NGÀNH HỒ TIÊU VIỆT NAM Q3/2018

Hồ tiêu là gia vị thông dụng nhất trên thế giới hiện nay, là loại gia vị cao cấp, chiếm vai trò chủ đạo (khoảng 34%) trong tổng giá trị sản lượng gia vị được buôn bán trên thế giới. Hiện tượng tăng trưởng nóng của hồ tiêu có thể dẫn đến mất cân bằng cung cầu trong tương lai khi mà tốc độ tăng trưởng cung vượt xa cầu. Tiêu thụ hồ tiêu chủ yếu tập trung ở các khu vực có mùa đông lạnh vì hồ tiêu là một sản phẩm được ưa dùng trong các món ăn ở phương Tây do có mùi thơm hấp dẫn, nồng độ cây vừa phải cũng như có tác dụng rất tốt trong việc làm ấm cơ thể. Nhu cầu tiêu thụ hồ tiêu trên thế giới đang tăng dần khiến cho hoạt động thương mại về hồ tiêu cũng sôi động.

Ngành hồ tiêu là một trong những ngành nông nghiệp có đóng góp quan trọng vào toàn ngành nông nghiệp của Việt Nam. Ngành hồ tiêu Việt Nam tăng trưởng quá nóng trong thời gian qua, nhiều hộ dân chạy theo phong trào đã đưa cây hồ tiêu vào trồng trên những loại đất không thích hợp và đất trũng nên dễ bị ngập úng, chua phèn, nghèo dinh dưỡng làm cho cây hồ tiêu mất cân bằng dinh dưỡng, mất khả năng đề kháng tự nhiên.

Diện tích trồng tiêu tính đến hết tháng 6 năm 2018 đã lên đến xxx nghìn ha, tăng thêm 16.5% so với thời điểm cuối năm 2017, chủ yếu đến từ các đơn vị tập thể, tư nhân. Sản lượng hồ tiêu của Việt Nam đã tăng gấp đôi một thập kỷ qua với tốc độ tăng trưởng kép CAGR ước tính đạt 11.2% trong giai đoạn 2009 đến 2017 và đang chiếm 38% tổng sản lượng hồ tiêu toàn cầu. Sản lượng hồ tiêu cả nước trong 6 tháng đầu năm 2018 ước đạt xxx.x nghìn tấn, tăng 6% so với thời điểm cuối năm 2017. Hồ tiêu được sản xuất tại Việt Nam chủ yếu là hồ tiêu đen với tỷ trọng chiếm 89% tổng sản lượng hồ tiêu và tỷ trọng hồ tiêu trắng đạt 11%. Sản lượng tiêu thụ hồ tiêu tại Việt Nam năm 2018 dự báo đạt 7 nghìn tấn, tăng 12.9% so với năm 2017.

Tính đến hết 6 tháng đầu năm 2018, Việt Nam xuất khẩu được xxx.x nghìn tấn hồ tiêu các loại tăng 5.2% so với cùng kỳ năm 2017. Hồ tiêu Việt Nam đã được xuất khẩu tới gần 80 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đặc biệt là xuất khẩu các loại hàng chất lượng cao vào Mỹ và các nước EU ngày càng tăng. Giá xuất khẩu bình quân hồ tiêu của Việt Nam bùng nổ mạnh mẽ trong giai đoạn năm 2012 đến năm 2015, sau giảm mạnh liên tiếp từ cuối năm 2015 đến nay. Doanh thu xuất khẩu trong ngành của nhiều doanh nghiệp bị sụt giảm do giá xuất khẩu bình quân hồ tiêu trong năm 2017 giảm liên tục từ cuối năm 2016 đã ảnh hưởng đến kết quả hoạt động kinh doanh.

Danh mục từ viết tắt
Tóm tắt báo cáo
1. Môi trường kinh doanh                            
1.1. Kinh tế vĩ mô
1.2. Khung pháp lý
2. Thị trường hồ tiêu thế giới
2.1. Thực trạng sản xuất
2.1.1. Định nghĩa và phân loại
2.1.2. Sản xuất
2.2. Tiêu thụ
3. Thị trường hồ tiêu Việt Nam
3.1. Lịch sử hình thành  phát triển của ngành
3.2. Chuỗi giá trị ngành
3.3. Thực trạng sản xuất
3.4. Tiêu thụ
3.5. Xuất nhập khẩu hồ tiêu
3.6. Diễn biến giá một số loại hồ tiêu
4. Tổng quan ngành
4.1. Phân tích SWOT
4.2. Quy hoạch ngành
5. Phân tích doanh nghiệp
5.1. Giới thiệu doanh nghiệp
5.2. Phân tích doanh nghiệp

Công ty TNHH Olam Việt Nam
Công ty Cổ phần Tập đoàn Intimex
Công ty Cổ phần Phúc Sinh
Công ty Cổ phần thương mại dịch vụ xuất nhập khẩu Trân Châu
Công ty TNHH chế biến gia vị Nedspice Việt Nam
Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Petrolimex
Công ty Cổ phần sản xuất dịch vụ xuất nhập khẩu Hà Nội
Công ty Cổ phần Liên Thành
Công ty TNHH một thành viên Nông sản DK
Công ty TNHH Harris Freeman Việt Nam

