Nhóm chất tẩy rửa, phân bón và hợp chất nito là 2 nhóm chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu sản xuất và tiêu thụ ngành hóa chất.

Một trong những điểm yếu lớn nhất của ngành hóa chất Việt Nam là khả năng cung ứng nguyên liệu đầu vào còn yếu, do vậy, phần lớn nguyên liệu đầu vào cho ngành hóa chất đều phải nhập khẩu. Hệ thống máy móc kỹ thuật của ngành hóa chất phần lớn chỉ ở mức độ trung bình khá so với một số nước trong khu vực nên năng suất của ngành chưa cao và giá trị gia tăng còn thấp.

Một số ngành đã đạt mức bão hòa như phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, sơn, chất tẩy rửa tuy nhiên vẫn còn nhiều ngành còn dư địa tăng trưởng cao như hạt nhựa nguyên sinh và cao su tổng hợp, sợi nhân tạo, hóa chất cơ bản.

Danh mục từ viết tắt
Tóm tắt báo cáo
1. Môi trường kinh doanh
1.1. Tình hình kinh tế vĩ mô
1.2. Khung pháp lý
2. Thị trường thế giới
2.1. Nguyên vật liệu
2.2. Sản xuất
2.3. Tiêu thụ
2.4. Xuất nhập khẩu
2.5. Thực trạng ngành hóa chất khu vực
2.6. Một số quốc gia sản xuất tiêu biểu
2.7. Một số công ty lớn trong ngành
3. Thị trường Việt Nam
3.1. Lịch sử hình thành và phát triển
3.2. Định nghĩa và phân loại
3.3. Nguyên liệu đầu vào
3.4. Sản xuất và tiêu thụ
3.5. Xuất nhập khẩu
4. Các phân nhóm ngành chính
4.1. Phân bón và hợp chất Nito
4.2. Cao su tổng hợp và hạt nhựa nguyên sinh
4.3. Chất tẩy rửa
4.4. Sơn và mực in
4.5. Thuốc bảo vệ thực vật
4.6. Hóa chất cơ bản
4.7. Sợi nhân tạo
5. Rủi ro ngành
6. Triển vọng và dự báo
6.1. Quy hoạch và phát triển ngành hóa chất
6.5. Triển vọng ngành hóa chất Việt Nam
7. Phân tích doanh nghiệp
7.1. Giới thiệu doanh nghiệp
7.2. Phân tích tài chính
8. Phụ lục báo cáo tài chính

CÔNG TY PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ (DPM)
CÔNG TY PHÂN BÓN BÌNH ĐIỀN (BFC)
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN DẦU KHÍ CÀ MAU (DCM)
CTCP SUPE PHỐT PHÁT VÀ HÓA CHẤT LÂM THAO (LAS)
CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT VÀ HÓA CHẤT ĐỨC GIANG (DGC)
CÔNG TY CỔ PHẦN PIN ẮC QUY MIỀN NAM (PAC)
CÔNG TY CỔ PHẦN KHỬ TRÙNG VIỆT NAM (VFG)
CTCP BỘT GIẶT LIX (LIX)
CTCP HÓA CHẤT CƠ BẢN MIỀN NAM (CSV)
CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO VỆ THỰC VẬT SÀI GÒN (SPC)

Danh mục biểu đồ
Biểu đồ 1: Tốc độ tăng trưởng GDP theo quý, 2016-2019
Biểu đồ 2: GDP theo giá hiện hành và GDP bình quân đầu người, 2013-2018
Biểu đồ 3: Xuất nhập khẩu hàng hóa, 2011 – 2019
Biểu đồ 4: Tỷ giá VND/USD, 2013 – 12/2019
Biểu đồ 5: Tỷ giá VND/CNY, 2013 – 12/2019
Biểu đồ 6: Nguồn cung dầu thế giới, 2006-2018e
Biểu đồ 7: Sản lượng sản xuất khí thiên nhiên theo loại của thế giới, 2010 – 2040f
Biểu đồ 8: Giá dầu thô trung bình và khí tự nhiên thế giới, 2014 – 12/2019
Biểu đồ 9 : Sản xuất và tiêu thụ than toàn cầu, 2011-2018
Biểu đồ 10: Diễn biến giá than nhiệt 2013-2019
Biểu đồ 11:Giá trị sản xuất hóa chất thế giới, 2012 – 2018e
Biểu đồ 12 Cơ cấu sản xuất hóa chất theo khu vực, 2018
