Ngành Linh kiện điện tử Việt Nam

Tổng giá trị sản xuất Linh kiện điện tử toàn cầu năm 2019 ước đạt x,xxx triệu USD, giảm x% so với năm 2018. Tính đến hết tháng 9/2019, chỉ số giá linh kiện điện tử thế giới đạt xx, giảm x% so với mức cao nhất hồi tháng 10/2018. Giá trị sản xuất công nghiệp ngành Linh kiện điện tử trong năm 2019 ước đạt khoảng xxx,xxx tỷ đồng, tăng xx% so với năm 2018. Theo dự báo mới nhất của Hiệp hội Doanh nghiệp Điện tử Việt Nam, mức tiêu thụ sản phẩm điện tử của Việt Nam sẽ tăng xx% trong năm 2020. Xuất phát từ giá nhân công rẻ cũng như lợi thế vị trí trong các thị trường bản địa và với sự bùng nổ của mạng Internet, các nước đang phát triển trong đó có Việt Nam có nhiều cơ hội tham gia vào chuỗi cung ứng các sản phẩm điện tử trên thị trường toàn cầu…

Danh mục từ viết tắt

 Tóm tắt báo cáo

  1. Môi trường kinh doanh 

 1.1 Kinh tế vĩ mô

 1.2 Khung pháp lý

 1.3 Tác động của các Hiệp định thương mại

  1. Thị trường Linh kiện điện tử thế giới

 2.1 Định nghĩa và phân loại

 2.2 Quy trình sản xuất linh kiện điện tử

 2.3 Mô hình mạng sản xuất trong ngành điện tử

 2.4 Các phương thức sản xuất linh kiện điện tử

 2.5 Sản xuất và Tiêu thụ

 2.6 Xuất nhập khẩu

 2.7 Giá một số loại linh kiện điện tử

 2.8 Thực trạng sản xuất và tiêu thụ tại 1 số nước tiêu biểu

 2.9 Các công ty hàng đầu trong ngành

  1. Thị trường Linh kiện điện tử Việt Nam

 3.1 Lịch sử hình thành và phát triển ngành

 3.2 Hiện trạng liên kêt chuỗi giá trị trong ngành điện tử

 3.3 Công nghệ sản xuất

 3.4 Nguyên vật liệu

 3.5 Sản xuất

 3.6 Tiêu thụ

 3.7 Xuất nhập khẩu

 3.8 Phân tích hoạt động kinh doanh theo địa bàn

  1. Rủi ro đặc thù ngành
  2. Quy hoạch phát triển ngành 
  3. Triển vọng và dự báo 

 6.1 Động lực phát triển ngành

 6.2 Dự báo triển vọng ngành

  1. Phân tích doanh nghiệp

 7.1 Giới thiệu doanh nghiệp

 7.2 Phân tích tài chính

  1. Phụ lục báo cáo tài chính

 

CÔNG TY TNHH SÀI GÒN STEC 

 CÔNG TY TNHH INTEL Việt Nam

 CÔNG TY TNHH FOSTER Việt Nam

 CÔNG TY TNHH HOSIDEN Việt Nam

 CÔNG TY TNHH HAESUNG VINA

 CÔNG TY TNHH MEIKO Việt Nam

 CÔNG TY TNHH HA NOI DOOSUNG TECH

 CÔNG TY TNHH SUMIDEN Việt Nam

 

Danh mục biểu đồ

 Biểu đồ 1: Tốc độ tăng trưởng GDP theo quý, 2016 – 2019

 Biểu đồ 2: Chỉ số sản xuất ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, 2012 – 2019

 Biểu đồ 3: Tỷ giá VND/USD, 1/2013 – 12/2019

 Biểu đồ 4: Thu hút FDI theo lĩnh vực, 2019

 Biểu đồ 5: Năng suất lao động tại Việt Nam, 2011 – 2019

 Biểu đồ 6: Tỷ trọng giá trị xuất-nhập khẩu của Điện tử, Máy tính, Điện thoại các loại và Linh kiện, 2010 – 2019

 Biểu đồ 7: Giá trị sản xuất Linh kiện điện tử và một số thiết bị điện tử toàn cầu, 2017 – 2020e

 Biểu đồ 8: Tốc độ tăng trưởng của ngành Điện tử toàn cầu theo khu vực, 2016 – 2018e

