Trong những năm gần đây, khai thác dầu thô và khí đốt của Việt Nam liên tục giảm về sản lượng, do các mỏ dầu khí chủ lực đã khai thác trong dài hạn, suy giảm sản lượng tự nhiên. Xét về cung cầu, trong tháng 8 năm 2017, lần đầu tiên Việt Nam đã phải nhập siêu dầu thô bù đắp nguồn cung nội địa (xét chung cả năm Việt Nam vẫn đang xuất siêu nhưng khoảng cách giữa nhập khẩu và xuất khẩu đang dần được thu hẹp lại), còn khí đốt phần lớn vẫn phụ thuộc nhập khẩu, đặc biệt là khí LPG.
Dầu khí vẫn đang nhận được sự quan tâm lớn của nhà nước, tập trung đầu tư vào các dự án thăm dò nhằm gia tăng trữ lượng, cùng nhiều dư án đường ống thu gom khí đồng hành ngoài khơi cũng như các dự án cho hạ nguồn ngành: lọc dầu Nghi Sơn, xây dụng cụm khí điện đạm, và các cơ sở xử lý khí trong đất liền.
Trong tương lai gần, việc giá nhiên liệu ấm dần sẽ đem lại những tín hiệu tích cực cho ngành.

Tóm tắt báo cáo
1. Môi trường kinh doanh
1.1 Kinh tế vĩ mô
1.2 Hàng rào pháp lý
1.3 Tác động của hiệp định thương mại
2. Ngành dầu khí thế giới
2.1 Dầu thô
2.2 Khí đốt
2.3 Thực trạng tại một số nước tiêu biểu
2.4 Các công ty lớn trong ngành
3. Ngành Dầu khí Việt Nam
3.1 Khái niệm và phân loại
3.2 Lịch sử hình thành và phát triển ngành
3.3 Chuỗi giá trị ngành
3.4 Thực trạng ngành
4. Rủi ro ngành
4.1 Rủi ro ngành
4.2 Phân tích SWOT
5. Triển vọng, quy hoạch và dự báo
5.1 Quy hoạch
5.2 Dự báo
6. Phân tích doanh nghiệp
6.1 Giới thiệu doanh nghiệp
6.2 Phân tích tài chính
Phụ lục báo cáo tài chính
Tập đoàn dầu khí Việt Nam
Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam
Tổng công ty cổ phần Khoan & Dịch vụ khoan Dầu khí
Tổng công ty thăm dò khai thác Dầu khí
Tổng Công ty Khí Việt Nam-CTCP
Công Ty TNHH Một Thành Viên Lọc hoá dầu Bình Sơn
Tổng Công ty Dầu Việt Nam – Công ty TNHH MTV
Công Ty TNHH Một Thành Viên Dầu Khí Thành Phố Hồ Chí Minh
Công Ty TNHH Một Thành Viên Nhiên Liệu Hàng Không Việt Nam
Công ty TNHH một thành viên Thương Mại Dầu khí Đồng Tháp