Biểu đồ 13: Tăng trưởng sản xuất hóa chất theo khu vực, 2015 – 2018
Biểu đồ 14: Cơ cấu sản xuất hóa chất toàn cầu theo chủng loại, 2018
Biểu đồ 15 : Top các nước có số lượng thương vụ M&A trong ngành hóa chất lớn nhất, 2019
Biểu đồ 16: Dự báo tăng trưởng sản xuất hàng năm ngành hóa chất theo lĩnh vực, 2016 – 2021e
Biểu đồ 17: Doanh thu ngành hóa chất toàn cầu, 2007 – 2018
Biểu đồ 18: Tăng trưởng doanh số ngành hóa chất theo khu vực, 2015 – 2018F
Biểu đồ 19: Top các nước tiêu thụ hóa chất, 2018
Biểu đồ 20: Tiêu thụ hóa chất toàn cầu theo khu vực, 2018
Biểu đồ 21 :Xuất khẩu hóa chất thế giới, 2008-2018
Biểu đồ 22:Top quốc gia xuất khẩu hóa chất lớn nhất, 2018
Biểu đồ 23: Top các công ty hóa chất có doanh số lớn nhất tại Trung Quốc, 2018
Biểu đồ 24: Doanh thu ngành hóa chất Mỹ, 2008-2018
Biểu đồ 25: Top các công ty hóa chất hàng đầu tại Mỹ theo doanh thu, 2018e
Biểu đồ 26: Top các thị trường xuất khẩu hóa chất của Mỹ, 2018
Biểu đồ 27 Doanh thu sản xuất hóa chất tại Đức, 2008-2018
Biểu đồ 28: Hoạt động M&A của ngành hóa chất toàn cầu, 2009-2018
Biểu đồ 29: Cơ cấu doanh thu ngành hóa chất, 2018
Biểu đồ 30: Sản lượng than sản xuất và nhập khẩu, 2011 – 2019
Biểu đồ 31: Dự báo cung – cầu than, 2015 – 2030
Biểu đồ 32: Trữ lượng Quặng thăm dò năm 2014
Biểu đồ 33: Dự báo nhu cầu Quặng cho phân bón, 2015 – 2030
Biểu đồ 34: Số lượng doanh nghiệp và lao động ngành hóa chất, 2011 – 2018
Biểu đồ 35: Doanh thu và lợi nhuận ngành hóa chất, 2011 – 2018
Biểu đồ 36: Tổng vốn đầu tư và tài sản cố định ngành hóa chất, 2011 – 2018
Biểu đồ 37: Giá trị sản xuất ngành hóa chất, 2011 – 2019
Biểu đồ 38: Giá trị tiêu thụ ngành hóa chất, 2011 – 2019
Biểu đồ 39: Xuất nhập khẩu hóa chất và sản phẩm hóa chất, 2011 -2019
Biểu đồ 40: Cơ cấu thị trường nhập khẩu hóa chất và sản phẩm hóa học của Việt Nam, 2019
Biểu đồ 41: Cơ cấu thị trường xuất khẩu hóa chất và sản phẩm hóa học của Việt Nam, 2019
Biểu đồ 42: Cơ cấu các loại phân bón chính 2014
Biểu đồ 43: Doanh thu và lợi nhuận ngành phân bón, 2010 – 2018
Biểu đồ 44: Sản xuất và tiêu thụ của các doanh nghiệp sản xuất trong nước, 2012- 2019e
Biểu đồ 45: Tiêu thụ phân bón, 2013 – 2019
Biểu đồ 46: Nhập khẩu phân bón, 2015 – 2019
Biểu đồ 47: Cơ cấu nhập khẩu theo loại phân bón, 2019
Biểu đồ 48: Cơ cấu nhập khẩu phân bón theo quốc gia, 2018 – 2019
Biểu đồ 49: Xuất khẩu phân bón, 2015 – 2019
Biểu đồ 50: Cơ cấu xuất khẩu phân bón theo loại (sản lượng), 2019
Biểu đồ 51: Xuất khẩu phân bón theo quốc gia, 2019
Biểu đồ 52: Xuất khẩu phân bón theo quốc gia, 2018 – 2019
Biểu đồ 53: Cơ cấu polymer được sử dụng, 2015
Biểu đồ 54: Sản xuất hạt nhựa nguyên sinh, 2010 – 2019
Biểu đồ 55: Cung cầu polypropylene tại Việt Nam, 2010 – 2019
Biểu đồ 56: Sản lượng sản xuất và tiêu thụ PP của lọc hóa dầu Bình Sơn, 2013 – 2018
Biểu đồ 57: Tiêu thụ polymer tại Việt Nam, 2010 – 2019e
Biểu đồ 58: Thị phần cung ứng hạt nhựa phụ gia, 2017
