NGÀNH ĐỒ UỐNG VIỆT NAM

Thị trường Đồ uống toàn cầu luôn duy trì sự phát triển tích cực và có nhiều tiềm năng nhưng chưa được khai thác hiệu quả. Bia được sản xuất với quy mô và sản lượng lớn nhưng vẫn tồn tại một số bất ổn do nguồn nguyên liệu đầu vào chính. Rượu đang chứng kiến sự tăng trưởng rất nhanh, đặc biệt là các dòng Rượu cao cấp. Trong đó, sản xuất Rượu Vang không ổn định do chất lượng cũng như số lượng nho làm Rượu biến động theo sự thay đổi của thời tiết.

Thị trường Đồ uống Việt Nam đang từng bước đáp ứng được nhu cầu của người tiêu dùng; thay thế một phần hàng hóa nhập khẩu và tham gia xuất khẩu, trong đó Bia và Nước Giải Khát vẫn chiếm ưu thế, Rượu chỉ chiếm tỷ trọng nhỏ trong toàn ngành.

Về thị trường Bia, ngành công nghiệp sản xuất Bia trong nước đã đáp ứng được nhu cầu tiêu thụ trong nước, ngày càng giảm nhập khẩu và tăng xuất khẩu, góp phần nâng cao kim ngạch xuất khẩu của ngành. Việt Nam luôn nằm trong những thị trường bia lớn nhất thế giới. Trong ba tháng đầu năm 2019 tổng sản lượng sản xuất bia tăng 8.1% so với cùng kỳ năm 2018. Guinea xích đạo là thị trường tiêu thụ bia Việt Nam lớn nhất với khoảng 20% tổng lượng bia xuất khẩu.

Về thị trường rượu, 3 tháng đầu năm 2019, sản xuất rượu tăng 8.6% so với cùng kỳ năm trước, tiêu thụ tăng 8.95%. Nhập khẩu Rượu tăng so với cùng kì năm 2018 về cả sản lượng (9.7%) và giá trị (9.5%) do thị trường tiêu thụ trong nước vẫn tăng trưởng ổn định. Nhìn chung, quy mô thị trường Rượu nhỏ, sản xuất đang có chiều hướng giảm, không đáp ứng được nhu cầu tiêu thụ Rượu cao cấp trong nước và có giá trị xuất khẩu thấp.

Về thị trường nước giải khát, quý 1 năm 2019, sản xuất nước giải khát ở Việt Nam tăng 70% so với Q1/2018, tiêu thụ tăng 73% so với Q1/2018. Đầu năm 2019, tăng trưởng tiêu thụ các loại nước tinh khiết giảm hơn 7%, chiếm 55.6% tổng lượng nước giải khát tiêu thụ;tiếp đến là các loại nước ngọt, nước yến và các loại nước bổ dưỡng, nước ép hoa quả (đều chiếm 11.6%); nước khoáng không có ga (9.1%). Còn lại nước khoáng có ga chỉ chiếm khoảng 0.5%.

Danh mục từ viết tắt
Tóm tắt báo cáo
1. Môi trường kinh doanh
1.1 Tình hình kinh tế vĩ mô
1.2 Khung pháp lý
2. Tổng quan ngành
2.1. Thị trường thế giới
2.1.1 Bia
2.1.2 Rượu
2.1.3 Nước Giải Khát
2.2. Thị trường Việt Nam
2.2.1 Bia
2.2.2 Rượu
2.2.3 Nước Giải Khát
2.3 Động lực phát triển ngành
3. Phân tích doanh nghiệp
3.1 Khả năng sinh lời
3.2 Khả năng hoạt động
3.3 Sức mạnh tài chính
3.4 Lợi suất trên vốn đầu tư

Tổng Công ty Cổ phần Bia Rượu Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco)
Công ty TNHH Nhà Máy Bia Việt Nam (VBL)
Tổng Công ty Cổ phần Bia Rượu Nước giải khát Hà Nội (Habeco)
Công ty Cổ phần Cồn Rượu Hà Nội
Công ty Cổ phần Rượu Bình Tây
Công ty TNHH MTV Ladofood
CTCP Vang Thăng Long
Tập đoàn Nước giải khát Tân Hiệp Phát (THP)
CT TNHH URC Việt Nam

