Ngành đồ uống

Năm 2019, Việt Nam có tổng sản lượng sản xuất bia đạt 5.08 tỷ lít (tăng 22.9% so với cùng kỳ năm 2018); tiêu thụ đạt 4.09 tỷ lít (tăng 29.1% so với cùng kỳ năm trước). Về nhập khẩu, sản lượng bia nhập khẩu đạt 37.07 triệu lít (tăng trưởng 8.9% so với cùng kỳ), 3 nguồn cung ứng bia chính của Việt Nam là Hà Lan (25%), Mexico

(17%) và Bỉ (16%). Rượu mạnh: Sản xuất rượu mạnh đạt 24.01 triệu lít (tăng 8.6%); tiêu thụ đạt 15.9 triệu lít (tăng 8.97%); tồn kho 17.33 triệu lít. Rượu vang: Sản xuất rượu vang đạt 62.39 triệu lít (tăng 8.82%); tiêu thụ đạt 60.9 triệu lít (tăng 8.83%), tồn kho 13.4 triệu lít. Nước giải khát: năm 2019, sản xuất nước giải khát ở Việt Nam đạt 11.81 tỷ lít (tăng 31% so với 2018), tiêu thụ đạt 11.72 tỷ lít (tăng 30% so với 2018) trị giá 38.86 nghìn tỷ đồng (tăng 39.2% so với cùng kỳ năm ngoái.

Nghị định 100 về Phòng chống tác hại rượu bia ban hành ngày 1/1/2020 sẽ ảnh hưởng mạnh đến ngành bia Việt Nam, dự báo tốc độ tăng trưởng ngành bia trong năm sẽ không duy trì ở mức 2 con số như các năm trước đây, …

 

Danh mục từ viết tắt

Tóm tắt báo cáo

  1. Môi trường kinh doanh

1.1 Tình hình kinh tế vĩ mô

1.2 Khung pháp lý

  1. Tổng quan ngành

2.1. Thị trường thế giới

2.1.1 Bia

2.1.2 Rượu

2.1.3 Nước Giải Khát

2.2. Thị trường Việt Nam

2.2.1 Bia

2.2.2 Rượu

2.2.3 Nước Giải Khát

2.3 Động lực phát triển ngành

  1. Phân tích doanh nghiệp

3.1 Khả năng sinh lời

3.2 Khả năng hoạt động

3.3 Sức mạnh tài chính

3.4 Lợi suất trên vốn đầu tư

 

Tổng Công ty Cổ phần Bia Rượu Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco)

Công ty TNHH Nhà Máy Bia Việt Nam (VBL)

Tổng Công ty Cổ phần Bia Rượu Nước giải khát Hà Nội (Habeco)

Công ty Cổ phần Cồn Rượu Hà Nội

Công ty Cổ phần Rượu Bình Tây

Công ty TNHH MTV Ladofood

CTCP Vang Thăng Long

Tập đoàn Nước giải khát Tân Hiệp Phát (THP)

CT TNHH URC Việt Nam

 

Danh mục biểu đồ

Biểu đồ 1: Biến động CPI hàng tháng, 1/2015 – 12/2019

Biểu đồ 2: Tốc độ tăng trưởng GDP theo quý, 2016-2019

Biểu đồ 3: Chỉ số niềm tin người tiêu dùng, Q1/2014 – Q4/2018

Biểu đồ 4: Tổng số dân và cơ cấu dân số trong độ tuổi lao động giai đoạn 2013–2019

Biểu đồ 5: Tăng trưởng tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng, 2011-2019

