Báo cáo ngành chế biến thực phẩm Việt Nam Q2/2023

Báo cáo ngành chế biến thực phẩm Việt Nam Q2/2023

34 Pages

  • Single Subscription (260$ ~ 6,051,240 VNĐ)

Thịt chế biến

Sản lượng thịt hơi các loại
Giá thịt lợn theo ngày tại 3 miền
Giá bò hơi và giá gà thịt tại miền Nam
Sản lượng thịt lợn tươi hoặc ướp lạnh
Sản lượng thịt lợn tươi hoặc ướp lạnh theo tháng
Sản lượng thịt lợn đông lạnh hàng năm
Sản lượng thịt lợn đông lạnh theo tháng
Sản lượng thịt gà đông lạnh hàng năm
Sản lượng thịt gà đông lạnh theo tháng
Sản lượng xúc xích hàng năm
Sản lượng xúc xích theo tháng
Xuất khẩu thịt và các sản phẩm thịt chế biến các loại
Sản lượng xuất khẩu thịt và các sản phẩm thịt
Kim ngạch xuất khẩu thịt và các sản phẩm thịt
Kim ngạch xuất khẩu thịt và các sản phẩm thịt chế biến theo loại
Nhập khẩu thịt và các sản phẩm thịt chế biến các loại
Sản lượng nhập khẩu thịt và các sản phẩm thịt
Kim ngạch nhập khẩu thịt và các sản phẩm thịt
Sản lượng nhập khẩu thịt và các sản phẩm thịt theo chủng loại

Thủy sản chế biến

Sản lượng thủy sản chế biến theo 1 số khu vực tiêu biểu
Top 5 doanh nghiệp thủy sản chế biến và thị phần

Rau củ chế biến

Dự kiến sản lượng một số cây ăn quả

Xuất khẩu hàng rau quả
Xuất khẩu hàng rau quả theo tháng
Xuất khẩu rau quả theo chủng loại
Kim ngạch xuất khẩu chuối theo thị trường
Kim ngạch xuất khẩu sầu riêng theo thị trường
Nhập khẩu hàng rau quả
Nhập khẩu hàng rau quả theo tháng
Doanh thu bán lẻ rau củ chế biến và tăng trưởng, 2017 – 2027
Top 5 doanh nghiệp trong ngành và thị phần, 2017 – 2022

Sữa & các sản phẩm

Các khu vực chăn nuôi bò sữa lớn 2022
Sản lượng sữa tươi nguyên liệu nội địa
Sản lượng sữa tươi nguyên liệu nội địa theo quý
Sản lượng sữa tươi nội địa
Sản lượng sữa tươi nội địa theo tháng
Sản lượng sữa bột nội địa
Sản lượng sữa bột nội địa theo tháng
Giá sữa nguyên liệu thế giới
Nhập khẩu sữa và các sản phẩm sữa
Nhập khẩu sữa và các sản phẩm sữa theo tháng
Xuất khẩu sữa và các sản phẩm sữa
Xuất khẩu sữa và các sản phẩm sữa
Doanh thu bán lẻ sữa và các sản phẩm sữa, 2017 – 2027f
Cơ cấu doanh thu bán lẻ sữa và các sản phẩm sữa, 2022e
Doanh thu bán lẻ theo sản phẩm, 2022 – 2027f

Tinh bột

Sản lượng tinh bột theo loại của Việt Nam
Sản lượng xuất khẩu tinh bột sắn
Giá xuất khẩu tinh bột sắn trung bình
Phân bổ sản lượng tinh bột sắn Q1/2023
Sản lượng nhập khẩu tinh bột sắn
Thực phẩm khác
Các loại thực phẩm khác của Việt Nam

 

Các thông tin trên sẽ được cung cấp đầy đủ hơn trong báo cáo của VIRAC

VIRAC có thể nghiên cứu, làm báo cáo customize để đáp ứng những nhu cầu đặc biệt, chuyên sâu của khách hàng. Đăng ký đề bài TẠI ĐÂY.

BÁO CÁO LIÊN QUAN