NGÀNH ĐIỆN VIỆT NAM

Hiện nay, Trung Quốc và Mỹ là 2 quốc gia tiêu thụ điện nhiều nhất trên thế giới năm 2016. Tốc độ tăng giá điện bình quân trên thế giới trong giai đoạn 2011-2015 vào mức 1.75%. Từ năm 2005, châu Á đã chính thức vượt qua châu Âu và Bắc Mỹ để trở thành khu vực sản xuất điện lớn nhất toàn thế giới. Tiêu thụ điện năng trên thế giới liên tục tăng trong giai đoạn 2008 – 2017 với mức tăng trưởng kép CAGR đạt 2.61%.

Đến thời điểm hiện tại ngành điện vẫn là ngành có tính độc quyền cao khi hiện nay Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN) là đơn vị mua và bán điện duy nhất trên thị trường. Tăng trưởng hàng năm kép tổng cung điện từ 2010 – 2017 đạt 10.3%. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2018 tổng cung điện đạt xxx.x tỷ kWh, tăng 11.6% so với cùng kỳ năm 2017. Truyền tải điện chủ yếu theo hướng từ miền Bắc vào miền Trung và vào miền Nam. 3 nguồn phát điện chính là Thủy điện, Nhiệt điện than và Nhiệt điện khí, chiếm tới 95.78% tổng công suất nguồn điện trong 3 tháng đầu năm 2018.

Tỷ lệ nhập khẩu ngành điện năng đang dần ổn định qua các năm. Tỷ trọng điện nhập khẩu trong tổng cung ngành điện cả nước đang giữ mức ổn dịnh trong khoảng 1.3%- 2% trong giai đoạn 2015-2018. Trong năm 2018, sản lượng điện nhập khẩu dự báo đạt x.xx tỷ kWh, chiếm 1.33% trong tỷ trọng tổng cung ngành điện. Tỷ lệ tổn thất điện năng 6 tháng đầu năm đạt 6.7% vượt 0.13%, thấp hơn 0.5% so với kế hoạch phấn đấu năm 2018 (7.2%).

Nhu cầu năng lượng của Việt Nam tăng rất nhanh trong giai đoạn từ năm 2001 đến năm 2017 với tăng trưởng bình quân ước đạt 11.3%/năm và được dự báo còn tiếp tục tăng khá cao trong 15 năm tới. Giá điện tại Việt Nam khá thấp so với các nước trong khu vực Châu Á – Thái Bình Dương. Phát điện là phân khúc duy nhất có sự góp mặt của các đơn vị bên ngoài EVN do đặc thù đòi hỏi nguồn vốn đầu tư rất lớn. Do đó, thị trường điện cạnh tranh ở Việt Nam cũng sẽ bắt đầu giai đoạn 1 ở phân khúc này. Dự báo tốc độ tăng trưởng giai đoạn 2017 – 2020f đạt 10.7%, 2021 2025f là 9.7% và 2025 – 2030f đạt 8.7%, nhu cầu sử dụng điện được dự báo sẽ tiếp tục tăng trưởng từ 10-11%/năm trong những năm tới.

 Tóm tắt báo cáo
 1. Môi trường kinh doanh
1.1 Tình hình kinh tế vĩ mô
1.2 Hàng rào pháp lý
2. Tổng quan ngành
2.1 Thực trạng ngành điện Thế giới
2.1.1 Cung cầu điện năng
2.2 Thực trạng ngành điện Việt Nam
2.2.1 Lịch sử ngành điện Việt Nam
2.2.2 Chuỗi giá trị ngành điện
2.2.3 Phát điện
2.2.4 Tiêu thụ điện
2.2.5 Giá điện
2.3 Các vấn đề về phát triển ngành năng lượng
2.3.1 Tồn tại
2.3.2 Thách thức
2.4 Quy hoạch phát triển ngành
3. Phân tích doanh nghiệp
3.1 Các công ty tiêu biểu trong ngành
3.2 Nhóm chỉ tiêu kết quả kinh doanh
3.3 Nhóm chỉ tiêu tài chính
3.4 Nhóm chỉ tiêu thanh toán

Tổng Công ty Điện lực Miền Nam – EVNSPC
Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc – EVNNPC
Tổng Công ty Điện lực TP.Hồ Chí Minh – EVNHCMC
Tổng Công ty Điện lực Hà Nội – HNPC
Tổng Công ty Điện lực Miền Trung – EVNCPC
Tổng công ty phát điện 3 – EVNGENCO 3
Tổng công ty Phát điện 1 – EVNGENCO 1
Công ty Cổ phần nhiệt điện Hải Phòng  – EVNTPC Hai Phong
Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh – EVNTPC Quang Ninh
Công ty Cổ phần nhiệt điện Phả Lại – PPC

