Tin tức

Triển vọng ngành sữa Việt Nam năm 2020

Nhìn lại một năm tăng trưởng ổn định của ngành sữa 2019 Ngành sữa Việt Nam năm 2019 có mức tăng trưởng tương đối tốt, đặc biệt là sữa nước,