NGÀNH HẠT NHỰA NGUYÊN SINH VÀ CAO SU TỔNG HỢP VIỆT NAM

Hạt nhựa nguyên sinh và cao su tổng hợp là những nguyên liệu đầu vào quan trọng cho nhiều ngành công nghiệp, đặc biệt là ngành nhựa và xe hơi. Sản lượng cao su tổng hợp sản xuất và tiêu thụ trong năm 9T/2018 lần lượt là 11,403 và 11,578 nghìn tấn. Thị trường cao su tổng hợp toàn cầu được kỳ vọng sẽ tiếp tục tăng trưởng với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm đạt 5.1% trong giai đoạn 2015 – 2023.

Ước tính trong Q1/2019, sản lượng tiêu thụ polymer Việt Nam tăng 5.4% so với cùng kỳ năm 2018. Tổng xuất khẩu nguyên liệu nhựa của Việt Nam tăng mạnh 32.6% về lượng và 62.1% trị giá so với cùng kỳ năm 2018. Trong khi đó, tổng nhập khẩu nguyên liệu nhựa trong 3 tháng đầu năm nay tăng lần lượt 12.7% về lượng và 4.1% về trị giá so với cùng kỳ 2018.

Nhập khẩu cao su tổng hợp 2018 tăng 16.2% so với năm 2017 trong khi xuất khẩu cao su tổng hợp giảm 32.6% so với năm 2017. Các thị trường nhập khẩu chính cao su tổng hợp của Việt Nam gồm Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan, Trung Quốc và Thái Lan trong đó Hàn Quốc là thị trường dẫn đầu chiếm 28.36% tổng kim ngạch.

Năm 2018 là một năm khó khăn của các doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh hạt nhựa nguyên liệu trong nước, mặc dù doanh thu có sự tăng trưởng nhưng lợi nhuận và các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động đều giảm sút, nguyên nhân do giá dầu tăng, sự cạnh tranh gay gắt với hàng nhập khẩu có chất lượng tốt hơn và giá ưu đãi hơn,..

Danh mục từ viết tắt
Tóm tắt báo cáo
I. Môi trường kinh doanh
1. Tình hình kinh tế vĩ mô
2. Khung pháp lý
II. Thị trường thế giới
1. Định nghĩa và phân loại
2. Chuỗi giá trị của ngành
3. Hạt nhựa nguyên sinh
4. Cao su tổng hợp
III. Thị trường Việt Nam
1.. Quy mô ngành
2. Hạt nhựa nguyên sinh
3. Cao su tổng hợp
4. Các yếu tố ảnh hưởng đến giá
IV. Phân tích SWOT
V. Xu hướng, dự báo và quy hoạch ngành
1. Xu hướng phát triển của ngành
2. Quy hoạch phát triển ngành
VI. Phân tích doanh nghiệp
1. Giới thiệu doanh nghiệp
2. Phân tích tài chính

CTCP NHỰA CHÂU ÂU
CÔNG TY TNHH SOUTHLAND INTERNATIONAL
CÔNG TY TNHH TOYO INK COMPOUNDS VIỆT NAM
CÔNG TY TNHH POLYSTYRENE VIỆT NAM
CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT LG VINA
CÔNG TY TNHH NHỰA VÀ HÓA CHẤT TPC VINA
CÔNG TY CỔ PHẦN FAR EAST FOAM VIỆT NAM
CÔNG TY TNHH TIẾN THÀNH
CÔNG TY TNHH MỘT THàNH VIÊN SẢN XUẤT THƯONG MẠI LINH HƯƠNG
CÔNG TY TNHH THƯONG MẠI DịCH VỤ VÀ SẢN XUẤT ĐỒNG NGUYỄN

