Ngành Dệt may Việt Nam

Tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý IV/2019 ước tính tăng x.xx% so với cùng kỳ năm trước, tuy thấp hơn mức tăng trưởng của quý IV năm 2017 và 2018 nhưng cao hơn tăng trưởng quý IV năm 2016. Tỷ giá VND/USD trong năm 2019 vẫn tiếp tục xu hướng tăng nhẹ nhưng vẫn tương đối ổn định nhờ NHNN đã áp dụng chính sách điều hành linh hoạt thông qua tỷ giá trung tâm và can thiệp vào thị trường bằng việc bán ra USD để ổn định tâm lý thị trường. Tính đến hết tháng 12/2019, tỷ giá trung tâm ở mức xx,xxx VND/USD, cao hơn mức xx,xxx VND cùng kỳ 2018 và mức xx,xxx VND cuối 2017. Hàng dệt may trong năm 2019 đạt giá trị xuất khẩu xx.x tỷ USD, tăng x.x% so với năm trước và chiếm xx.x% tỷ trọng giá trị xuất khẩu hàng hóa (xxx tỷ USD) …

Danh mục từ viết tắt

Tóm tắt báo cáo

  1. Môi trường kinh doanh

 1.1. Tăng trưởng kinh tế

 1.2. Khung pháp lý

  1. Thị trường dệt may thế giới

 2.1. Kéo sợi 

 2.2. Dệt nhuộm

 2.3. May

  1. Thị trường dệt may Việt Nam

 3.1. Tổng quan ngành dệt may Việt Nam

 3.2. Kéo sợi

 3.3. Dệt nhuộm

 3.4. May

  1. Quy hoạch 
  2. Phân tích doanh nghiệp  

 5.1. Phân tích các doanh nghiệp may

 5.2. Phân tích các doanh nghiệp dệt và sợi

Phụ lục 

 

Tổng CTCP May Việt Tiến

Tổng CTCP Dệt May Hòa Thọ

Tổng công ty may Nhà Bè

Tổng công ty May 10- Công ty cổ phần

Tổng công ty Đức Giang

CTCP Đầu tư và Thương mại TNG

CTCP Sản xuất- Thương mại May Sài Gòn

Công ty cổ phần Tổng công ty may Đồng Nai

Phong Phú

Việt Thắng

Thành Công

Sợi Thế Kỷ

Dệt may Huế

 

Danh mục biểu đồ

 Biểu đồ 1: Tốc độ tăng trưởng GDP và CPI theo quý, 2014-2019

 Biểu đồ 2: CƠ cấu GDP theo giá hiện hành, 2019

 Biểu đồ 3: Tỷ giá VND/USD, 1/2013 – 12/2019

 Biểu đồ 4: Tỷ giá VND/CNY, 8/2018 – 12/2019

 Biểu đồ 5: Các mặt hàng nhập khẩu chủ yếu từ Trung Quốc, 2019

 Biểu đồ 6: Các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu sang Trung Quốc, 2019

 Biểu đồ 7: Tỷ trọng giá trị xuất khẩu ngành dệt may trong tổng giá trị xuất khẩu hàng hóa, 2013 – 2019

