NGÀNH PHÂN BÓN VIỆT NAM

Tiếp tục xu hướng của năm 2017/18, nhu cầu thế giới được dự đoán tăng trưởng khiêm tốn trong năm 2018/19. Triển vọng cho 2018/19 bị ảnh hưởng bởi hàng tồn kho dư thừa và giá thấp đối với hầu hết các vụ mùa do cải thiện triển vọng kinh tế ở các nước phát triển và sự bất ổn chính trị ở một số thị trường tiêu thụ phân bón lớn.

Tại Việt Nam, các doanh nghiệp trong ngành phân bón được phân chia theo phương thức sản xuất – kinh doanh. Lượng phân bón sản xuất trong quý 1/2019 có xu hướng giảm so với cùng kỳ năm trước. Tiêu thụ phân bón trong Q1/2019 giảm 11% so với cùng kỳ năm 2018. Ngành phân bón đang ở trạng thái bão hòa, các doanh nghiệp trong nước phải cạnh tranh gay gắt với hàng nhập khẩutrong khi đó cầu có xu hướng giảm, dẫn đến áp lực giảm giá trong dài hạn giai đoạn 2018f – 2020f.

Trong năm Q1/2019, Việt Nam nhập khẩu phân bón tăng 4.3% về khối lượng so với cùng kỳ năm 2018.Lượng nhập Ure tăng đến 34.5% so với cùng kỳ do sự sụt giảm sản lượng sản xuất nội địa. Nhập khẩu DAP tại Việt Nam đã liên tục suy giảm. Kali và SA là phân bón được nhập nhiều nhất do Việt Nam gần như không sản xuất được nên phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn nhập khẩu.

Xuất khẩu phân bón Q1/2019 giảm 48.4% về giá trị so với cùng kỳ năm 2018 do nguồn cung trong nước sụt giảm. Sản lượng xuất khẩu phân bón trong Q1/2019 sang các thị trường có nhiều sự biến động mạnh đặc biệt là tại các nước trong khu vực châu Á.

 

Danh mục từ viết tắt
Tóm tắt báo cáo
1. Môi trường kinh doanh
1.1 Tình hình kinh tế vĩ mô
1.2 Hàng rào pháp lý
2. Tổng quan ngành
2.1 Thực trạng ngành Phân bón Thế giới
2.1.1 Cung cầu
2.2 Thực trạng ngành Phân bón Việt Nam
2.2.1 Lịch sử ngành Phân bón Việt Nam
2.2.2 Khái niệm và Phân loại
2.2.3 Quy mô và đặc điểm thị trường
2.2.4 Hoạt động chủ yếu
2.2.5 Cung – Cầu
2.2.6 Xuất nhập khẩu
2.2.7 Diễn biến giá
2.3 Quy hoạch phát triển ngành
3. Phân tích doanh nghiệp
3.1 Top 10 doanh nghiệp
3.2 Nhóm chỉ tiêu kết quả kinh doanh
3.3 Nhóm chỉ tiêu tài chính
3.4 Nhóm chỉ tiêu lưu chuyển tiền tệ

Đạm Phú Mỹ
Bình Điền
Đạm Cà Mau
Hóa chất Lâm Thao
Đạm Hà Bắc
Xuất nhập khẩu Quảng Bình
Hóa chất dầu khí Tây Nam Bộ
Hóa chất dầu khí Đông Nam Bộ
Dầu khí miền Trung
Dầu khí miền Bắc

 

Danh mục biểu đồ
Biểu đồ 1: Biến độngCPI hàng tháng, 1/2015 – 3/2019
Biểu đồ 2: Tốc độ tăng trưởng GDP theo quý, 2016 – 2019
Biểu đồ 3: Tỷ giá VND/USD, 1/2011 – 3/2019
Biểu đồ 4: Tỷ giá VND/CNY, 1/2016 – 3/2019
Biểu đồ 5: Xuất nhập khẩu hàng hóa, 2016 – Q1/2019
Biểu đồ 6: Cơ cấu nhóm hàng xuất khẩu, Q1/2019
Biểu đồ 7: Dự báo cung cầu theo dưỡng chất 2016-2018
Biểu đồ 8: Cơ cấu các loại phân bón chính 2014
Biểu đồ 9: Doanh thu và lợi nhuận ngành phân bón, 2010 – 2017
Biểu đồ 10: Thị phần theo doanh thu, 2017
Biểu đồ 11: Cung – cầu, 2012 – Q1/2019
Biểu đồ 12: Sản xuất và tiêu thụ của các doanh nghiệp sản xuất trong nước, 2012 – 2018e
Biểu đồ 13: Sản xuất phân bón, 2012 – Q1/2019
Biểu đồ 14: Nhu cầu và tiêu thụ phân bón, 2012 – Q1/2019
Biểu đồ 15: Nhập khẩu phân bón, 2013 – Q1/2019
Biểu đồ 16: Cơ cấu nhập khẩu theo loại phân bón, Q1/2019e
Biểu đồ 17: Cơ cấu nhập khẩu phân bón theo quốc gia, Q1/2019
Biểu đồ 18: Cơ cấu doanh nghiệp nhập khẩu phân bón, Q1/2019
Biểu đồ 19: Xuất khẩu phân bón, 2012 – Q1/2019
Biểu đồ 20: Xuất khẩu phân bón theo quốc gia, Q1/2019
Biểu đồ 21: Xuất khẩu phân bón theo quốc gia, Q1/2018 – Q1/2019
Biểu đồ 22: Diễn biến giá, 2014 – 3/2019
Biểu đồ 23: Doanh thu thuần, 2017 – 2018
Biểu đồ 24: Tỷ suất lợi nhuận gộp, 2017 – 2018
Biểu đồ 25: Tỷ suất tự tài trợ, 2017 – 2018
Biểu đồ 26: Chi phí bán hàng, 2017 – 2018
Biểu đồ 27: Chi phí quản lý doanh nghiệp, 2017 – 2018
Biểu đồ 28: Vòng quay tài sản cố định, 2018
Biểu đồ 29: Vòng quay tồn kho, 2017 – 2018
Biểu đồ 30: Kỳ thu tiền bình quân, 2018
Biểu đồ 31: Tỷ số lợi nhuận, 2017 – 2018
Biểu đồ 32: Chỉ số thanh toán, 2017 – 2018

Danh mục bảng
Bảng 1: Năng lực sản xuất phân bón của các Doanh nghiệp lớn trong nước, Q1/2019
Bảng 2: Đơn giá bình quân một số chủng loại phân bón nhập khẩu, Q1/2018 – Q1/2019
Bảng 3: Cơ cấu xuất khẩu phân bón Việt Nam (sản lượng) 2 tháng đầu năm 2018
Bảng 4: Top doanh nghiệp có doanh thu lớn nhất năm 2017