nGHIÊN cỨU dOANH nGHIỆP

Giúp Doanh Nghiệp Đưa Ra Các Quyết Định Trong Kinh Doanh

Mẫu Báo cáo Doanh nghiệp

Lựa chọn báo cáo doanh nghiệp bạn mong muốn

Chúng tôi sẽ liên hệ ngay để tư vấn cho bạn!

 

 

 

 

 

 

CHÚNG TÔI GIÚP BẠN

CÁCH THỨC HỖ TRỢ

Giảm thiểu rủi ro
Đánh giá độ tin cậy của khách hàng tiềm năng
Thay đổi điều khoản với các khách hàng hiện tại

Sales & Marketing
Đánh giá tiềm lực tài chính của khách hàng tiềm năng
Lên kế hoạch họp kinh doanh

Quản lí nguồn cung
Tìm hiểu rủi ro và mức độ phụ thuộc vào nhà cung cấp
Cải thiện đàm phán

Mua hàng
Kiểm tra và đánh giá nhà cung cấp

Chiến lược kinh doanh
Phân tích cạnh tranh
Tìm hiểu chuẩn mực ngành

 

Hoạt động dựa trên việc tổng hợp các nguồn dữ liệu của hầu hết tất cả các công ty đăng ký tại Việt Nam, chúng tôi cung cấp:

 DANH BẠ DOANH NGHIỆP (BD)
 Danh sách các công ty dựa theo các tiêu chí cụ thể từ khách hàng

 

TỔNG QUAN DOANH NGHIỆP (CS) (Tải về mẫu CS)
Thông tin cơ bản của một doanh nghiệp cùng với một số thông tin tài chính chủ yếu và cơ chế hoạt động của doanh nghiệp

 

BÁO CÁO DOANH NGHIỆP TIÊU CHUẨN (SCR) (Tải về mẫu SCR)
Thông tài chính cơ bản cùng với xếp hạng tín dụng của doanh nghiệp

 

BÁO CÁO DOANH NGHIỆP CHUYÊN SÂU (CCR) (Tải về mẫu CCR)
Báo cáo toàn diện, nhận xét đa chiều về một doanh nghiệp, bao gồm báo cáo tài chính, tinh hình hoạt động, lịch sử thương mại, phân tích và nhiều dữ liệu quan trọng khác