NGÀNH DƯỢC VIỆT NAM

Thị trường dược phẩm Việt Nam có khoảng 153 doanh nghiệp sản xuất thuốc Tân dược, 80 doanh nghiệp sản xuất thuốc Đông dược, ngoài ra có trên 300 cơ sở sản xuất thuốc Đông dược (năm 2015). Sản phẩm của các Công ty Dược phẩm Việt Nam đa phần tập trung ở dạng bào chế đơn giản, dạng Generic, giá trị thấp, trùng lặp nhau và thiếu hẳn những loại thuốc đặc trị, bào chế phức tạp. Thị phần thuốc dạng Generic vốn đã nhỏ hẹp lại có thêm nhiều doanh nghiệp cùng cạnh tranh nhau, dẫn tới tình trạng hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp kém hiệu quả, lợi nhuận giảm và thiếu sức cạnh tranh.

Ngành Dược Việt Nam sử dụng khoảng 60,000 tấn các loại dược liệu, trong đó có khoảng 80-90% dược liệu sử dụng có nguồn gốc nhập khẩu. Trong đó, Trung Quốc và Ấn Độ là hai quốc gia có kim ngạch xuất khẩu nguyên liệu dược phẩm vào Việt Nam lớn nhất trong nhiều năm.

Sự tăng trưởng của thị trường thuốc kê đơn sẽ vượt qua tốc độ tăng trưởng của thuốc không kê đơn (OTC). Theo Cục Quản lý Dược – Bộ Y tế, số mặt hàng kê khai lại giá tính đến ngày 9/2/2018: số lượt mặt hàng thuốc có giá biến động tăng/giảm chiếm rất ít (khoảng 0.026%) trong tổng số mặt hàng thuốc lưu hành trên thị trường.

Nắm quyền lực chi phối lớn nhất trong mạng lưới phân phối dược phẩm tại Việt Nam là hệ thống chợ sỉ tại thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. Đây cũng là nơi chủ yếu tiêu thụ các loại thuốc giả thuốc kém chất lượng đến các kênh bán lẻ và người tiêu dùng. Dược phẩm thuộc nhóm nhu cầu thiết yếu nên sự tăng trưởng kinh tế hầu như không có ảnh hưởng đến tốc độ phát triển của ngành. Tuy nhiên, các nhân tố đặc thù ngành như: nguyên vật liệu phụ thuộc vào nhập khẩu, rào cản về công nghệ, kĩ thuật và nhiều đối thủ cạnh tranh tác động mạnh nhất tới năng lực cạnh tranh và năng lực sản xuất của các doanh nghiệp sản xuất cũng như phân phối.

Đối với WTO, thị trường Dược phẩm Việt Nam từng bước mở cửa. Với mức độ mở cửa rộng hơn sau Hiệp định CPTPP được ký kết vào ngày 8/3/2018, các Công ty Dược phẩm trong nước sẽ đối diện với sức ép cạnh tranh lớn hơn từ các Công ty nước ngoài. Xu hướng M&A giữa các doanh nghiệp dược trong nước và các danh nghiệp nước ngoài diễn ra mạnh đối với sản xuất các loại thuốc theo hình thức nhượng quyền và trong lĩnh vực phân phối. Phần lớn các doanh nghiệp ngành Dược duy trì được tình hình kinh doanh khả quan với lợi nhuận gộp và lợi nhuận ròng ở mức cao trong giai đoạn 2016 – 2017.