Danh mục biểu đồ
Biểu đồ 1: Biến động CPI hàng tháng, 1/2015 – 3/2019
Biểu đồ 2: Tốc độ tăng trưởng GDP theo quý, 2016-2019
Biểu đồ 3: Chỉ số niềm tin người tiêu dùng, Q1/2014 – Q4/2018
Biểu đồ 4: Tổng số dân và cơ cấu dân số trong độ tuổi lao động giai đoạn 2010–2017
Biểu đồ 5: Doanh thu bán lẻ hàng hóa, 2010 – Q1/2019
Biểu đồ 6: Tổng thu nhập khả dụng, 2010–2020f
Biểu đồ 7: Doanh nghiệp sản xuất ngành Bia 2010–2016
Biểu đồ 8: Tỷ suất lợi nhuận trước thuế ngành Đồ uống 2010–2016
Biểu đồ 9: Tốc độ tăng trưởng sản xuất ngành Đồ uống 2011–2017
Biểu đồ 10: Tình hình tiêu thụ và sản xuất Bia trên thế giới 2010–2017e
Biểu đồ 11: Thị phần 5 nước sản xuất Rượu Vang lớn nhất thế giới 2018e
Biểu đồ 12: Sản xuất và tiêu thụ Rượu Vang toàn cầu, 2005–2018e
Biểu đồ 13: Thị phần của 5 nước tiêu thụ Rượu Vang nhiều nhất thế giới 2018
Biểu đồ 14: Tiêu thụ Rượu mạnh 2009 – 2023f
Biểu đồ 15: Các quốc gia nhập khẩu Rượu mạnh nhiều nhất 2018
Biểu đồ 16: Giá trị và sản lượng xuất khẩu nước giải khát giai đoạn 2010-2017e
Biểu đồ 17: Sản lượng tiêu thụ nước giải khát tiêu thụ qua kênh off-trade
toàn cầu, 2012 – 2017
Biểu đồ 18: Cơ cấu tiêu thụ nước giải khát theo sản lượng, 2017
Biểu đồ 19: Tình hình sản xuất và tiêu thụ Đồ uống trong nước, 2010-Q1/2019
Biểu đồ 20: Tình hình xuất nhập khẩu Đồ uống trong nước, 2010-Q1/2019
Biểu đồ 21: Tình hình sản xuất và tiêu thụ ngành Bia nội địa 2010 – Q1/2019
Biểu đồ 22: Cơ cấu doanh thu tiêu thụ ngành Bia, Q1/2019
Biểu đồ 23: Thị phần tiêu thụ nội địa của các doanh nghiệp 2017
Biểu đồ 24: Top thương hiệu Bia tại Việt Nam, 2017
Biểu đồ 25: Nhập khẩu bia giai đoạn 2010 – Q1/2019
Biểu đồ 26: Tỷ trọng nhập khẩu bia theo quốc gia tại Việt Nam, 3T/2019
Biểu đồ 27: Xuất khẩu bia Việt Nam 2010 – Q1/2019
Biểu đồ 28: Thị trường tiêu thụ Bia Việt Nam lớn nhất 3T/2019e
Biểu đồ 29: Tỉ trọng tiêu thụ bia qua các kênh phân phối giai đoạn 2011 – 2016
Biểu đồ 30: Cơ cấu giá bia tới tay người tiêu dùng, 2018
Biểu đồ 31: Tình hình sản xuất rượu nội địa 2010 – 3T/2019e
Biểu đồ 32: Tình hình doanh thu rượu nội địa 2010 – 3T/2019e
Biểu đồ 33: Thị phần sản lượng tiêu thụ của các doanh nghiệp sản xuất Rượu vang 2017
Biểu đồ 34: Thị phần tiêu thụ của các thương hiệu Rượu vang theo sản lượng 2017
Biểu đồ 35: Nhập khẩu rượu vang của Việt Nam, 2010-Q1/2019
Biểu đồ 36: Xuất khẩu rượu vang Việt Nam, 2010-Q1/2019
Biểu đồ 37: Top 10 công ty nhập khẩu Rượu Vang lớn nhất Việt Nam 3T/2019e
Biểu đồ 38: Top 10 công ty xuất khẩu Rượu Vang sang Việt Nam lớn nhất 3T/2019e
Biểu đồ 39: Top 10 công ty xuất khẩu Rượu Vang lớn nhất Việt Nam 3T/2019e
Biểu đồ 40: Top 10 công ty nhập khẩu Rượu Vang Việt Nam lớn nhất 3T/2019e
Biểu đồ 41: Nhập khẩu rượu mạnh của Việt Nam, 2010-Q1/2019
Biểu đồ 42: Nhập khẩu rượu mạnh theo quốc gia, 3T/2019
Biểu đồ 43: Nhập khẩu rượu mạnh theo sản phẩm, 3T/2019
Biểu đồ 44: Xuất khẩu rượu mạnh của Việt Nam, 2010-Q1/2019