Danh mục biểu đồ
Biều đồ 1: Biến động CPI hàng tháng, 2015 –6/2018
Biều đồ 2: Tốc độ tăng trưởng GDP theo quý, 2015 – Q2/2018
Biều đồ 3: Tỷ giá VND/USD, 2013-6/2018
Biều đồ 4: Thu hút FDI theo lĩnh vực, 6T/2018
Biều đồ 5: Tỷ lệ đóng góp ngành sản xuất và phân phối điện trong GDP, 2012 – 6T/2018e
Biều đồ 6: Sản lượng sản xuất điện thế giới, 2009-2017
Biều đồ 7: Cơ cấu sản xuất điện thế giới theo khu vực, 2017e
Biều đồ 8: Cơ cấu nguồn cung điện thế giới theo nguồn nhiên liệu, 2016 – 2017
Biều đồ 9: Top quốc gia sản xuất điện lớn nhất thế giới, 2016 – 2017
Biều đồ 10: Cơ cấu đóng góp sản lượng sản xuất điện thế giới, 2017
Biều đồ 11: Sản lượng điện sản xuất một số nước trên thế giới, 2012 – 2017
Biều đồ 12: Tiêu thụ điện thế giới, 2008 – 2017
Biều đồ 13: Top 10 quốc gia tiêu thụ điện lớn nhất,  2017
Biều đồ 14: Top quốc gia xuất khẩu điện lớn nhất, 2017
Biều đồ 15: Xuất khẩu điện năng thế giới, 2010-2017e
Biều đồ 16: Tổng cung điện, 2010 – 6T/2018e
Biều đồ 17: Cơ cấu sản xuất điện, 2017
Biều đồ 18: Tỷ trọng phát điện theo nhà cung cấp, 2016
Biều đồ 19: Cơ cấu sản xuất điện theo nguồn nguyên liệu, 2012 – 3T/2018e
Biều đồ 20: Nhập khẩu điện, 2010 – 2018f
Biều đồ 21: Nhập khẩu điện từ Trung Quốc, 2010 – 2017e
Biều đồ 22: Điện thương phẩm, 2012-6T/2018e
Biều đồ 23: Cường độ điện năng các khu vực trên thế giới (kwh/USD)
Biều đồ 24: Tiêu thụ điện bình quân đầu người của Việt Nam, 2000-2017e
Biều đồ 25: Điện thương phẩm, 2012-6T/2018e
Biều đồ 26: Hệ số đàn hồi điện/GDP, 2010 – 6T/2018e
Biều đồ 27: Thời gian mất điện, 2012 – 6T/2018
Biều đồ 28: Giá mua điện bình quân của EVN, 1/2015 – 5/2018
Biều đồ 29: Giá điện bình quân, 7/2007 – 6/2018
Biều đồ 30: Giá nguyên liệu đầu vào, 01/2014 – 04/2018
Biều đồ 31: Thực trạng VCGM, 2012 – 2017
Biều đồ 32: Cơ cấu sản xuất điện theo nguồn năng lượng sơ cấp
Biều đồ 33: Mức tiêu thụ than và lượng khí CO₂ bình quân đầu người
Biều đồ 34: Chi phí sản xuất điện quy dẫn (LCOE) của các công nghệ đầu tư tính cho 1 kWh, 2017-2025
Biều đồ 35: Nhập khẩu dây điện và dây cáp điện, 2011 – 6T/2018
Biều đồ 36: Doanh thu thuần, 2016 – 2017
Biều đồ 37: Chỉ tiêu lợi nhuận, 2016 – 2017
Biều đồ 38: Tỷ suất tự tài trợ, 2016 – 2017
Biều đồ 39: Chi phí tài chính, 2016 – 2017
Biều đồ 40: Tổng tài sản, 2016 – 2017
Biều đồ 41: Kì thu tiền bình quân, 2017
Biều đồ 42: Nhóm chỉ số lợi nhuận, 2017
Biều đồ 43: Số ngày tồn kho, 2017
Biều đồ 44: Khả năng thanh toán, 2016 – 2017

Danh mục bảng
Bảng 1: Danh mục các dự án nguồn điện vào vận hành trong năm 2018
Bảng 2: Điện thương phẩm theo các công ty phân phối (triệu kWh), 2016 – 2018
Bảng 3: Chỉ tiêu độ tin cậy cung cấp điện, 2017 – 2018
Bảng 4: Chỉ số tiếp cận điện của Việt Nam, 2013 – 2017
Bảng 5: Biểu giá chi phí tránh được áp dụng cho nhà máy thủy điện nhỏ và vừa năm 2018
Bảng 6: Khung giá bán buôn điện bình quân của EVN cho các TCT Điện lực năm 2018
Bảng 7: Bảng tính giá điện sinh hoạt theo 6 bậc (Dự thảo 2)