NGÀNH DƯỢC VIỆT NAM

Thị trường dược Việt Nam có khoảng 153 doanh nghiệp sản xuất thuốc Tân dược, 80 doanh nghiệp sản xuất thuốc Đông dược, ngoài ra có trên 300 cơ sở sản xuất thuốc Đông dược (năm 2015). Sản phẩm của các Công ty Dược phẩm Việt Nam đa phần tập trung ở dạng bào chế đơn giản, dạng Generic, giá trị thấp, trùng lặp nhau và thiếu hẳn những loại thuốc đặc trị, bào chế phức tạp. Thị phần thuốc dạng Generic vốn đã nhỏ hẹp lại có thêm nhiều doanh nghiệp cùng cạnh tranh nhau, dẫn tới tình trạng hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp kém hiệu quả, lợi nhuận giảm và thiếu sức cạnh tranh.

Ngành Dược Việt Nam sử dụng khoảng 60,000 tấn các loại dược liệu, trong đó có khoảng 80-90% dược liệu sử dụng có nguồn gốc nhập khẩu. Trong đó, Trung Quốc và Ấn Độ là hai quốc gia có kim ngạch xuất khẩu nguyên liệu dược phẩm vào Việt Nam lớn nhất trong nhiều năm.

Sự tăng trưởng của thị trường thuốc kê đơn sẽ vượt qua tốc độ tăng trưởng của thuốc không kê đơn (OTC). Theo Cục Quản lý Dược – Bộ Y tế, số mặt hàng kê khai lại giá tính đến ngày 9/2/2018: số lượt mặt hàng thuốc có giá biến động tăng/giảm chiếm rất ít (khoảng 0.026%) trong tổng số mặt hàng thuốc lưu hành trên thị trường.

Nắm quyền lực chi phối lớn nhất trong mạng lưới phân phối dược phẩm tại Việt Nam là hệ thống chợ sỉ tại thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. Đây cũng là nơi chủ yếu tiêu thụ các loại thuốc giả thuốc kém chất lượng đến các kênh bán lẻ và người tiêu dùng. Dược phẩm thuộc nhóm nhu cầu thiết yếu nên sự tăng trưởng kinh tế hầu như không có ảnh hưởng đến tốc độ phát triển của ngành. Tuy nhiên, các nhân tố đặc thù ngành như: nguyên vật liệu phụ thuộc vào nhập khẩu, rào cản về công nghệ, kĩ thuật và nhiều đối thủ cạnh tranh tác động mạnh nhất tới năng lực cạnh tranh và năng lực sản xuất của các doanh nghiệp sản xuất cũng như phân phối.

Đối với WTO, thị trường Dược phẩm Việt Nam từng bước mở cửa. Với mức độ mở cửa rộng hơn sau Hiệp định CPTPP được ký kết vào ngày 8/3/2018, các Công ty Dược phẩm trong nước sẽ đối diện với sức ép cạnh tranh lớn hơn từ các Công ty nước ngoài. Xu hướng M&A giữa các doanh nghiệp dược trong nước và các danh nghiệp nước ngoài diễn ra mạnh đối với sản xuất các loại thuốc theo hình thức nhượng quyền và trong lĩnh vực phân phối. Phần lớn các doanh nghiệp ngành Dược duy trì được tình hình kinh doanh khả quan với lợi nhuận gộp và lợi nhuận ròng ở mức cao trong giai đoạn 2016 – 2017.

0/5 (0 Reviews)
0/5 (0 Reviews)

Danh mục từ viết tắt
Tóm tắt báo cáo
1. Môi trường kinh doanh
1.1. Tình hình kinh tế vĩ mô
1.2. Hàng rào pháp lý
2. Tổng quan Ngành Dược Việt Nam
2.1. Ngành Dược Thế giới
2.1.1. Sản xuất – Tiêu thụ
2.2. Tổng quan Ngành Dược Việt Nam
2.2.1. Lịch sử Ngành Dược Việt Nam
2.2.2. Vị thế ngành
2.2.3. Quy mô và đặc thù Ngành
2.2.4. Chuỗi giá trị Ngành Dược Việt Nam
2.2.5. Sản xuất
2.2.6. Tiêu thụ
2.2.7. Xuất nhập khẩu
2.2.8. Diễn biến giá
2.3. Quy hoạch Ngành
2.4. Động lực phát triển ngành
3. Phân tích doanh nghiệp
3.1. Chỉ tiêu lợi nhuận
3.2. Cơ cấu chi phí
3.3. Hiệu suất sử dụng tài sản
3.4. Cơ cấu vốn và khả năng trả nợ
3.5. Khả năng thanh toán
3.6. Lợi suất trên vốn đầu tư