Danh mục biểu đồ
Biểu đồ 1: Tốc độ tăng trưởng GDP theo quý, 2016 – Q1/2019
Biểu đồ 2: Nhập khẩu nguyên liệu nhựa và tỷ trọng trong tổng kim ngạch, 2010 – Q1/2019
Biểu đồ 3: Tỷ giá VND/USD, 2013 – Q1/2019
Biểu đồ 4: Tỷ giá VND/CNY, 2013-Q1/2019
Biểu đồ 5: Thu hút FDI theo lĩnh vực, Q1/2019
Biểu đồ 6: Tỷ lệ sở hữu của SCG tại các doanh nghiệp nhựa Việt Nam, 2018
Biểu đồ 7: Thị phần sản xuất nhựa diệt dẻo toàn cầu, 2017
Biểu đồ 8: Cơ cấu sản xuất nhựa nhiệt dẻo, 2015
Biểu đồ 9: Cơ cấu sản xuất nhựa nhiệt rắn, 2017
Biểu đồ 10: Sản xuất cao su tổng hợp toàn cầu theo chủng loại, 2017
Biểu đồ 11: Sản lượng sản xuất nhựa nguyên liệu toàn cầu, 2010 – 2017e
Biểu đồ 12: Cơ cấu sản xuất nhựa nguyên liệu theo khu vực, 2016
Biểu đồ 13: Công suất sản xuất của một số loại polymer trên thế giới, 2016
Biểu đồ 14: Năng lực sản xuất hạt nhựa nhiệt dẻo theo khu vực, 2016
Biểu đồ 15: Công suất sản xuất và nhu cầu PE toàn cầu theo khu vực, 2017
Biểu đồ 16: Doanh thu polymer toàn cầu, 2006 – 2016
Biểu đồ 17: Doanh thu polymer theo khu vực, 2016
Biểu đồ 18: Cơ cấu tiêu thụ Polymer theo lĩnh vực 2016
Biểu đồ 19: Tiêu thụ nhựa nguyên liệu bình quân đầu người, 2017
Biểu đồ 20: Nhu cầu tiêu thụ Polymer trên thế giới, 2010 – 2017e
Biểu đồ 21: Nhu cầu tiêu thụ Polymer theo khu vực 2016
Biểu đồ 22: Nhu cầu PE theo khu vực, 2016
Biểu đồ 23: Tiêu thụ hạt nhựa nguyên sinh theo chủng loại, 2016
Biểu đồ 24: Cơ cấu nhu cầu tiêu thụ PE theo ứng dụng, 2016
Biểu đồ 25: Cơ cấu tiêu thụ PVC toàn cầu theo ứng dụng, 2017
Biểu đồ 26: Tiêu thụ PVC bình quân đầu người tại một số quốc gia châu Á, 2017
Biểu đồ 27: Xuất khẩu hạt nhựa nguyên sinh toàn cầu theo giá trị, 2013 – 2018e
Biểu đồ 28: Top các nước xuất khẩu hạt nhựa nguyên sinh lớn nhất, 2016 – 2017
Biểu đồ 29: Nhập khẩu hạt nhựa nguyên sinh toàn cầu theo giá trị, 2013 – 2018e
Biểu đồ 30: Top các nước nhập khẩu Polymer lớn nhất, 2016 – 2017
Biểu đồ 31: Top các nước nhập khẩu PE lớn nhất, 2018
Biểu đồ 32: Thặng dư/Thâm hụt thương mại PE và PP toàn cầu theo khu vực, 2017
Biểu đồ 33: Biến động giá Polymer, 5/2015 – 3/2019
Biểu đồ 34: Năng lực sản xuất Polymer tại Trung Quốc, 2015 – 2022f
Biểu đồ 35: Sản lượng sản xuất Polymer của Châu Âu, 2011 – 2016
Biểu đồ 36: Các thị trường xuất nhập khẩu polymer chính của châu Âu, 2017
Biểu đồ 37: Cơ cấu sử dụng Polymer tại châu Âu theo lĩnh vực, 2017
Biểu đồ 38: Tiêu thụ nhựa nguyên liệu tại Châu Âu, 2017
Biểu đồ 39: Cơ cấu sử dụng polymer tại châu Âu theo chủng loại, 2017
Biểu đồ 40: Sản lượng sản xuất Polymer tại Mỹ, 2008 – 2017
Biểu đồ 41: Top các sản phẩm Polymer có mức tăng trưởng tiêu thụ cao tại Mỹ, 2017
Biểu đồ 42: Sản xuất và tiêu thụ cao su toàn cầu, 2010 – 9T/2018
Biểu đồ 43: Cơ cấu sản xuất cao su trên thế giới, 2010 – 9T/2018
Biểu đồ 44: Cơ cấu tiêu thụ cao su trên thế giới, 2010 – 9T/2018
Biểu đồ 45: Sản xuất và tiêu thụ cao su tổng hợp toàn cầu, 2010 – 9T/2018
Biểu đồ 46: Cơ cấu tiêu thụ cao su tổng hợp theo sản phẩm, 2015