Danh mục biểu đồ
Biều đồ 1: Tăng trưởng GDP, 2012 – Q2/2018
Biều đồ 2: Giá trị sản xuất nông lâm nghiệp, thủy sản trong 6 tháng đầu năm (theo giá so sánh năm 2010),  2015 – 2018
Biều đồ 3: Tỷ giá VND/USD, 2013-6/2018
Biều đồ 4: Lãi suất bình quân, 2012- 6T/2018
Biều đồ 5: Xuất nhập khẩu hàng hóa, 2015 – 6T/2018
Biều đồ 6: Tỷ trọng giá trị ngành hồ tiêu đóng góp vào kim ngạch xuất khẩu Việt Nam, 2010 – 6T/2018
Biều đồ 7: Sản lượng sản xuất hồ tiêu thế giới theo từng loại, 2012-2018f
Biều đồ 8: Tăng trưởng diện tích trồng cây hồ tiêu thế giới mới qua các năm, 2014 – 2018f
Biều đồ 9: Cơ cấu sản lượng hồ tiêu đen thế giới theo quốc gia, 2018f
Biều đồ 10: Cơ cấu sản lượng hồ tiêu trắng thế giới theo quốc gia, 2018f
Biều đồ 11: Cơ cấu tiêu thụ hồ tiêu theo khu vực, 2018f
Biều đồ 12: Tiêu thụ hồ tiêu thế giới, 2012 – 2018f
Biều đồ 13: Tiêu thụ hồ tiêu của các quốc gia sản xuất hồ tiêu lớn nhất thế giới, 2016 – 2017e
Biều đồ 14: Cơ cấu trồng hồ tiêu tại Việt Nam, 2017
Biều đồ 15: Diện tích gieo trồng hồ tiêu tại Việt Nam, 2009 – 6T/2018e
Biều đồ 16: Sản lượng sản xuất hồ tiêu Việt Nam, 2011-6T/2018e
Biều đồ 17: Cơ cấu sản xuất hồ tiêu theo từng loại, 2017
Biều đồ 18: Cơ cấu phân bổ sản lượng hồ tiêu Việt Nam, 2017
Biều đồ 19: Sản lượng tiêu thụ hồ tiêu Việt Nam, 2011-2018f
Biều đồ 20: Sản lượng và kim ngạch xuất khẩu hồ tiêu của Việt Nam, 2011 – 6T/2018
Biều đồ 21: Cơ cấu xuất khẩu hồ tiêu Việt Nam theo quốc gia (sản lượng), 6T/2018
Biều đồ 22: Sản lượng xuất khẩu theo quốc gia, 6T/2017 – 6T/2018
Biều đồ 23: Cơ cấu xuất khẩu hồ tiêu theo loại, 6T/2018
Biều đồ 24: Cơ cấu xuất khẩu hồ tiêu theo công đoạn chế biến, 2017e
Biều đồ 25: Xuất khẩu hồ tiêu theo loại hình doanh nghiệp, 2013 – 6T/2018
Biều đồ 26: Top 10 doanh nghiệp xuất khẩu hồ tiêu lớn nhất Việt Nam, 6T/2018
Biều đồ 27: Cơ cấu nhập khẩu hồ tiêu của Việt Nam theo từng loại, 2017e
Biều đồ 28: Nhập khẩu hồ tiêu Việt Nam, 2010 – 2017e
Biều đồ 29: Top quốc gia nhập khẩu hồ tiêu theo giá trị (USD), 2016 – 2017
Biều đồ 30: Giá xuất khẩu hạt tiêu bình quân theo tháng, 1/2017 – 6/2018
Biều đồ 31: Giá xuất khẩu hồ tiêu của Việt Nam, 1/2017-6/2018
Biều đồ 32: Giá bán buôn hạt tiêu đen theo tháng, 1/2017 – 6/2018
Biều đồ 33: Giá bán buôn hạt tiêu đen theo tuần, 4/2018 – 6/2018
Biều đồ 34: Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ, 2016-2017
Biều đồ 35: Lợi nhuận gộp và tỷ suất lợi nhuận gộp của doanh nghiệp, 2016-2017
Biều đồ 36: Chi phí bán hàng/Doanh thu thuần, 2016-2017
Biều đồ 37: Chi phí quản lí doanh nghiệp/Doanh thu thuần, 2016-2017
Biều đồ 38: Chi phí tài chính/Doanh thu thuần, 2016-2017
Biều đồ 39: Cơ cấu tài sản, 2017
Biều đồ 40: Cơ cấu nguồn vốn, 2017
Biều đồ 41: Khả năng thanh toán, 2016-2017
Biều đồ 42: Hiệu quả sử dụng tài sản, 2017

Danh mục bảng
Bảng 1: Đặc điểm khác nhau của tiêu đen và tiêu trắng
Bảng 2: Thời gian và tiến độ thu hoạch hồ tiêu của các vùng tiêu Việt Nam
Bảng 3: Top các doanh nghiệp xuất khẩu hồ tiêu tiêu biểu 2017