Biểu đồ 45: Xuất khẩu rượu mạnh theo quốc gia, 3T/2019
Biểu đồ 46: Xuất khẩu rượu mạnh theo sản phẩm, 3T/2019
Biểu đồ 47: Tỷ trọng 10 công ty nhập khẩu khẩu Rượu mạnh lớn nhất Việt Nam 3T/2019
Biểu đồ 48: Top 10 công ty xuất khẩu Rượu mạnh sang Việt Nam 3T/2019e
Biểu đồ 49: Tỷ trọng 10 công ty xuất khẩu khẩu Rượu mạnh lớn nhất Việt Nam 3T/2019e
Biểu đồ 50: Top 10 công ty nhập khẩu Rượu mạnh Việt Nam 3T/2019e
Biểu đồ 51: Tình hình sản xuất và tiêu thụ ngành Nước Giải Khát nội địa, 2010-Q1/2019
Biểu đồ 52: Cơ cấu tiêu thụ ngành Nước Giải Khát (theo sản lượng), Q1/2019
Biểu đồ 53: Thị phần các doanh nghiệp Nước Giải Khát Việt Nam, 2017
Biểu đồ 54: Thị phần các mặt hàng Nước Giải Khát, 2017
Biểu đồ 55: Xuất nhập khẩu Nước Giải Khát, 2010 – Q1/2019
Biểu đồ 56: Nhập khẩu nước hoa quả của Việt Nam, 2010-Q1/2019
Biểu đồ 57: Nhập khẩu nước hoa quả theo quốc gia, 3T/2019
Biểu đồ 58: Xuất khẩu nước hoa quả của Việt Nam, 2010-Q1/2019
Biểu đồ 59: Xuất khẩu nước hoa quả theo quốc gia, 3T/2019
Biểu đồ 60: Tỷ trọng 10 công ty xuất khẩu Nước ép hoa quả lớn nhất Việt Nam, 3T/2019e
Biểu đồ 61: Top 10 doanh nghiệp xuất khẩu Nước hoa quả sang Việt Nam, 3T/2019e
Biểu đồ 62: Tỷ trọng 10 công ty nhập khẩu Nước ép hoa quả lớn nhất Việt Nam, 3T/2019e
Biểu đồ 63: Top 10 doanh nghiệp nhập khẩu Nước hoa quả sang Việt Nam, 3T/2019e
Biểu đồ 64: Nhập khẩu nước ngọt vào Việt Nam, 2010-Q1/2019
Biểu đồ 65: Nhập khẩu nước ngọt theo quốc gia, 3T/2019
Biểu đồ 66: Xuất khẩu nước ngọt của Việt Nam, 2010-Q1/2019
Biểu đồ 67: Xuất khẩu nước ngọt theo quốc gia, 3T/2019
Biểu đồ 68: Tỷ trọng 10 công ty nhập khẩu Nước ngọt lớn nhất Việt Nam, 3T/2019e
Biểu đồ 69: Top các doanh nghiệp xuất khẩu Nước Ngọt sang Việt Nam lớn nhất, 3T/2019e
Biểu đồ 70: Tỷ trọng 10 công ty xuất khẩu Nước ngọt lớn nhất Việt Nam, 3T/2019e
Biểu đồ 71: Top các doanh nghiệp nhập khẩu Nước Ngọt sang Việt Nam lớn nhất, 3T/2019e
Biểu đồ 72: Doanh thu của các doanh nghiệp giai đoạn 2017 – 2018
Biểu đồ 73: Chi phí quản lí doanh nghiệp/ doanh thu thuần, 2017 – 2018
Biểu đồ 74: Chi phí bán hàng/doanh thu thuần, 2017 – 2018
Biểu đồ 75: Số ngày phải thu của các doanh nghiệp 2018
Biểu đồ 76: Vòng quay hàng tồn kho của các doanh nghiệp 2018
Biểu đồ 77: Hiệu suất sử dụng tài sản của các doanh nghiệp Đồ uống 2018
Biểu đồ 78: Khả năng trả nợ của các doanh nghiệp Đồ uống 2018
Biểu đồ 79: Khả năng thanh toán của các doanh nghiệp Đồ uống 2018
Biểu đồ 80: Tỷ suất lợi nhuận, 2017 – 2018

Danh mục bảng
Bảng 1: Lộ trình thuế TTĐB áp dụng với Rượu, Bia từ năm 2016
Bảng 2: Sản lượng và tốc độ tăng trưởng sản xuất Bia tại 7 khu vực trên thế giới 2017e
Bảng 3: Top 5 nước có sản xuất Rượu Vang lớn nhất trên thế giới, 2017–2018
Bảng 4: Top các nước có tiêu thụ Rượu Vang nhiều nhất trên thế giới, 2017- 2018
Bảng 5: Nhập khẩu rượu vang theo quốc gia, 3T/2019
Bảng 6: Xuất khẩu rượu vang của Việt Nam, 3T/2019
Bảng 7: Danh sách 10 doanh nghiệp tiêu biểu ngành Đồ uống 2018