NGÀNH GỖ VIỆT NAM

Ngành công nghiệp chế biến gỗ của Việt Nam đã trở thành ngành hàng xuất khẩu chủ lực, đứng thứ 4 chỉ sau cà phê, thủy sản và máy móc, phụ tùng. Việt Nam đã trở thành nước xuất khẩu gỗ đứng đầu Đông Nam Á và đứng thứ 7 trên thế giới về xuất khẩu đồ gỗ. Chất lượng sản phẩm đồ gỗ Việt Nam luôn được nâng cao, có khả năng cạnh tranh được với các nước trong khu vực.

Trong 9T/2018, diện tích rừng trồng tập trung 9 tháng ước tính giảm 0.6% so với cùng kỳ năm trước; Sản lượng dăm gỗ sản xuất trong 9T/2018 ước giảm 6% so với cùng kỳ năm 2017. Trong 9T/2018, sản lượng sản xuất ván nhân tạo (bao gồm gỗ dán, gỗ lạng, gỗ đã được làm tăng độ rắn, ván ép từ gỗ và các vật liệu tương tự) ước đạt 4,815 nghìn m3.
Sản lượng sản xuất sản phẩm gỗ nội thất trong 9T/2018 ước đạt 50,059 nghìn chiếc trong đó, ghế và bàn vẫn là 2 nhóm sản phẩm chiếm tỷ trọng lớn nhất với tỷ lệ lần lượt là 41.3 và 23.3%.

Giá trị tiêu thụ dăm gỗ trong 9T/2018 ước giảm 0.7% so với cùng kỳ năm 2017. Giá trị tiêu thụ nhóm ván nhân tạo trong 9T/2018 ước giảm 16% so với cùng kỳ năm 2017. Kim ngạch xuất khẩu chung trong 9 tháng đầu năm 2018 ước tăng 14.4% so với cùng kỳ năm 2017. Gỗ và sản phẩm gỗ chủ yếu xuất khẩu sang thị trường Mỹ, chiếm 43% tỷ trọng, tăng 15.75% so với cùng kỳ năm ngoái.

Dăm gỗ là một trong những mặt hàng xuất khẩu quan trọng nhất của Việt Nam, trong 9T/2018, kim ngạch xuất khẩu đạt tới 978 triệu USD.
Trong 9 tháng đầu năm 2018, giá trị nhập khẩu gỗ và các sản phẩm gỗ so với cùng kỳ năm 2017 của hầu hết các thị trường nhập khẩu chính đều tăng ngoại trừ Campuchia (giảm 53.28%), Thái Lan (giảm 15.85%), Malaysia (giảm 3.95%).

1. Môi trường kinh doanh
1.1 Tình hình kinh tế vĩ mô
1.2 Hàng rào pháp lý
2. Tổng quan thị trường gỗ
2.1 Định nghĩa và phân loại
2.2 Chuỗi giá trị ngành gỗ
2.3 Thị trường gỗ thế giới
2.3.1 Sản xuất
2.3.2 Thương mại
2.4 Thị trường gỗ Việt Nam
2.4.1 Lịch sử hình thành và phát triển
2.4.2 Chuỗi giá trị ngành chế biến gỗ Việt Nam
2.4.3 Sản xuất
2.4.4 Tiêu thụ
2.4.5 Xuất nhập khẩu
3. Quy hoạch và triển vọng ngành
3.1 Quy hoạch phát triển ngành
3.2 Triển vọng ngành gỗ
4. Phân tích doanh nghiệp
4.1 Giới thiệu doanh nghiệp
4.2 Phân tích tài chính
Công ty TNHH Kỹ nghệ gỗ Hoa Nét
Doanh nghiệp Chế Xuất Nitori Việt Nam
Công ty TNHH Shing Mark Vina.
CTCP gỗ An Cường
CTCP Gỗ MDF VRG DONGWHA
Công ty TNHH San Lim Furniture Việt Nam
Công ty TNHH Woodworth Wooden (Việt Nam)
Công ty TNHH Rochdale Spears
CTCP Poh Huat Việt Nam
Công ty TNHH Timber Industries