Biểu đồ 59: Nhập khẩu hạt nhựa nguyên sinh, 2010 – 2019
Biểu đồ 60: Cơ cấu thị trường nhập khẩu hạt nhựa nguyên sinh theo giá trị, 2019
Biểu đồ 61: Cơ cấu thị trường nhập khẩu hạt nhựa nguyên sinh theo khối lượng, 2019
Biểu đồ 62: Top doanh nghiệp nhập khẩu chất dẻo nguyên liệu, 2019
Biểu đồ 63: Cơ cấu chủng loại nhập khẩu chất dẻo nguyên liệu theo giá trị, 2019
Biểu đồ 64: Cơ cấu chủng loại nhập khẩu chất dẻo nguyên liệu theo khối lượng, 2019
Biểu đồ 65: Giá trị xuất khẩu hạt nhựa nguyên liệu, 2012 – 2019
Biểu đồ 66: Cơ cấu thị trường xuất khẩu hạt nhựa nguyên sinh theo sản lượng, 2019
Biểu đồ 67: Cơ cấu thị trường xuất khẩu hạt nhựa nguyên sinh theo giá trị, 2019
Biểu đồ 68: Cơ cấu xuất khẩu nhựa nguyên liệu theo chủng loại, 2019
Biểu đồ 69: Giá trị xuất khẩu PP và PE, 2012 – 2019
Biểu đồ 70: Xuất – nhập khẩu cao su tổng hợp, 2011 – 2019e
Biểu đồ 71: Cơ cấu thị trường nhập khẩu cao su tổng hợp, 2019
Biểu đồ 72: Số lượng doanh nghiệp và lao động ngành chất tẩy rửa, 2011 – 2018
Biểu đồ 73: Sản lượng sản xuất chất tẩy rửa, 2010 – 2019
Biểu đồ 74: Giá trị tiêu thụ chất tẩy rửa, 2010 – 2019e
Biểu đồ 75: Thị phần tiêu thụ bột giặt theo nhãn hiệu, 2019
Biểu đồ 76: Thị phần tiêu thụ bột giặt tại Việt Nam theo nhà sản xuất, 2019
Biểu đồ 77: Thị phần tiêu thụ các sản phầm làm đẹp và chăm sóc cá nhân theo nhà sản xuất, 2018
Biểu đồ 78: Thị phần tiêu thụ các sản phầm làm đẹp và chăm sóc cá nhân theo nhãn hiệu, 2018
Biểu đồ 79: Giá trị nhập khẩu chất thơm, mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh, 2011 – 2019
Biểu đồ 80: Cơ cấu thị trường nhập khẩu chất thơm, mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh, 2019
Biểu đồ 81: Số lượng doanh nghiệp và lao động ngành sản xuất sơn và mực in, 2011 – 2018
Biểu đồ 82: Thị phần tiêu thụ sơn tại Việt Nam, 2017
Biểu đồ 83: Sản lượng sản xuất sơn, 2010 – 2019
Biểu đồ 84: Cơ cấu ngành sơn theo giá trị, 2017
Biểu đồ 85: Cơ cấu ngành sơn Việt Nam theo sản lượng, 2017
Biểu đồ 86: Sản lượng sản xuất mực in, 2010 – 2019
Biểu đồ 87: Cơ cấu sản xuất mực in theo giá trị, 2017
Biểu đồ 88: Cơ cấu sản xuất mực in theo sản lượng, 2017
Biểu đồ 89: Giá trị tiêu thụ sơn và mực in, 2010 – 2019e
Biểu đồ 90: Cơ cấu sản lượng sơn tiêu thụ theo lĩnh vực, 2017e
Biểu đồ 91: Xuất nhập khẩu sơn và mực in của Việt Nam, 2011 – 2019
Biểu đồ 92: Cơ cấu thị trường nhập khẩu sơn và mực in, 2018
Biểu đồ 92: Cơ cấu thị trường xuất khẩu sơn và mực in, 2018
Biểu đồ 93: Số lượng doanh nghiệp và lao động ngành sản xuất thuốc bảo vệ thực vật, 2011 – 2018
Biểu đồ 94: Sản lượng sản xuất thuốc BVTV, 2013 – 2019
Biểu đồ 95: Giá trị tiêu thụ thuốc bảo vệ thực vật, 2012 – 2019e
Biểu đồ 96: Thị phần thuốc bảo vệ thực vật tại Việt Nam, 2017e
Biểu đồ 97: Nhập khẩu thuốc trừ sâu và nguyên liệu, 2011 – 2019
Biểu đồ 98: Cơ cấu thị trường nhập khẩu thuốc trừ sâu và nguyên liệu, 2019
Biểu đồ 99: Chỉ số giá muối công nghiệp của Ấn Độ, 2012 – 2018