 Biểu đồ 9: Tốc độ tăng trưởng doanh thu thiết bị bán dẫn thế giới, 2010-2020f

 Biểu đồ 10: Doanh thu thị trường bán dẫn toàn cầu, 2012 – 2019

 Biểu đồ 11: Doanh thu thiết bị bán dẫn theo từng loại sản phẩm, 2019e

 Biểu đồ 12: Doanh số bán máy tính bảng toàn cầu, Q1/2016-Q4/2019

 Biểu đồ 13: Thị phần các hãng sản xuất máy tính bảng thế giới, 2018 – 2019 

 Biểu đồ 14: Doanh số máy tính cá nhân thế giới, 2018 – 2019

 Biểu đồ 15: Thị phần các hãng sản xuất máy tính cá nhân, 2019

 Biểu đồ 16: Doanh số điện thoại thông minh thế giới, 2018 – 2019

 Biểu đồ 17: Thị phần các hãng sản xuất điện thoại thông minh toàn cầu, 2018 – 2019

 Biểu đồ 18: Thị phần nhập khẩu một số mã HS tiêu biểu, 2012 – 2018

 Biểu đồ 19: Giá trị nhập khẩu linh kiện điện tử thế giới, 2012 – 2018e

 Biểu đồ 20: Thị trường nhập khẩu linh kiện điện tử thế giới theo giá trị, 2018

 Biểu đồ 21: Chỉ số giá linh kiện điện tử thế giới, 1/2013 – 9/2019

 Biểu đồ 22: Giá trung bình cảm biến và bộ nhớ (DRAM) qua các năm, 2011 – 2018e

 Biểu đồ 23: Doanh số thị trường bán dẫn tại các quốc gia sản xuất lớn nhất thế giới, 2016 – 2020f

 Biểu đồ 24: Giá trị sản xuất linh kiện điện tử của Nhật Bản, 2010 – 2019

 Biểu đồ 25: Cơ cấu sản xuất thiết bị của Nhật Bản trong ngành điện tử và công nghệ thông tin, 2019

 Biểu đồ 26: Xuất – nhập khẩu linh kiện điện tử Nhật Bản, 2010-2019

 Biểu đồ 27: Cơ cấu xuất nhập khẩu linh kiện điện tử của Nhật Bản 2019

 Biểu đồ 28: Doanh thu ngành công nghiệp điện tử của Trung Quốc, 2012-2018

 Biểu đồ 29: Quy mô thị trường thiết bị bán dẫn của Trung Quốc, 2010-2018

 Biểu đồ 30: Sản xuất Mạch tích hợp của Trung Quốc, 2010 – 2019

 Biểu đồ 31: Doanh thu các nhóm hàng công nghệ tại Hàn Quốc, 2019

 Biểu đồ 32: Tỷ lệ nội địa hóa của doanh nghiệp điện tử Nhật Bản tại một số quốc gia, 2018

 Biểu đồ 33: Nguồn gốc máy móc công nghệ trong ngành Linh kiện phụ tùng Việt Nam, 2016

 Biểu đồ 34: Áp dụng các tiêu chuẩn và công cụ quản lý hiện đại trong sản xuất Linh kiện phụ tùng tại Việt Nam, 2016

 Biểu đồ 35: Giá nguyên liệu đầu vào (nhôm, đồng, sắt) linh kiện điện tử, 2017-2019

 Biểu đồ 36: Giá nguyên liệu đầu vào (vàng, bạc, palladium) linh kiện điện tử, 2017 – 2019

 Biểu đồ 37: Giá trị sản xuất ngành Linh kiện điện tử, 2011 – 2019e

 Biểu đồ 38: Cơ cấu sản xuất linh kiện điện tử theo từng loại, 2019

 Biểu đồ 39: Chỉ số sản xuất công nghiệp ngành Linh kiện điện tử theo tháng, 2018 – 2019 (Tính theo gốc năm 2015)

 Biểu đồ 40: Số lượng doanh nghiệp và lao động trong ngành Linh kiện điện tử, 2010 – 2018

 Biểu đồ 41: Phân loại doanh nghiệp linh kiện điện tử theo khu vực, 2017 – 2018

 Biểu đồ 42: Tổng tài sản cố định và đầu tư dài hạn bình quân, 2010 – 2018

 Biểu đồ 43: Doanh thu thuần và lợi nhuận trước thuế của doanh nghiệp ngành Linh kiện điện tử, 2010 – 2018

 Biểu đồ 44: Giá trị tiêu thụ linh kiện điện tử, 2012 – 2019

 Biểu đồ 45: Chỉ tiêu dành cho thiết bị di động tại Việt Nam, 2017-2023f

 Biểu đồ 46: Xuất khẩu điện thoại các loại và linh kiện của Việt Nam qua các tháng năm 2018-2019

