Báo cáo thị trường thức ăn chăn nuôi Q2/2023

Báo cáo thị trường thức ăn chăn nuôi Q2/2023

20 Pages

 • Single Subscription (260$ ~ 6,051,240 VNĐ)

Kinh tế vĩ mô ảnh hưởng đến thị trường thức ăn chăn nuôi

 • Tổng sản phẩm quốc nội
 • Chỉ số sản xuất công nghiệp
 • Chỉ số giá tiêu dùng
 • Tỷ giá
 • Tăng trưởng doanh thu bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng
 • Vốn đầu tư nước ngoài

Nguyên liệu thị trường thức ăn chăn nuôi

 • Nguồn cung nội địa nguyên vật liệu thức ăn chăn nuôi
 • Nguồn cung nhập khẩu vật liệu thức ăn chăn nuôi nhập khẩu
 • Sản lượng nhập khẩu khô đậu tương, ngô
 • Thị trường cung cấp khô đậu tương, ngô

Thành phẩm thị trường thức ăn chăn nuôi

 • Tổng sản lượng thức ăn chăn nuôi thành phẩm sản xuất nội địa 
 • Nguồn cung TĂCN Việt Nam chủ yếu đến từ các doanh nghiệp FDI
 • Một số doanh nghiệp sản xuất TĂCN uy tín tại Việt Nam
 • Sản lượng & kim ngạch nhập khẩu một số mặt hàng TĂCN
 • Một số doanh nghiệp nhập khẩu TĂCN & NL tiêu biểu tại Việt Nam
 • Một số doanh nghiệp bán buôn TĂCN & NL tiêu biểu tại Việt Nam

Dự báo thị trường thức ăn chăn nuôi

 • Những khó khăn hàng đầu tác động đến doanh nghiệp thức ăn chăn nuôi
 • Dự báo triển vọng ngành thức ăn chăn nuôi trong năm

Các thông tin trên sẽ được cung cấp đầy đủ hơn trong báo cáo của VIRAC

VIRAC có thể nghiên cứu, làm báo cáo customize để đáp ứng những nhu cầu đặc biệt, chuyên sâu của khách hàng. Đăng ký đề bài TẠI ĐÂY.

BÁO CÁO LIÊN QUAN