0/5 (0 Reviews)
0/5 (0 Reviews)
CTCP Dược Hậu Giang
CTCP Traphaco 
CTCP Xuất Nhập Khẩu Y Tế Domesco 
CTCP Dược Phẩm Imexpharm
CTCP Dược Phẩm OPC 
CTCP S.P.M 
CTCP Y Dược Phẩm Vimedimex 
CTCP Dược Phẩm Hà Tây 
CTCP Dược Phẩm Bến Tre 
CTCP Dược Lâm Đồng 
0/5 (0 Reviews)
0/5 (0 Reviews)

Danh mục Biểu đồ:
Biểu đồ 1: Tăng trưởng GDP, 2011 – 3T/2018
Biểu đồ 2: Chỉ số giá tiêu dùng thuốc và dịch vụ y tế, 2012 – 3T/2018
Biểu đồ 3: Tỷ giá VND/USD, 3/2016 – 3/2018
Biểu đồ 4: Tỷ giá VND/CNY, 2016 – 3/2018
Biểu đồ 5: Dân số và tăng trưởng dân số, 2006 -2017
Biểu đồ 6: Cơ cấu dân số, 1999 – 2016
Biểu đồ 7: Chi tiêu thuốc thế giới, 2010 – 2016e
Biểu đồ 8: Doanh thu tiêu thụ thuốc kê đơn thế giới, 2010 – 2016
Biểu đồ 9: Thị phần tiêu thụ theo loại thuốc, 2011 – 2016
Biểu đồ 10: Thị phần tiêu thụ theo nhóm, 2016
Biểu đồ 11: Top 10 dược phẩm tiêu thụ thế giới, 2016
Biểu đồ 12: Phân chia thị trường tiêu thụ thuốc theo mô Biểu đồ phân phối
Biểu đồ 13: Phân chia thị trường thuốc theo bản quyền sở hữu
Biểu đồ 14: Giá trị sản xuất dược phẩm trong nước, 2010 – 2017e
Biểu đồ 15: Giá trị thị trường ngành Dược, 2010 – 2017e
Biểu đồ 16: Tỷ lệ giá trị thuốc sản xuất trong nước của Việt Nam, 2010 – 2017e
Biểu đồ 17: Tiêu thụ thuốc sản xuất trong nước, 2010 – 3T/2018e
Biểu đồ 18: Chi tiêu thuốc ở Việt Nam, 2009 – 2017e
Biểu đồ 19: Chi tiêu thuốc bình quân đầu người một số quốc gia, 2016e
Biểu đồ 20: Cơ cấu tiêu thụ thuốc theo kênh, 2010 – 2017e
Biểu đồ 21: Giá trị thị trường thuốc kê đơn (ETC), 2011 – 2017e
Biểu đồ 22: Thị trường thuốc không kê đơn (OTC), 2010 – 2017e
Biểu đồ 23:Thuốc có bằng sáng chế (Patent), 2010 – 2017e
Biểu đồ 24: Thị trường thuốc Generic, 2010 – 2017e
Biểu đồ 25: Nhập khẩu dược phẩm, 2012 – 3T/2018e
Biểu đồ 26: Nhập khẩu dược phẩm, 3T/2017 – 3T/2018e
Biểu đồ 27: Xuất khẩu dược phẩm, 2012 – 3T/2018
Biểu đồ 28: Cơ cấu xuất khẩu chủ yếu theo quốc, 3T/2018
Biểu đồ 29: Tỷ lệ thuốc kê khai lại giá (tăng), 2013 – 2016
Biểu đồ 30: Tổng chi phí chăm sóc sức khỏe, 2010 – 2016f
Biểu đồ 31: Tháp dân số, 2016
Biểu đồ 32: Phát triển dân số trên 60 tuổi trên thế giới, 1950 – 2050
Biểu đồ 33: Chỉ tiêu lợi nhuận, 2016 – 2017
Biểu đồ 34: GVHB/DTT, 2016 – 2017
Biểu đồ 35: Chi phí bán hàng, 2016 – 2017
Biểu đồ 36: Chi phí quản lí doanh nghiệp, 2016 – 2017
Biểu đồ 37: Số ngày tồn kho, 2016 – 2017
Biểu đồ 38: Kì thu tiền bình quân, 2016 -2017
Biểu đồ 39: Vòng quay tài sản
Biểu đồ 40: Tỷ suất tự tài trợ, 2016 – 2017
Biểu đồ 41: Khả năng thanh toán, 2016 – 2017
Biểu đồ 42: Tỷ suất lợi nhuận, 2016 – 2017
Danh mục bảng:
Bảng 1: Thống kê sản xuất thuốc theo chủng loại, 2013 – 3T/2018e
Bảng 2: Top đối tác nhập khẩu của Việt Nam, 3T/2018
Bảng 3: Top doanh nghiệp xuất khẩu, 3T/2018
Bảng 4: Diễn biến giá một số loại thuốc chính trên thị trường, 12/2016 – 3/2018
Bảng 5: Thống kê chênh lệch giá bán 1 số loại thuốc tại các nhà thuốc, 2017
Bảng 6: 10 doanh nghiệp tiêu biểu ngành Dược 2017

0/5 (0 Reviews)
0/5 (0 Reviews)