Công ty TNHH Pou Yuen Việt Nam
Công Ty Cổ Phần Tae Kwang Vina Industrial
Công ty TNHH Hwaseung Vina
Công ty TNHH Chang Shin Việt Nam.
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Pou Sung Việt Nam
Công ty TNHH Pou Chen Việt Nam
Công ty TNHH Dona Standard Việt Nam
Công ty CP Đầu tư Thái Bình
Công ty TNHH Tỷ Xuân
Phương Đông Đồng Nai
Mộc Bài

Danh mục biểu đồ
Biểu đồ 1: Tăng trưởng GDP theo quý, 2016 – 2019
Biểu đồ 2: Biến động CPI hàng tháng 1/2015 – 3/2019
Biểu đồ 3: Tổng thu nhập khả dụng và chi tiêu hộ gia đình, 2010 – 2017f
Biểu đồ 4: Dân số và tăng trưởng dân số, 2006 -2018
Biểu đồ 5: Xuất nhập khẩu hàng hóa, 2011 – Q1/2019
Biểu đồ 6: Hàng hóa xuất khẩu nhiều nhất,Q1/2019
Biểu đồ 7: Tỷ giá USD/VND, 1/2013 -3/ 2019
Biểu đồ 8: Thu hút FDI theo ngành, Q1/2019
Biểu đồ 9: Doanh thu bán lẻ hàng hóa, 2010 – Q1/2019
Biểu đồ 10: Thị phần của bán lẻ hiện đại trong tổng doanh thu bán lẻ 2014
Biểu đồ 11: Chỉ số niềm tin người tiêu dùng, 2014 – Q3/2018
Biểu đồ 12: Sản xuất da, 2010 – 2015
Biểu đồ 13: Tiêu thụ các loại da 2010 – 2014
Biểu đồ 14: Cơ cấu tiêu thụ da theo sản phẩm, 2013
Biểu đồ 15: Cơ cấu sản xuất giầy theo khu vực, 2017
Biểu đồ 16: Tổng sản xuất giày thế giới, 2011 – 2017
Biểu đồ 17: Tiêu thụ giày dép theo loại, 2015 – 2018
Biểu đồ 18: Giá trị tiêu thụ giầy dép, 2012 – 2017e
Biểu đồ 19: Thị phần tiêu thụ theo khu vực (sản lượng), 2017
Biểu đồ 20: Tỷ lệ nội địa hóa phân theo doanh nghiệp và lĩnh vực (%)
Biểu đồ 21: Tổng sản phẩm sản xuất một số sản phẩm da thuộc, 2012 – 2018e
Biểu đồ 22: Nhập khẩu da thuộc, 2010 – 2018e
Biểu đồ 23: Cơ cấu nhập khẩu da thuộc theo quốc gia, 2018e
Biểu đồ 24: Xuất khẩu da thuộc, 2012 – 2018e
Biểu đồ 25: Cơ cấu xuất khẩu da thuộc theo quốc gia, 2018e
Biểu đồ 26: Doanh nghiệp và lao động trong ngành, 2010 – 2017
Biểu đồ 27: Doanh thu toàn ngành, 2010 – 2017
Biểu đồ 28: Sản lượng sản xuất các sản phẩm chính, 2012 – Q1/2019e
Biểu đồ 29: Sản lượng tiêu thụ giầy, dép nội địa, 2010 – 2016e
Biểu đồ 30: Doanh thu theo giá bán lẻ giầy dép, 2012 – 2018e
Biểu đồ 31: Doanh thu bán lẻ giầy thể thao, 2012 – 2018e
Biểu đồ 32: Doanh thu các loại giầy thể thao chính, 2018e
Biểu đồ 33: Cơ cấu tiêu thụ theo giá trị, 2018e
Biểu đồ 34: Cơ cấu người tiêu dùng theo mức chi tiêu giầy/tháng, 2013
Biểu đồ 35: Cơ cấu tiêu thụ giầy dép, 2014
Biểu đồ 36: Phân khúc thị trường tiêu dùng giầy tại Việt Nam
Biểu đồ 37: Xuất khẩu giầy, 2012 – Q1/2019e
Biểu đồ 38: Xuất khẩu giầy dép theo quốc gia, Q1/2018 – Q1/2019e
Biểu đồ 39: Cơ cấu đóng góp theo loại hình doanh nghiệp trong kim ngạch xuất khẩu da giầy, 2012 – Q1/2019e
Biểu đồ 40: Nhập khẩu giầy dép, 2010 – 2018e
Biểu đồ 41: Cơ cấu nhập khẩu giầy dép theo quốc gia, 2018e
Biểu đồ 42: CPI nhóm may mặc, mũ nón, giầy dép, 2012 – Q1/2019e
Biểu đồ 43: Giá xuất khẩu giầy bình quân, 2014
Biểu đồ 44: Hàng tồn kho, 2012 – 2018e
Biểu đồ 45: Xuất khẩu túi xách, ví, ba lô…, 2012 – Q1/2019e
Biểu đồ 46: Cơ cấu xuất khẩu túi xách, ví, ba lô, mũ… theo khối doanh nghiệp, 2013 – Q1/2019e
Biểu đồ 47: Tốc độ tăng trưởng sản lượng sản phẩm
Biểu đồ 48: Tổng vốn đầu tư giai đoạn quy hoạch (tỷ đồng)
Biểu đồ 49: So sánh chi phí nhân công tại một số nước sản xuất giầy dép chính
Biểu đồ 50: Doanh thu thuần, 2017 – 2018
Biểu đồ 51: Lợi nhuận gộp, 2017 – 2018
Biểu đồ 52: Chi phí bán hàng, 2017 – 2018
Biểu đồ 53: Chi phí quản lí doanh nghiệp, 2017 – 2018
Biểu đồ 54: Tỷ suất tự tài trợ, 2017 – 2018
Biểu đồ 55: TSCĐ/Tổng tài sản, 2017 – 2018
Biểu đồ 56: Vòng quay tài sản, 2017 – 2018
Biểu đồ 57: Nợ phải trả, 2017 – 2018
Biểu đồ 58: Số ngày tồn kho, 2017 – 2018
Biểu đồ 59: Kì thu tiền bình quân, 2017 – 2018
Biểu đồ 60: Tỷ suất lợi nhuận, 2017 – 2018
Biểu đồ 61: Khả năng thanh toán, 2017 – 2018

Danh mục bảng
Bảng 1: Chuỗi các văn bản pháp luật liên quan đến việc kiểm dịch da thuộc
Bảng 2: Giá trị tiêu thụ giày thể thao, 2015 – 2018e (Triệu USD)
Bảng 3: Thông tin chung về ngành Da – Giầy Việt Nam
Bảng 4: So sánh cạnh tranh sản phẩm Việt Nam và Trung Quốc
Bảng 5: Thị phần các thương hiệu giầy tại Việt Nam, 2014 – 2018
Bảng 6: Các doanh nghiệp xuất khẩu giầy tiêu biểu, 2018
Bảng 7: Top các thị trường nhập khẩu chủ yếu của EU-28, 2012 – 2017
Bảng 8: Top các thị trường nhập khẩu chủ yếu của Mỹ, 2012 – 2017
Bảng 9: Giá trị xuất khẩu chia theo mã HS, 2010-2018e
Bảng 10: Sản lượng sản phẩm
Bảng 11: Top 10 công ty sản xuất Da-Giầy có doanh thu lớn nhất ngành, 2018