Biểu đồ 1. Tốc độ tăng trưởng GDP theo quý, 2015 – Q3/2018
Biểu đồ 2. Giá trị sản xuất nông lâm nghiệp, thủy sản trong 9 tháng (theo giá so sánh năm 2010),  2015 – 2018
Biểu đồ 3. Cơ cấu GDP theo giá hiện hành, 9T/2018e
Biểu đồ 4. Tỷ giá VND/USD, 2011 – 9/2018
Biểu đồ 5. Lãi suất bình quân, 2012- 9T/2018
Biểu đồ 6 Kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam, 2011 – 9T/2018
Biểu đồ 7 Top các mặt hàng xuất khẩu lớn nhất trong 9T/2018
Biểu đồ 8 Giá dầu thô thế giới, 2011 – 9/2018
Biểu đồ 9  Chuỗi giá trị ngành gỗ
Biểu đồ 10 Sản xuất và tiêu thụ gỗ công nghiệp, 2011 – 2016
Biểu đồ 11 Cơ cấu sản xuất gỗ công nghiệp theo khu vực, 2017
Biểu đồ 12 Cơ cấu sản xuất gỗ công nghiệp theo loại sản phẩm, 2017
Biểu đồ 13 Sản xuất đồ gỗ toàn cầu, 2003 – 2012
Biểu đồ 14 Giá trị thương mại gỗ và sản phẩm gỗ toàn cầu, 2013-2017e
Biểu đồ 15 Top các quốc gia xuất khẩu gỗ và các sản phẩm bằng gỗ (HS 44) lớn nhất thế giới theo giá trị, 2017e
Biểu đồ 16 Top các quốc gia nhập khẩu gỗ và các sản phẩm bằng gỗ (HS44) lớn nhất thế giới theo giá trị, 2017e
Biểu đồ 17 Thương mại dăm gỗ toàn cầu, 2010 – 2017
Biểu đồ 18 Cơ cấu nhập khẩu dăm gỗ trên thế giới, 2017
Biểu đồ 19 Cơ cấu xuất khẩu dăm gỗ toàn cầu theo quốc gia, 2017
Biểu đồ 20 Giá xuất khẩu dăm gỗ bình quân của một số nước lớn,
 2010 – 2017e
Biểu đồ 21 Thương mại gỗ công nghiệp thế giới, 2010 – 2017
Biểu đồ 22 Top các nước nhập khẩu gỗ công nghiệp lớn nhất thế giới, 2016
Biểu đồ 23 Top các nước xuất khẩu gỗ công nghiệp lớn nhất, 2016
Biểu đồ 24 Thương mại đồ nội thất thế giới, 2005 – 2017
Biểu đồ 25 Top 10 nước xuất khẩu đồ gỗ nội thất lớn nhất thế giới, 2016
Biểu đồ 26 Top 10 nước nhập khẩu đồ gỗ nội thất lớn nhất thế giới, 2016
Biểu đồ 27 Chuỗi giá trị ngành chế biến gỗ Việt Nam
Biểu đồ 28 Số lượng doanh nghiệp và lao động ngành gỗ, 2010 – 2016
Biểu đồ 29 Phân bổ doanh nghiệp ngành gỗ theo vùng, 2010 – 2016
Biểu đồ 30 Doanh thu và Lợi nhuận ngành gỗ, 2010 – 2016
Biểu đồ 31 Quy mô doanh nghiệp ngành gỗ theo vốn đầu tư và theo lao động
Biểu đồ 32 Vốn đầu tư và Tài sản cố định ngành gỗ, 2010 – 2016
Biểu đồ 33 Giá trị sản xuất ngành chế biến gỗ, 2008 – 2017e
Biểu đồ 34 Phân bổ các doanh nghiệp sản xuất dăm gỗ theo khu vực, 2015
Biểu đồ 35 Sản lượng sản xuất dăm gỗ Việt Nam, 2010 – 6T/2018
Biểu đồ 36 Sản lượng sản xuất ván nhân tạo, 2010 – 6T/2018
Biểu đồ 37 Phân loại doanh nghiệp theo nguồn gốc vốn, 2015
Biểu đồ 38 Cơ cấu sản xuất đồ gỗ nội thất theo loại sản phẩm, 6T/2018
Biểu đồ 39 Sản lượng sản xuất sản phẩm gỗ nội thất, 2010 – 6T/2018
Biểu đồ 40 Top doanh nghiệp gỗ có doanh thu lớn nhất năm 2017
Biểu đồ 41 Giá trị tiêu thụ dăm gỗ, 2010 – 9T/2018
Biểu đồ 42 Giá trị tiêu thụ nhóm ván nhân tạo, 2010 – 6T/2018
Biểu đồ 43 Giá trị tiêu thụ nhóm sản phẩm gỗ nội thất, 2010 – 6T/2018
Biểu đồ 44 Tỷ trọng xuất khẩu của đồ gỗ Việt Nam và một số nước Đông Nam Á theo thị trường, 2016