Biểu đồ 47: Sản xuất cao su tổng hợp toàn cầu, 2013 – 9T/2018
Biểu đồ 48: Thị phần sản xuất cao su tổng hợp thế giới, 9T/2018
Biểu đồ 49: Tiêu thụ cao su tổng hợp, 2013 – 9T/2018
Biểu đồ 50: Thị phần tiêu thụ cao su tổng hợp, 9T/2018
Biểu đồ 51: Xuất nhập khẩu cao su tổng hợp toàn cầu, 2012 – 2018e
Biểu đồ 52: Top các nước xuất khẩu cao su tổng hợp lớn nhất, 2018
Biểu đồ 53: Top các nước nhập khẩu cao su tổng hợp lớn nhất, 2018
Biểu đồ 54: Biến động giá cao su tự nhiên và cao su tổng hợp, Q1/2012 – Q4/2018
Biểu đồ 55: Sản xuất hạt nhựa nguyên sinh, 2010 –Q1/2019e
Biểu đồ 56: Cung cầu polypropylene tại Việt Nam, 2010 – Q1/2019e
Biểu đồ 57: Sản lượng sản xuất và tiêu thụ PP của Lọc hóa dầu Bình Sơn, 2013 – 2018
Biểu đồ 58: Tiêu thụ polymer tại Việt Nam, 2010 – Q1/2019e
Biểu đồ 59: Thị phần cung ứng hạt nhựa phụ gia, 2017
Biểu đồ 60: Cơ cấu thị trường nhập khẩu nhựa nguyên liệu theo giá trị, Q1/2019
Biểu đồ 61: Nhập khẩu hạt nhựa nguyên sinh, 2010 – Q1/2019
Biểu đồ 62: Cơ cấu thị trường nhập khẩu nguyên liệu nhựa về lượng, Q1/2019
Biểu đồ 63: Top các doanh nghiệp nhập khẩu chất dẻo nguyên liệu lớn nhất, T4/2018
Biểu đồ 64: Chủng loại nguyên liệu nhựa nhập khẩu theo giá trị, Q1/2019
Biểu đồ 65: Nhập khẩu một số loại polymer, 2012 – Q1/2019
Biểu đồ 66: Giá trị xuất khẩu polymer, 2012 – Q1/2019
Biểu đồ 67: Cơ cấu thị trường xuất khẩu hạt nhựa theo sản lượng,Q1/2019
Biểu đồ 68: Cơ cấu thị trường xuất khẩu polymer theo giá trị, Q1/2019
Biểu đồ 69: Cơ cấu xuất khẩu hạt nhựa theo chủng loại, Q1/2019
Biểu đồ 70: Giá trị xuất khẩu PP và PE, 2012 – Q1/2019
Biểu đồ 71: Xuất – nhập khẩu cao su tổng hợp, 2011 – 2018e
Biểu đồ 72: Cơ cấu thị trường nhập khẩu cao su tổng hợp, 2018
Biểu đồ 73: Cơ cấu phương tiện vận chuyển cao su tổng hợp, 2018
Biểu đồ 74: Top các doanh nghiệp nhập khẩu cao su tổng hợp lớn nhất, 2018
Biểu đồ 75: Cơ cấu mã phương thức thanh toán trong nhập khẩu cao su tổng hợp, 2018
Biểu đồ 76: Giá dầu thô trung bình thế giới, 2014 -3/2019
Biểu đồ 77: Biến động giá monomer, 5/2017 – 3/2019
Biểu đồ 78: Năng lực sản xuất nhựa sinh học trên thế giới, 2012 – 2018f
Biểu đồ 79: Chỉ tiêu lợi nhuận, 2017 – 2018
Biểu đồ 80: Tỷ lệ Chi phí bán hàng/Doanh thu thuần, 2017 – 2018
Biểu đồ 81: Tỷ lệ Chi phí quản lí doanh nghiệp/Doanh thu thuần, 2017 – 2018
Biểu đồ 82: Kỳ thu tiền bình quân, 2018
Biểu đồ 83: Số ngày tồn kho bình quân, 2018
Biểu đồ 84: Tỷ suất tự tài trợ, 2017 – 2018
Biểu đồ 85: Khả năng thanh toán, 2017 – 2018
Biểu đồ 86: Tỷ suất lợi nhuận, 2017 – 2018

Danh mục Bảng
Bảng 1: Một số dự án sản xuất PE đang được triển khai tại Bắc Mỹ, 2018
Bảng 2: Mức thuế nhập khẩu PVC tại một số nước châu Á
Bảng 3: Công suất sản xuất hạt nhựa và phụ gia trong nước, 2018
Bảng 4: Sản xuất hạt nhựa nguyên sinh tại một số tỉnh thành, Q1/2019
Bảng 5: Các dự án hóa dầu tại Việt Nam tính đến năm 2018
Bảng 6: Top doanh nghiệp nhập khẩu PE nhiều nhất, Q1/2018
Bảng 7: Top doanh nghiệp nhập khẩu PP nhiều nhất, Q1/2018
Bảng 8: Các dự án lọc hóa dầu, 2011 – 2020