Tiềm năng của ngành sữa Việt Nam

Việt nam là 1 nước có đông dân số và đồng thời có tỉ lệ tăng dân số cao, 1.2% mỗi năm. Việt Nam đồng thời cũng được nhận định

Sự hấp dẫn của ngành nhựa Việt Nam

Trong khoảng từ 2010-2015, ngành nhựa là 1 trong nhữn ngành có tốc độ tăng trưởng cao nhất Việt Nam, xếp thứ 3 sau viễn thông và may mặc. Một