Hiện cả nước có 198 nhà máy sản xuất thuốc trong ngành dược đạt tiêu chuẩn GMP của Tổ chức Y tế thế giới, 11 nhà máy đã đầu tư và đạt tiêu chuẩn của các nước tiên tiến như tiêu chuẩn của châu Âu, Mỹ, Nhật Bản, PIC/S. Tổng giá trị thị trường ngành dược năm 2019 ước đạt 6.6 triệu USD, tỷ trọng chủ yếu từ dược phẩm nhập khẩu.
 
Mặc dù mức tiêu thụ bình quân đầu người của Việt Nam đang tăng trưởng với CAGR (2012 – 2019) đạt 12.7%. Sự tăng trưởng của thị trường thuốc kê đơn sẽ vượt qua tốc độ tăng trưởng của thuốc không kê đơn. Giá trị thị trường của các loại thuốc Patent tại Việt Nam đang có xu hướng tăng dần. Tổ chức Y tế thế giới WHO đã xếp Việt Nam vào danh sách các nước có tỷ lệ người dân sử dụng thuốc kháng sinh và kháng thuốc kháng sinh cao nhất thế giới. Mặc dù đã sụt giảm về giá trị tiêu thụ năm 2017 nhưng đến năm 2018, theo ước tính giá trị tiêu thụ nhóm sản phẩm này lại tiếp tục gia tăng mạnh.
 
Nhìn chung, sản xuất dược phẩm trong Q1/2020 khá khởi sắc so cùng kỳ năm trước. Trong đó, nhóm hàng có mức tăng mạnh nhất so cùng kỳ năm 2019 là Dược phẩm khác chưa phân vào đâu đạt 4,7 triệu kg, tăng 81,17% so với cùng kỳ năm 2019.

 

Danh mục từ viết tắt
Tóm tắt báo cáo
1. Môi trường kinh doanh
1.1 Tình hình kinh tế vĩ mô
1.2 Hàng rào pháp lý
1.3 Tác động của các Hiệp định thương mại
2. Tổng quan Ngành Dược Việt Nam
2.1 Ngành Dược Thế giới
2.1.1 Sản xuất – Tiêu thụ
2.1.2 Xuất khẩu – Nhập khẩu
2.1.3 Thực trạng sản xuất tiêu thụ tại một số quốc gia chính
2.1.4 Các doanh nghiệp lớn trên thế giới
2.2 Tổng quan Ngành Dược Việt Nam
2.2.1 Lịch sử Ngành Dược Việt Nam
2.2.2 Vị thế Ngành
2.2.3 Quy mô và đặc thù Ngành
2.2.4 Chuỗi giá trị Ngành Dược Việt Nam
2.2.5 Nguyên vật liệu
2.2.6 Công nghệ sản xuất
2.2.7 Nghiên cứu và Phát triển
2.2.8 Sản xuất
2.2.9 Tiêu thụ
2.2.10 Xuất khẩu – Nhập khẩu
2.2.11 Diễn biến giá
2.2.12 Hệ thống phân phối
2.3 Rủi ro và thách thức
2.4 Quy hoạch Ngành
2.5 Động lực và dự báo
3. Phân tích doanh nghiệp
3.1 Chỉ tiêu lợi nhuận
3.2 Cơ cấu chi phí
3.3 Hiệu suất sử dụng tài sản
3.4 Cơ cấu vốn và khả năng trả nợ
3.5 Khả năng thanh toán
3.6 Lợi suất trên vốn đầu tư
4. Phụ lục báo cáo tài chính
 
 

CTCP Dược Hậu Giang

CTCP Traphaco

CTCP Xuất Nhập Khẩu Y Tế Domesco

CTCP Dược Phẩm Imexpharm

CTCP Dược Phẩm OPC

CTCP S.P.M

CTCP Y Dược Phẩm Vimedimex

CTCP Dược Phẩm Hà Tây

CTCP Dược Phẩm Bến Tre

CTCP Dược Lâm Đồng

 

 

