Virace

Đồng Hành Cùng Sự Phát Triển Của Doanh Nghiệp

+ Dữ liệu chuyên sâu, toàn diện
+ Hầu hết doanh nghiệp niêm yết và không niêm yết
+ So sánh đa chiều: doanh nghiệp, nhóm doanh nghiệp, trung bình ngành
+ Truy cập nhanh chóng, chủ động và kinh tế

Một Số Hình Ảnh Công Cụ VIRACE

Các gói tài khoản

Basic

Best for invidual

$100/per month
Left Aligned
Right Aligned
Phasellus nec augue
Morbi vel lacus
Suspendisse nec
Buy

Plus

Great for small business

$200/per month
Lorem ipsum
Phasellus nec augue
Morbi vel lacus
Suspendisse nec
Buy

Premium

Best for business

$300/per month
Lorem ipsum
Phasellus nec augue
Morbi vel lacus
Suspendisse nec
Buy

Cơ bản

$400 / tháng

Thông tin chung

Đánh giá tăng trưởng

4/4

Cơ cấu sở hữu

Một số phần

Chỉ số

4/9

Chỉ tiêu

4/14

So sánh TB ngành

8/23

So sánh DN

8/23

TT – Dữ liệu ngành

8/23

TT vĩ mô

Cao cấp

$1400 / tháng

Thông tin chung

Đánh giá tăng trưởng

Cơ cấu sở hữu

Chỉ số

Chỉ tiêu

So sánh TB ngành

So sánh DN

TT – Dữ liệu ngành

TT vĩ mô

Tiêu chuẩn

$750 / tháng

Thông tin chung

Đánh giá tăng trưởng

Cơ cấu sở hữu

Một số phần

Chỉ số

4/9

Chỉ tiêu

4/14

So sánh TB ngành

8/23

So sánh DN

8/23

TT – Dữ liệu ngành

8/23

TT vĩ mô

Đăng ký trải nghiệm ngay VIRACE

Chúng tôi sẽ liên hệ lại trong vòng 24h