Biểu đồ 6: Tổng thu nhập khả dụng, 2010–2020f

Biểu đồ 7: Doanh nghiệp sản xuất ngành Bia 2010–2016

Biểu đồ 8: Tỷ suất lợi nhuận trước thuế ngành Đồ uống 2010–2016

Biểu đồ 9: Tốc độ tăng trưởng sản xuất ngành Đồ uống 2011–2017

Biểu đồ 10: Tình hình tiêu thụ và sản xuất Bia trên thế giới 2010–2017e

Biểu đồ 11: Sản lượng và giá trị xuất khẩu Bia toàn cầu, 2010–2017

Biểu đồ 12: Thị phần 5 nước sản xuất Rượu Vang lớn nhất thế giới 2018e

Biểu đồ 13: Thị phần của 5 nước tiêu thụ Rượu Vang nhiều nhất thế giới 2018

Biểu đồ 14: Tiêu thụ Rượu mạnh 2009 – 2023f

Biểu đồ 15: Các quốc gia nhập khẩu Rượu mạnh nhiều nhất 2018

Biểu đồ 16: Giá trị và sản lượng xuất khẩu nước giải khát giai đoạn 2010-2017e

Biểu đồ 17: Sản lượng tiêu thụ nước giải khát tiêu thụ qua kênh off-trade toàn cầu, 2012 – 2017