Danh mục biểu đồ
Biểu đồ 1: Tỷ trọng ngành y tế và hoạt động trợ giúp xã hội trong tổng GDP, 2012-Q1/2020
Biểu đồ 2: Dân số và tăng trưởng dân số, 2010-2019
Biểu đồ 3: Chỉ số giá tiêu dùng thuốc và dịch vụ y tế, 2012 – 2012-Q1/2020
Biểu đồ 4: Tỷ giá VND/USD, 1/2013-Q1/2020
Biểu đồ 5: Tỷ giá VND/CNY, 1/2016 – Q1/2020
Biểu đồ 6: Số lượng thuốc mới được FDA cấp phép, 2010 – 2019
Biểu đồ 7: Chi phí đầu tư R&D thế giới, 2010 – 2024f
Biểu đồ 8: Top 10 doanh nghiệp có chi phí R&D lớn nhất, 2018
Biểu đồ 9: Top 10 doanh nghiệp có chi phí R&D lớn nhất, 2024
Biểu đồ 10: Doanh thu ngành dược phẩm Thế giới, 2010 – 2019e
Biểu đồ 11: Mức độ rủi ro từ mắt bảo hộ quyền sáng chế, 2012-2019e
Biểu đồ 12: Doanh thu tiêu thụ thuốc kê toa và genric thế giới, 2010 – 2019e
Biểu đồ 14: Tỷ trọng doanh số dược phẩm theo công nghệ, 2010 – 2019e
Biểu đồ 15: Thị phần tiêu thụ theo nhóm, 2018
Biểu đồ 16: Chi tiêu thuốc thế giới theo lĩnh vực điều trị*, 2018
Biểu đồ 17: Xuất khẩu dược phẩm Thế giới, 2010 – 2019
Biểu đồ 18: Doanh thu ròng của các nhà sản xuất theo đầu người, 2014-2019e
Biểu đồ 19: Tăng trưởng doanh thu dược phẩm Trung Quốc, Q1/2019-Q1/2020
Biểu đồ 20: Top 10 doanh nghiệp Dược thế giới theo doanh thu và chi phí R&D, 2019
Biểu đồ 21: Nhập khẩu nguyên phụ liệu, 2014 – Q1/2019e
Biểu đồ 22: Nhập khẩu nguyên phụ liệu dược phẩm, Q1/2019 – Q1/2020
Biểu đồ 23: Số lượng doanh nghiệp và lao động nhóm ngành sản xuất thuốc, hóa và dược liệu, 2010 – 2018
Biểu đồ 24: Nguồn vốn bình quân, TSCĐ và đầu tư dài hạn bình quân doanh nghiệp, 2010-2018
Biểu đồ 25: Doanh thu và lợi nhuận trước thuế, 2010 – 2018
Biểu đồ 26: Giá trị sản xuất dược phẩm trong nước, 2013 – 2019e
Biểu đồ 27: Giá trị thị trường ngành dược, 2013 – 2019e
Biểu đồ 28: Tỷ lệ giá trị thuốc sản xuất trong nước của Việt Nam, 2010 – 2019e
Biểu đồ 29: Tiêu thụ thuốc sản xuất trong nước, 2013 – Q1/2020
Biểu đồ 30: Chi tiêu thuốc ở Việt Nam, 2009 – 2019e
Biểu đồ 31: Tỷ lệ chi tiêu thuốc/tổng chi tiêu y tế một số quốc gia, 2018e
Biểu đồ 32: Cơ cấu tiêu thụ thuốc theo kênh, 2013 – 2019e
Biểu đồ 33: Thực trạng thuốc Pantented và Generic, 2013 – 2019e
Biểu đồ 34: Giá trị thị trường thuốc kê đơn (ETC), 2011 – 2019e
Biểu đồ 35: Thị trường thuốc không kê đơn (OTC), 2011 – 2019e
Biểu đồ 36: Thị phần OTC theo kênh bán, 2019e
Biểu đồ 37: Thuốc có bằng sáng chế (Patent), 2011 – 2019e
Biểu đồ 38: Thị trường thuốc Generic, 2013 – 2019e
Biểu đồ 39: Nhập khẩu dược phẩm, 2012 – Q1/2020
Biểu đồ 40: Nhập khẩu dược phẩm từ một số nước, Q1/2019-Q1/2020
 
Biểu đồ 41: Nhập khẩu dược phẩm từ Ấn Độ, 2012 – Q1/2020
Biểu đồ 42: Top quốc gia xuất khẩu chủ yếu, Q1/2020
Biểu đồ 43: Xuất khẩu dược phẩm, 2012 – Q1/2020
Biểu đồ 44: Chỉ số giá tiêu dùng thuốc và dịch vụ y tế, 2012-Q1/2020
Biểu đồ 45: Top doanh nghiệp phân phối theo doanh thu, 2018e
Biểu đồ 46: Doanh số các chuỗi phân phối tiêu biểu, 2017 – 2018
Biểu đồ 47: Tỷ lệ mẫu không đạt chất lượng, 2010 – 2018
Biểu đồ 48: M&A ngành dược, 2010 – Q1/2020
Biểu đồ 49: Doanh thu thuốc theo toa, 2017-2024f
Biểu đồ 50: Doanh thu thuốc theo toa của top 10 công ty lớn nhất, 2024f
Biểu đồ 51: Sản xuất thuốc theo công nghệ, 2017 – 2024f
Biểu đồ 52: Tăng trưởng tổng giá trị tiêu thụ thuốc tại Việt Nam, 2013 – 2023f
Biểu đồ 53: Chi tiêu thuốc bình quân đầu người, 2017 – 2023f
 
Danh mục bảng
Bảng 1: Các quốc gia xuất khẩu thuốc, 2017-2019
Bảng 2: Các quốc gia nhập khẩu thuốc, 2017-2019
Bảng 3: Thông tin chung về ngành y tế Mỹ, 2018e
Bảng 4: Thông tin chung về ngành y tế Nhật Bản, 2018e
Bảng 5: Thông tin chung về ngành y tế Đức, 2018e
Bảng 6: Xuất xứ máy móc thiết bị của một số Công ty sản xuất Dược lớn
Bảng 7: Một số móc thiết bị chính trong dây chuyền sản xuất Dược phẩm
Bảng 8: Chi phí R&D trung bình để sản xuất thuốc mới
Bảng 9: Thống kê sản xuất thuốc theo chủng loại, 2014 – Q1/2020
Bảng 10: M&A nhóm sản xuất dược, 2016 – 2019
Bảng 11: Top đối tác nhập khẩu của Việt Nam, Q1/2020
Bảng 12: Top doanh nghiệp nhập khẩu dược phẩm, Q1/2020
Bảng 13: Top doanh nghiệp xuất khẩu, Q1/2020
Bảng 14: Thống kê chênh lệch giá bán 1 số loại thuốc tại các nhà thuốc, 2019
Bảng 15: Số lượng cơ sở khám chữa bệnh, 2012 – 2017
Bảng 16: Các chuỗi nhà thuốc tiêu biểu, 2019
Bảng 17: M&A nhóm phân phối dược, 2017 – 2019
Bảng 18: Chi phí R&D trung bình để sản xuất thuốc mới (Triệu USD)
Bảng 19: Top 15 M&A thế giới, Q1/2020
Bảng 20: Top doanh nghiệp theo công nghệ Biotechnology, 2024
Bảng 21: 10 doanh nghiệp tiêu biểu ngành Dược 2019