Sản lượng xuất khẩu xơ, sợi dệt các loại
Báo cáo ngành dệt may Việt Nam năm 2023

Theo báo cáo ngành dệt may Việt Nam của VIRAC, 6 tháng đầu năm 2023 bức tranh toàn cảnh về ngành dệt may không mấy khả quan: Sản lượng sản