Danh mục từ viết tắt
Tóm tắt báo cáo
1. Môi trường kinh doanh
1.1. Tình hình kinh tế vĩ mô
1.2. Hàng rào pháp lý
1.3. Tác động của các Hiệp định thương mại
2. Tổng quan Ngành Dược Việt Nam
2.1. Ngành Dược Thế giới
2.1.1. Sản xuất – Tiêu thụ
2.1.2. Xuất nhập khẩu
2.1.3. Thực trạng sản xuất tiêu thụ tại một số quốc gia chính
2.1.4. Các doanh nghiệp lớn trên thế giới
2.2. Tổng quan Ngành Dược Việt Nam
2.2.1. Lịch sử Ngành Dược Việt Nam
2.2.2. Vị thế ngành
2.2.3. Quy mô và đặc thù Ngành
2.2.4. Chuỗi giá trị Ngành Dược Việt Nam
2.2.5. Nguyên vật liệu
2.2.6. Công nghệ sản xuất
2.2.7. Nghiên cứu và Phát triển
2.2.8. Sản xuất
2.2.9. Tiêu thụ
2.2.10. Xuất nhập khẩu
2.2.11. Diễn biến giá
2.2.12. Hệ thống phân phối
2.3. Rủi ro và thách thức
2.4. Quy hoạch Ngành
2.5. Động lực và dự báo
3. Phân tích doanh nghiệp
3.1. Chỉ tiêu lợi nhuận
3.2. Cơ cấu chi phí
3.3. Hiệu suất sử dụng tài sản
3.4. Cơ cấu vốn và khả năng trả nợ
3.5. Khả năng thanh toán
3.6. Lợi suất trên vốn đầu tư
4. Phụ lục báo cáo tài chính
CTCP Dược Hậu Giang
CTCP Traphaco 
CTCP Xuất Nhập Khẩu Y Tế Domesco 
CTCP Dược Phẩm Imexpharm
CTCP Dược Phẩm OPC 
CTCP S.P.M 
CTCP Y Dược Phẩm Vimedimex 
CTCP Dược Phẩm Hà Tây 
CTCP Dược Phẩm Bến Tre 
CTCP Dược Lâm Đồng 