 Biểu đồ 8: Sản xuất và tiêu thụ sợi thế giới, 2000 – 2018e

 Biểu đồ 9: Sản xuất sợi thế giới 1975-2030f

 Biểu đồ 10: Chỉ số sản xuất sợi và vải toàn cầu, Q1/2017-Q2/2019

 Biểu đồ 11: Thương mại vải thế giới, 2010-2018e

 Biểu đồ 12: Top 10 nền kinh tế xuất khẩu hàng dệt của thế giới, 2018

 Biểu đồ 13: Top 10 nền kinh tế nhập khẩu hàng dệt của thế giới, 2018

 Biểu đồ 14: Quy mô sản xuất dệt may toàn cầu, 2016 – 2021e

 Biểu đồ 15: Lợi nhuận ngành may toàn cầu, 2019-2023e

 Biểu đồ 16: Giá trị xuất nhập khẩu dệt may toàn cầu, 2010 – 2023e

 Biểu đồ 17: Thị phần ngành dệt may theo nhu cầu sử dụng, 2019 

 Biểu đồ 18: Top 10 nền kinh tế xuất khẩu hàng may mặc của thế giới, 2018

 Biểu đồ 19: Top 10 nền kinh tế nhập khẩu hàng may mặc của thế giới, 2018

 Biểu đồ 20: Cơ cấu xuất khẩu dệt may toàn cầu 2017e

 Biểu đồ 21: Giá trị thương mại may mặc toàn cầu 2010-2018F

 Biểu đồ 22: Quy mô tiêu thụ thị trường may mặc toàn cầu 2015 – 2025f 

 Biểu đồ 23: Chi tiêu bình quân đầu người cho may mặc 2014-2019e

 Biểu đồ 24: Cơ cấu phân bổ doanh nghiệp ngành dệt may theo khu vực, 2018

 Biểu đồ 25: Mức lương tối thiểu ngành dệt may ở một số quốc gia, 2018 

 Biểu đồ 26: Sản lượng sản xuất xơ, sợi, 2010 – 2019

 Biểu đồ 27: Sản lượng tiêu thụ xơ, sợi, 2019

 Biểu đồ 28: Xuất nhập khẩu xơ sợi của Việt Nam, 2010 – 2019

 Biểu đồ 29: Cơ cấu xuất khẩu xơ sợi dệt theo giá trị, 2019

 Biểu đồ 30: Cơ cấu nhập khẩu xơ sợi dệt theo giá trị, 2019

 Biểu đồ 31: Số lượng cọc sợi, rotor ngành sợi Việt Nam, 2010 – 2018

 Biểu đồ 32: Sản lượng sản xuất sợi của Việt Nam, 2014 – 2019

 Biểu đồ 33: Giá trị tiêu thụ vải của Việt Nam, 2014 – 2019

 Biểu đồ 34: Kim ngạch xuất nhập khẩu vải của Việt Nam, 2014 – 2019

 Biểu đồ 35: Cơ cấu thị trường nhập khẩu vải của Việt Nam, 2019

 Biểu đồ 36: Sản lượng sản xuất quần áo, 2014 – 2019

 Biểu đồ 37: Doanh số tiêu thụ sản phẩm may mặc trong nước, 2014-2019

 Biểu đồ 38: Thị phần tiêu thụ sản phẩm may mặc theo nhãn hiệu, 2019

 Biểu đồ 39: Thị phần tiêu thụ sản phẩm may mặc theo nhà sản xuất, 2019 

 Biểu đồ 40: Xuất khẩu hàng dệt may (bao gồm vải), 2014 – 2019

 Biểu đồ 41: Khối lượng sản phẩm may mặc xuất khẩu từ Việt Nam sang EAEU, 7T/2018 

 Biểu đồ 42: Cơ cấu thị trường xuất khẩu hàng dệt, may của Việt Nam, 2019

 Biểu đồ 43: Giá trị xuất khẩu hàng dệt, may sang một số quốc gia, 2013 – 2019

 Biểu đồ 44: Xuất khẩu hàng dệt, may của doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp trong nước, 2010 – 2019

 Biểu đồ 45: Chỉ số tồn kho ngành dệt và sản xuất trang phục, 1/2017 – 12/2019

 Biểu đồ 46: Doanh thu thuần, 2017 – 2018

 Biểu đồ 47: Chỉ tiêu lợi nhuận, 2017 – 2018

 Biểu đồ 48: Chi phí tài chính và tỷ lệ CPTC/DTT, 2017 – 2018

 Biểu đồ 49: Khả năng trả nợ, 2017 – 2018

 Biểu đồ 50: Khả năng thanh toán, 2017 – 2018

 Biểu đồ 51: Tỷ suất lợi nhuận, 2017 – 2018

 Biểu đồ 52: Doanh thu thuần, 2017 – 2018

 Biểu đồ 53: Chỉ tiêu lợi nhuận, 2017 – 2018

 

Danh mục bảng

 Bảng 1: Thuế nhập khẩu

 Bảng 2: Số lượng doanh nghiệp ngành dệt may Việt Nam, 2012 – 2018

 Bảng 3: Mức lương tháng tối thiểu trong ngành dệt may Việt Nam, 2019-2020

 Bảng 4: Cân đối xuất nhập khẩu hàng dệt may Việt Nam, 2014-2019

 Bảng 5: Sản lượng sản xuất một số loại sơ, năm 2019

 Bảng 6: Suất đầu tư MMTB dự án sợi nối cọc

 Bảng 7: Suất đầu tư MMTB dự án OE

 Bảng 8: Tỷ suất LN/DTT của một số doanh nghiệp FDI ngành sợi năm 2018

 Bảng 9: Tỷ suất LN/DTT của một số doanh nghiệp trong nước ngành sợi năm 2018

 Bảng 10: Các doanh nghiệp sản xuất sợi dài tại Việt Nam

 Bảng 11: Một số dự án sợi đầu tư tại Việt Nam giai đoạn 2014 – 2018

 Bảng 12: Sản lượng sản xuất một số loại quần áo, 2019

 Bảng 13: Suất đầu tư một số dự án may mặc, 2013-2019

 Bảng 14: Thông tin một số doanh nghiệp FDI may mặc Hàn Quốc tại Việt Nam 

 Bảng 15: Thời gian (ngày) sản xuất đơn hàng trung bình của một số nước

 Bảng 16: Bảng mục tiêu cụ thể của ngành dệt may đến năm 2030

 Bảng 17: Top 8 doanh nghiệp ngành may Việt Nam có doanh thu thuần lớn nhất ngành năm 2018

 Bảng 18: Top 05 doanh nghiệp ngành dệt và sợi Việt Nam có doanh thu thuần lớn nhất ngành năm 2018 (đồng)