Biểu đồ 100: Diễn biến giá lưu huỳnh thế giới, 2017 – 2018
Biểu đồ 101: Giá điện bình quân, 1/2007 – 12/2019
Biểu đồ 102: Cơ cấu giá thành sản xuất Xút
Biểu đồ 103: Số lượng doanh nghiệp và lao động ngành hóa chất cơ bản, 2011 – 2018
Biểu đồ 104: Sản xuất hóa chất cơ bản, 2013 – 2019e
Biểu đồ 105: Năng lực sản xuất phốt pho vàng tại Việt Nam, 2018
Biểu đồ 106: Giá trị tiêu thụ hóa chất cơ bản, 2011 – 2019e
Biểu đồ 107: Kim ngạch xuất nhập khẩu hóa chất cơ bản, 2011 – 2019
Biểu đồ 108: Cơ cấu thị trường xuất khẩu hóa chất cơ bản, 2019
Biểu đồ 109: Top doanh nghiệp nhập khẩu hóa chất, 2019
Biểu đồ 110: Cơ cấu thị trường nhập khẩu hóa chất, 2019
Biểu đồ 111: Công suất thiết kế của các nhà sản xuất sợi dài Polyester lớn tại Việt Nam, 2019
Biểu đồ 112: Sản lượng sản xuất sợi Polyester tại Việt Nam, 2011 – 2019
Biểu đồ 113: Sản lượng tiêu thụ sợi nhân tạo tại Việt Nam, 2011 – 2019e
Biểu đồ 114: Doanh thu và Lợi nhuận của một số doanh nghiệp sản xuất sợi nhân tạo, 2018
Biểu đồ 115: Xuất nhập khẩu xơ, sợi của Việt Nam, năm 2010 – 2019
Biểu đồ 116: Cơ cấu xuất khẩu xơ sợi theo giá trị, năm 2019
Biểu đồ 117: Cơ cấu nhập khẩu xơ sợi theo giá trị, năm 2019
Biểu đồ 118: Giá trị sản xuất ngành hóa chất, 2011 – 2023f
Biểu đồ 119: Chỉ tiêu lợi nhuận, 2017 – 2018
Biểu đồ 120: Tỷ lệ Chi phí bán hàng/Doanh thu thuần, 2017 – 2018
Biểu đồ 121: Tỷ lệ Chi phí quản lí doanh nghiệp/Doanh thu thuần, 2017 – 2018
Biểu đồ 122: Tỷ suất tự tài trợ, 2017 – 2018
Biểu đồ 123: Khả năng thanh toán, 2017 – 2018
Biểu đồ 124: Kì thu tiền bình quân, 2017 – 2018
Biểu đồ 125: Số ngày tồn kho bình quân, 2017 – 2018
Biểu đồ 126: Vòng quay tài sản, 2017 – 2018
Biểu đồ 127: Vòng quay tài sản cố định, 2018
Biểu đồ 128: Tỷ suất lợi nhuận, 2017-2018

Danh mục Bảng
Bảng 1: Mức thuế bình quân của Việt Nam theo các hiệp định thương mại chủ yếu
Bảng 2: Mức thuế của Việt Nam và Hàn Quốc sau khi áp dụng AKFTA
Bảng 3: Các thương vụ M&A lớn nhất ngành hóa chất, 2018
BẢng 4: Top các công ty hóa chất lớn nhất thế giới 2018
Bảng 5: Doanh thu các lĩnh vực trong ngành hóa chất Việt Nam, 2011 – 2018
Bảng 6: Sản xuất hạt nhựa nguyên sinh tại một số tỉnh thành, 2019
Bảng 7: Các dự án hóa dầu sắp đi vào hoạt động tại Việt Nam từ 2019 – 2024
Bảng 8: Nhập khẩu một số loại polymer, 2012 – 2019
Bảng 9: Sản lượng sản xuất chất tẩy rửa, 2010 – 2019e
Bảng 10: Biểu thuế nhập khẩu một số loại mỹ phẩm, 2019
Bảng 11: Năng lực sản xuất sơn của một số doanh nghiệp lớn trong ngành, 2017
Bảng 12: Quy mô kênh phân phối của một số công ty trong ngành
Bảng 13: Năng lực sản xuất hóa chất cơ bản của một số doanh nghiệp, 2018
Bảng 14: Top các sản phẩm hóa chất xuất khẩu nhiều nhất, 10T/2019
Bảng 15: Top các sản phẩm hóa chất nhập khẩu nhiều nhất, 10T/2019
Bảng 16: Một số loại máy móc sản xuất sợi
Bảng17: Một số dự án đầu tư vào ngành sợi của doanh nghiệp FDI tại Việt Nam, 2017 – 2019
Bảng 18: Các dự án lọc hóa dầu, 2011 – 2020