Danh mục Biểu đồ
Biểu đồ 1: Tăng trưởng GDP, 2011 – 3T/2018
Biểu đồ 2: Chỉ số giá tiêu dùng thuốc và dịch vụ y tế, 2012 – 3T/2018
Biểu đồ 3:Tỷ giá VND/USD, 3/2016 – 3/2018
Biểu đồ 4: Tỷ giá VND/CNY, 2016 – 3/2018
Biểu đồ 5: Dân số và tăng trưởng dân số, 2006 -2017
Biểu đồ 6: Cơ cấu dân số, 1999 – 2016
Biểu đồ 7: Nhập khẩu dược phẩm, 2012 – 3T/2018e
Biểu đồ 8: Chi tiêu thuốc thế giới, 2010 – 2016e
Biểu đồ 9: Doanh thu tiêu thụ thuốc kê đơn thế giới, 2010 – 2016
Biểu đồ 10: Thị phần tiêu thụ theo loại thuốc, 2011 – 2016
Biểu đồ 11: Thị phần tiêu thụ theo nhóm, 2016
Biểu đồ 12: Top 10 dược phẩm tiêu thụ thế giới, 2016
Biểu đồ 13: Xuất khẩu dược phẩm Thế giới, 2010 – 2017e
Biểu đồ 14: Top 10 doanh nghiệp Dược có doanh thu lớn nhất, 2017
Biểu đồ 15: Phân chia thị trường tiêu thụ thuốc theo mô Biểu đồ phân phối
Biểu đồ 16: Phân chia thị trường thuốc theo bản quyền sở hữu
Biểu đồ 17: Nhập khẩu nguyên phụ liệu, 2012 – 3T/2018e
Biểu đồ 18: Nhập khẩu nguyên phụ liệu dược phẩm, 3T/2017 – 3T/2018e
Biểu đồ 19: Tỷ lệ R&D/doanh thu ở các Công ty Dược lớn trên Thế giới, 2016
Biểu đồ 20: Giá trị sản xuất dược phẩm trong nước, 2010 – 2017e
Biểu đồ 21: Giá trị thị trường ngành Dược, 2010 – 2017e
Biểu đồ 22: Tỷ lệ giá trị thuốc sản xuất trong nước của Việt Nam, 2010 – 2017e
Biểu đồ 23: Tiêu thụ thuốc sản xuất trong nước, 2010 – 3T/2018e
Biểu đồ 24: Chi tiêu thuốc ở Việt Nam, 2009 – 2017e
Biểu đồ 25: Chi tiêu thuốc bình quân đầu người một số quốc gia, 2016e
Biểu đồ 26: Cơ cấu tiêu thụ thuốc theo kênh, 2010 – 2017e
Biểu đồ 27: Giá trị thị trường thuốc kê đơn (ETC), 2011 – 2017e
Biểu đồ 28: Thị trường thuốc không kê đơn (OTC), 2010 – 2017e
Biểu đồ 29: Thuốc có bằng sáng chế (Patent), 2010 – 2017e
Biểu đồ 30: Thị trường thuốc Generic, 2010 – 2017e
Biểu đồ 31: Nhập khẩu dược phẩm, 2012 – 3T/2018e
Biểu đồ 32: Nhập khẩu dược phẩm, 3T/2017 – 3T/2018e
Biểu đồ 33: Xuất khẩu dược phẩm, 2012 – 3T/2018
Biểu đồ 34: Cơ cấu xuất khẩu chủ yếu theo quốc, 3T/2018
Biểu đồ 35: Tỷ lệ thuốc kê khai lại giá (tăng), 2013 – 2016
Biểu đồ 36: Mạng lưới phân phối dược phẩm tại Việt Nam
Biểu đồ 37: Các chuỗi nhà thuốc tiêu biểu, 2016
Biểu đồ 38: Kết quả kinh doanh chuỗi phân phối tiêu biểu, 2016
Biểu đồ 39: Tỷ lệ mẫu không đạt chất lượng, 2010 – 2016e
Biểu đồ 40: Tổng chi phí chăm sóc sức khỏe, 2010 – 2016f
Biểu đồ 41: Tháp dân số, 2016
Biểu đồ 42: Phát triển dân số trên 60 tuổi trên thế giới, 1950 – 2050
Biểu đồ 43: M&A ngành dược, 2010 – 2016
Biểu đồ 44: Top doanh thu dự báo các thuốc ở các nước phát triển, 2018
Biểu đồ 45: Top doanh thu dự báo các thuốc ở các nước đang phát triển, 2018
Biểu đồ 46: Tăng trưởng tổng giá trị tiêu thụ thuốc tại Việt Nam, 2010 – 2020f
Biểu đồ 47: Chỉ tiêu lợi nhuận, 2016 – 2017
Biểu đồ 48: GVHB/DTT, 2016 – 2017
Biểu đồ 49: Chi phí bán hàng, 2016 – 2017
Biểu đồ 50: Chi phí quản lí doanh nghiệp, 2016 – 2017
Biểu đồ 51: Số ngày tồn kho, 2016 – 2017
Biểu đồ 52: Kì thu tiền bình quân, 2016 -2017
Biểu đồ 53: Vòng quay tài sản
Biểu đồ 54: Tỷ suất tự tài trợ, 2016 – 2017
Biểu đồ 55: Khả năng thanh toán, 2016 – 2017
Biểu đồ 56: Tỷ suất lợi nhuận, 2016 – 2017
Danh mục bảng:
Bảng 1: Các quốc gia xuất khẩu thuốc, 2017
Bảng 2: Các quốc gia nhập khẩu thuốc, 2017
Bảng 3: Thông tin chung về ngành y tế Mỹ, 2016e
Bảng 4: Thông tin chung về ngành y tế Nhật Bản, 2016e
Bảng 5: Thông tin chung về ngành y tế Trung Quốc, 2016e
Bảng 6: Thông tin chung về ngành y tế Đức, 2016e
Bảng 7: Thông tin chung về ngành y tế Pháp, 2016e
Bảng 8: Một số móc thiết bị chính trong dây chuyền sản xuất Dược phẩm
Bảng 9: Xuất xứ máy móc thiết bị của một số Công ty sản xuất Dược lớn
Bảng 10: Thống kê sản xuất thuốc theo chủng loại, 2013 – 3T/2018e
Bảng 11: Top đối tác nhập khẩu của Việt Nam, 3T/2018
Bảng 12: Top doanh nghiệp xuất khẩu, 3T/2018
Bảng 13: Diễn biến giá một số loại thuốc chính trên thị trường, 12/2016 – 3/2018
Bảng 14: Thống kê chênh lệch giá bán 1 số loại thuốc tại các nhà thuốc, 2017
Bảng 15: Số lượng cơ sở khám chữa bệnh, 2010 – 2016
Bảng 16: Các chuỗi nhà thuốc tiêu biểu, 2016
Bảng 17: Chi phí R&D trung bình để sản xuất thuốc mới (Triệu USD)
Bảng 18: 10 doanh nghiệp tiêu biểu ngành Dược 2017