn Độ, 2009/2010 – 2018/2019e
Biểu đồ 25: Diện tích trồng Điều tại Bờ Biển Ngà, 2010 – 2017e
Biểu đồ 26: Sản lượng sản xuất Điều tại Bờ Biển Ngà, 2009/2010 – 2016/2017
Biểu đồ 27: Diện tích trồng Điều tại Brazil, 2009/2010 – 2016/2017
Biểu đồ 28: Sản lượng sản xuất Điều của Brazil, 2009/2010 – 2017/2018e
Biểu đồ 29: Diện tích điều và năng suất của Việt Nam, 2013 – 2019
Biểu đồ 30: Sản lượng sản xuất điều thô của Việt Nam, 2013 – 2019
Biểu đồ 31: Cơ cấu diện tích trồng điều theo địa phương, 2019e
Biểu đồ 32: Tình hình sản xuất Điều thô, 2013 – 2019
Biểu đồ 33: Sản lượng tiêu thụ điều nhân của Việt Nam, 2013 – 2019e
Biểu đồ 34: Sản lượng và giá trị xuất khẩu điều nhân của Việt Nam, 2013 – 2019
Biểu đồ 35: Cơ cấu sản lượng điều nhân xuất khẩu theo chủng loại, 2019
Biểu đồ 36: Cơ cấu thị trường điều nhân xuất khẩu theo sản lượng, 2019
Biểu đồ 37: Top doanh nghiệp xuất khẩu điều nhân theo thị phần, 2019
Biểu đồ 38: Phương tiện vận chuyển chủ yếu, 2019
Biểu đồ 39: Sản lượng và giá trị nhập khẩu điều thô của Việt Nam, 2013 – 2019
Biểu đồ 40: Cơ cấu thị trường nhập khẩu điều thô theo sản lượng, 2019
Biểu đồ 41: Biến động giá điều khô mua xô tại Bình Phước và Đắk Lắk, 2019
Biểu đồ 42: Dự báo tổng sản lượng điều thô của Việt Nam, 2013 – 2022f
Biểu đồ 43: Dự báo sản lượng điều nhân xuất khẩu của Việt Nam, 2013 – 2022f
Biểu đồ 44: Doanh thu thuần, 2017 – 2018
Biểu đồ 45: Chỉ tiêu lợi nhuận, 2017 – 2018
Biểu đồ 46: Khả năng trả nợ, 2017 – 2018
Biểu đồ 47: Vòng quay tài sản cố định, 2018
Biểu đồ 48: Số ngày tồn kho, 2018
Biểu đồ 49: Chi phí quản lí doanh nghiệp/Doanh thu thuần, 2017 – 2018
Biểu đồ 50: Chi phí lãi vay và chi phí lãi vay/doanh thu thuần, 2017 – 2018
Biểu đồ 51: Khả năng thanh toán, 2017 – 2018
Biểu đồ 52: Tỷ suất lợi nhuận, 2017 – 2018

Danh mục bảng
Bảng 1: Các chữ viết tắt được sử dụng trong việc phân cấp nhân hạt Điều
Bảng 2: Bảng phân cấp chất lượng của nhân hạt Điều
Bảng 3: Phân loại hạt Điều thô
Bảng 4:Giá hạt Điều giao ngay tại Ấn Độ , 2019 (Rs/kg)
Bảng 5: Thời gian ra hoa và thu hoạch của cây Điều
Bảng 6: Công dụng của nhân Điều
Bảng 7: Top doanh nghiệp chế biến xuất khẩu Điều của Việt Nam, 2018