Biểu đồ 18: Cơ cấu tiêu thụ nước giải khát theo sản lượng, 2017

Biểu đồ 19: Xuất nhập khẩu đồ uống 2013-2019

Biểu đồ 20: Tình hình sản xuất và tiêu thụ ngành Bia nội địa 2010 – 2019

Biểu đồ 21: Cơ cấu doanh thu tiêu thụ ngành Bia, 2019

Biểu đồ 22: Thị phần tiêu thụ nội địa của các doanh nghiệp 2018

Biểu đồ 23: Top thương hiệu Bia tại Việt Nam, 2018

Biểu đồ 24: Tỷ trọng nhập khẩu bia theo quốc gia , 2019

Biểu đồ 25: Xuất khẩu bia Việt Nam 2010 – 2019

Biểu đồ 26: Tỷ trọng xuất khẩu bia theo quốc gia, 2019

Biểu đồ 27: Tỷ trọng 10 công ty xuất khẩu khẩu Bia lớn nhất Việt Nam năm 2019e

Biểu đồ 28: Top công ty nhập khẩu bia lớn nhất Việt Nam, 2019

Biểu đồ 29: Tỷ trọng 10 công ty nhập khẩu Bia Việt Nam lớn nhất năm 2019

Biểu đồ 30: Top các công ty xuất khẩu bia vào Việt Nam lớn nhất, 2019

Biểu đồ 31: Tình hình sản xuất rượu nội địa 2010 – 3T/2019e

Biểu đồ 32: Tình hình doanh thu rượu nội địa 2010 – 2019e

Biểu đồ 33: Hàng tồn kho ngành Rượu, 2012 – 2019

Biểu đồ 34: Xuất khẩu rượu vang, 2013-2019

Biểu đồ 35: Xuất khẩu rượu vang Việt Nam theo quốc gia, 2019

Biểu đồ 36: Nhập khẩu rượu vang vào Việt Nam theo quốc gia, 2019

Biểu đồ 37: Top 10 công ty nhập khẩu Rượu Vang lớn nhất Việt Nam 2019e

Biểu đồ 38: Top 10 công ty xuất khẩu Rượu Vang sang Việt Nam lớn nhất 2019e

Biểu đồ 39: Top 10 công ty xuất khẩu Rượu Vang lớn nhất Việt Nam 2019e

Biểu đồ 40: Top 10 công ty nhập khẩu Rượu Vang Việt Nam lớn nhất 2019e

Biểu đồ 41: Xuất khẩu rượu mạnh, 2013-2019

Biểu đồ 42: Nhập khẩu rượu mạnh theo quốc gia, 2019

Biểu đồ 43: Xuất khẩu rượu mạnh Việt Nam theo quốc gia, 2019

Biểu đồ 44: Tỷ trọng 10 công ty nhập khẩu khẩu Rượu mạnh lớn nhất Việt Nam 2019e

Biểu đồ 45: Top 10 công ty xuất khẩu Rượu mạnh sang Việt Nam 2019e

Biểu đồ 46: Tỷ trọng 10 công ty xuất khẩu khẩu Rượu mạnh lớn nhất Việt Nam 2019e

Biểu đồ 47: Top 10 công ty nhập khẩu Rượu mạnh Việt Nam 2019e

Biểu đồ 48: Sản xuất và tiêu thụ Nước Giải Khát, 2013-2019

Biểu đồ 49: Cơ cấu tiêu thụ ngành Nước Giải Khát (theo sản lượng), 2019

Biểu đồ 50: Xuất nhập khẩu Nước Giải Khát, 2013 – 2019

Biểu đồ 51: Nhập khẩu nước hoa quả vào Việt Nam theo quốc gia, 2019

Biểu đồ 52: Xuất khẩu nước hoa quả Việt Nam theo quốc gia, 2019

Biểu đồ 53: Tỷ trọng 10 công ty xuất khẩu Nước ép hoa quả lớn nhất Việt Nam, 2019e

Biểu đồ 54: Top 10 doanh nghiệp xuất khẩu Nước hoa quả sang Việt Nam, 2019e

Biểu đồ 55: Tỷ trọng 10 công ty nhập khẩu Nước ép hoa quả lớn nhất Việt Nam, 2019e

Biểu đồ 56: Top 10 doanh nghiệp nhập khẩu Nước hoa quả sang Việt Nam, 2019e

Biểu đồ 57: Nhập khẩu nước ngọt vào Việt Nam theo quốc gia,2019

Biểu đồ 58: Xuất khẩu nước ngọt, 2013-2019

Biểu đồ 59: Xuất khẩu nước ngọt Việt Nam theo quốc gia, 2019

Biểu đồ 60: Tỷ trọng 10 công ty nhập khẩu Nước ngọt lớn nhất Việt Nam, 2019e

Biểu đồ 61: Top các doanh nghiệp xuất khẩu Nước Ngọt sang Việt Nam lớn nhất, 2019e

Biểu đồ 62: Tỷ trọng 10 công ty xuất khẩu Nước ngọt lớn nhất Việt Nam, 2019e

Biểu đồ 63: Top các doanh nghiệp nhập khẩu Nước Ngọt sang Việt Nam lớn nhất, 2019e

Biểu đồ 64: Doanh thu của các doanh nghiệp giai đoạn 2017 – 2018

Biểu đồ 65: Chi phí quản lí doanh nghiệp/ doanh thu thuần, 2017 – 2018

Biểu đồ 66: Chi phí bán hàng/doanh thu thuần, 2017 – 2018

Biểu đồ 67: Số ngày phải thu của các doanh nghiệp 2018

Biểu đồ 68: Vòng quay hàng tồn kho của các doanh nghiệp 2018

Biểu đồ 69: Hiệu suất sử dụng tài sản của các doanh nghiệp Đồ uống 2018

Biểu đồ 70: Khả năng trả nợ của các doanh nghiệp Đồ uống 2018

Biểu đồ 71: Khả năng thanh toán của các doanh nghiệp Đồ uống 2018

Biểu đồ 72: Tỷ suất lợi nhuận, 2017 – 2018

 

Danh mục bảng

Bảng 1: Lộ trình thuế TTĐB áp dụng với Rượu, Bia từ năm 2016

Bảng 2: Cam kết với WTO

Bảng 3: Cam kết của Việt Nam đối với CPTPP về thuế nhập khẩu:

Bảng 4: Sản lượng và tốc độ tăng trưởng sản xuất Bia tại 7 khu vực trên thế giới 2017e

Bảng 5: Top 5 nước có sản xuất Rượu Vang lớn nhất trên thế giới, 2017–2018

Bảng 6: Top các nước có tiêu thụ Rượu Vang nhiều nhất trên thế giới, 2017- 2018

Bảng 7: Những loại rượu thịnh hành nhất trên thế giới 2016

Bảng 8: Những thương hiệu rượu nổi tiếng nhất trên thế giới 2016

Bảng 9: 10 thương hiệu Nước Giải Khát có giá trị lớn nhất trên thế giới 2017–2018

Bảng 10: Danh sách 10 doanh nghiệp tiêu biểu ngành Đồ uống 2018