 Biểu đồ 47: Cơ cấu thị trường xuất khẩu điện thoại và linh kiện,2019

 Biểu đồ 48: Điện thoại di động nguyên chiếc xuất khẩu của Việt Nam, 2019 

 Biểu đồ 49: Cơ cấu thị trường xuất khẩu điện thoại nguyên chiếc, 2019

 Biểu đồ 50: Kim ngạch nhập khẩu điện thoại và linh kiện điện thoại, 2010 – 2019

 Biểu đồ 51: Cơ cấu thị trường cung cấp điện thoại và linh kiện điện thoại cho Việt Nam, 2019 

 Biểu đồ 52: Kim ngạch xuất khẩu máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện của Việt Nam, 2010 – 2019

 Biểu đồ 53: Cơ cấu nhập khẩu máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện theo khối doanh nghiệp của Việt Nam, 2019

 Biểu đồ 54: Top 10 thị trường xuất khẩu máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện của Việt Nam, 2019

 Biểu đồ 55: Top 10 các mặt hàng xuất khẩu có tỷ lệ FDI nhiều nhất, 2019

 Biểu đồ 56: Kim ngạch nhập khẩu máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện, 2011 – 2019

 Biểu đồ 57: Cơ cấu nhập khẩu máy tính , sản phẩm điện tử và linh kiện theo khối doanh nghiệp của Việt Nam, 2019

 Biểu đồ 58: Top 10 thị trường cung cấp máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện của Việt Nam, 2019

 Biểu đồ 59: Doanh thu tiêu thụ một số thiết bị điện tử, 2017-2023f

 Biểu đồ 60: Doanh thu bán lẻ các nhóm hàng công nghệ điện tử trong nước, 2019

 Biểu đồ 61: Doanh thu và tăng trưởng thị trường thiết bị điện tử Việt Nam, Q1/2017 – Q4/2019

 Biểu đồ 62: Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ, 2017 – 2018

 Biểu đồ 63: Doanh thu Samsung Bắc Ninh và Samsung Thái Nguyên, 2011 – 2018

 Biểu đồ 64: Lợi nhuận gộp và tỷ suất lợi nhuận gộp của doanh nghiệp, 2017 – 2018

 Biểu đồ 65: Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp, 2018

 Biểu đồ 66: Cơ cấu tài sản, 2018

 Biểu đồ 67: Cơ cấu nguồn vốn, 2018

 Biểu đồ 68: Khả năng thanh toán, 2018

 Biểu đồ 69: Hiệu quả sử dụng tài sản, 2018

 

Danh mục bảng

 Bảng 1: Cam kết cắt giảm thuế nhập khẩu trong WTO đối với các sản phẩm điện tử

 Bảng 2: Giá trị sản xuất và xuất – nhập khẩu linh kiện điện tử của Hàn Quốc, 2016 – 2019e

 Bảng 3: Danh sách 10 nhà cung cấp thiết bị bán dẫn có doanh thu lớn nhất toàn cầu năm 2018-2019

 Bảng 4: Danh mục yêu cầu của các TĐĐQG đối với nhà cung cấp linh kiện

 Bảng 5: Kim loại có trong một số linh kiện điện tử

 Bảng 6: Sản lượng sản xuất các sản phẩm linh kiện điện tử chính tại Việt Nam, 2010 – 2019

 Bảng 7: Sản lượng sản xuất một số chủng loại máy tính, sản phẩm điện tử và linh kiện theo khu vực, 2019

 Bảng 8: Một số dự án FDI đầu tư vào ngành Linh kiện điện tử, 2014 – 2019

 Bảng 9: Sản lượng tiêu thụ một số chủng loại máy tính, sản phẩm điện tử và linh kiện theo khu vực, 2019

 Bảng 10: Nhu cầu các sản phẩm linh kiện điện tử của Canon Việt Nam

 Bảng 11: Nhu cầu các sản phẩm linh kiện của Intel

 Bảng 12: Top 10 doanh nghiệp xuất khẩu điện thoại các loại và linh kiện đạt kim ngạch lớn nhất, tháng 2019

 Bảng 13: Top 10 doanh nghiệp nhập khẩu điện thoại các loại và linh kiện đạt kim ngạch lớn nhất tháng 2019

 Bảng 14: Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện nhập khẩu, 2019

 Bảng 15: Danh mục một dự án ngành Công nghiệp điện tử kêu gọi đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trên địa bàn thành phố Hải Phòng giai đoạn 2018 – 2025

 Bảng 16: Mức lương tối thiểu theo khu vực tại Việt Nam từ 1/1/2019

 Bảng 17: Các chỉ tiêu đánh giá hoạt động, 2018