Biểu đồ 45 Cơ cấu các mặt hàng gỗ xuất khẩu của Việt Nam, 6T/2018
Biểu đồ 46 Kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam, 2011 – 9T/2018
Biểu đồ 47 Cơ cấu thị trường xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ, 9T/2018
Biểu đồ 48 Cơ cấu đóng góp vào xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam, 2013 – 9T/2018
Biểu đồ 49 Xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ theo tháng, 2016 – 2018
Biểu đồ 50 Xuất khẩu gỗ sang thị trường Mỹ, 2011 – 9T/2018
Biểu đồ 51 Kim ngạch xuất khẩu các mặt hàng chính sang Mỹ, 2015 – 6T/2018
Biểu đồ 52 Giá trị nhập khẩu đồ gỗ nội thất của Mỹ, 7T/2018 (triệu USD)
Biểu đồ 53 Kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ sang Trung Quốc, 2011 – 9T/2018
Biểu đồ 54 Giá xuất khẩu dăm gỗ trung bình của Việt Nam sang Trung Quốc, 2015 – 2018
Biểu đồ 55 Kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ sang châu Âu, 2009 – 9T/2018
Biểu đồ 56 Tỷ trọng xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ sang EU theo quốc gia, 9T/2018
Biểu đồ 57 Top các doanh nghiệp xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ sang EU, 9T/2018
Biều đồ 58 Xuất khẩu dăm gỗ theo sản lượng, 6T/2018
Biểu đồ 59 Xuất khẩu dăm gỗ của Việt Nam, 2010 – 9T/2018
Biểu đồ 60 Top các doanh nghiệp xuất khẩu dăm gỗ lớn nhất, 2017
Biểu đồ 61 Cơ cấu thị trường xuất khẩu dăm theo giá trị, 6T/2018
Biểu đồ 62 Giá trị xuất khẩu các loại ván của Việt Nam, 2011- 6T/2018
Biểu đồ 63 Xuất khẩu các loại ván của Việt Nam, 2013 – 6T/2018
Biểu đồ 64 Lượng và giá trị đồ gỗ xuất khẩu, 2013 – 6T/2018
Biểu đồ 65 Giá trị xuất khẩu sản phẩm đồ gỗ nội thất, 2010 – 2017
Biểu đồ 66 Cơ cấu thị trường xuất khẩu gỗ nội thất của Việt Nam, 6T/2018
Biểu đồ 67 Nhập khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam, 2010 – 9T/2018
Biểu đồ 68 Cơ cấu thị trường nhập khẩu gỗ và sản phẩm gỗ 9T/2018
Biểu đồ 69 Chỉ tiêu lợi nhuận, 2016 – 2017
Biểu đồ 70 Tỷ lệ chi phí bán hàng/Doanh thu thuần, 2016 – 2017
Biểu đồ 71 Tỷ lệ chi phí quản lí doanh nghiệp/Doanh thu thuần, 2016 – 2017
Biểu đồ 72 Số ngày tồn kho bình quân, 2017
Biểu đồ 73 Kì thu tiền bình quân, 2017
Biểu đồ 74 Tỷ suất tự tài trợ, 2016 – 2017
Biểu đồ 75 Khả năng thanh toán, 2016 – 2017
Biểu đồ 76 Tỷ suất lợi nhuận, 2016 – 2017

Bảng 1 Giá trị các mặt hàng gỗ của Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc
Bảng 2 Thị trường cung cấp chính đồ nội thất bằng gỗ tới thị trường EU trong 8 tháng đầu năm 2018
Bảng 3 Lượng dăm xuất khẩu sang các thị trường chính (triệu tấn)
Bảng 4 Kim ngạch xuất khẩu dăm gỗ của Việt Nam sang các thị trường chính (triệu USD), 2016-6T/2018
Bảng 5 Top 10 doanh nghiệp xuất khẩu gỗ nội thất lớn nhất, 2017
Bảng 6 Mặt hàng gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam xuất khẩu tháng 9 và 9 tháng năm 2018
Bảng 7 Top 10 doanh nghiệp ngành gỗ có doanh thu lớn nhất, 2017
Bảng 8 Top 10 doanh nghiệp ngành gỗ có doanh thu lớn nhất, 2017