Ngành công nghiệp thuộc da thế giới được đặc trưng bởi các doanh nghiệp gia đình nhỏ hoặc vừa. Vùng Viễn Đông vẫn tiếp tục là khu vực nhập khẩu ròng lớn nhất của da bò. Mỹ Latin dự kiến sẽ tiếp tục là khu vực xuất khẩu ròng quan trọng nhất của da trâu, bò. Tốc độ tăng trưởng hàng năm kép giai đoạn 2012 – 2017 đạt x.xx%, trong 6 tháng đầu năm 2018 sản lượng da thuộc đạt xx.x triệu sụt giảm x.x% so với cùng kỳ năm 2017 do tình trạng bão lũ xảy ra liên tục gây ảnh hưởng đến chất lượng chăn nuôi và lấy da. Năm 2017, Việt Nam nhập khẩu 1.65 tỷ USD da thuộc. Sản xuất Da Giầy là một ngành công nghiệp mũi nhọn của Việt Nam. Là nước đứng thứ 3 thế giới về sản lượng sản xuất nhưng Việt Nam là nước đứng thứ 2 về kim ngạch xuất khẩu giầy dép. Giá trị nhập khẩu giầy dép trong các năm 2010 – 2015 của Việt Nam được ghi nhận ở mức thấp chỉ dưới 100 triệu USD. Xu hướng giảm hàng tồn kho trong năm 2016 và 2017.

 Danh mục từ viết tắt
 Tóm tắt báo cáo
1. Môi trường kinh doanh
1.1 Tình hình kinh tế vĩ mô
1.2 Khung pháp lý
2. Tổng quan ngành Da – Giầy Thế giới
2.1 Chuỗi giá trị ngành Da – Giầy
2.2 Phương thức sản xuất
2.3 Ngành Da
2.3.1 Sản xuất
2.3.2 Tiêu thụ
2.4 Ngành Giầy
2.4.1 Sản xuất
2.4.2 Tiêu thụ
3.  Tổng quan ngành Da – Giầy Việt Nam
3.1 Lịch sử hình thành và phát triển ngành
3.2 Quy mô và đặc thù ngành
3.3 Ngành Da
3.4 Ngành Giầy
3.5 Một số sản phẩm từ da khác
3.6 Phân tích SWOT
3.7 Quy hoạch ngành
3.8 Động lực phát triển ngành
4. Phân tích doanh nghiệp

Công ty TNHH Pou Yuen Việt Nam
Công Ty Cổ Phần Tae Kwang Vina Industrial
Công ty TNHH Hwaseung Vina
Công ty TNHH Chang Shin Việt Nam.
Công ty TNHH Pousung Việt Nam
Công ty TNHH Pou Chen Việt Nam
Công ty TNHH Dona Standard Việt Nam 
Công ty CP Đầu tư và Sản xuất giầy Thái Bình
Công ty TNHH Tỷ Xuân  
Công ty TNHH Giầy Samho

Danh mục biểu đồ
Biểu đồ 1: Tăng trưởng GDP, 2010 – 6T/2018
Biểu đồ 2: Biến động CPI hàng tháng 2014 – 6/2018
Biểu đồ 3: Tổng thu nhập khả dụng và chi tiêu hộ gia đình, 2010 – 2017f
Biểu đồ 4: Dân số và tăng trưởng dân số, 2006 -2017
Biểu đồ 5: Xuất nhập khẩu, Q1/2015 – Q2/2018
Biểu đồ 6: Tỷ giá USD/VND, 2016 – 6/2018
Biểu đồ 7: Thu hút FDI theo ngành, 6T/2018
Biểu đồ 8: Doanh thu bán lẻ hàng hóa, 2010 – 6T/2018
Biểu đồ 9: Thị phần của bán lẻ hiện đại trong tổng doanh thu bán lẻ 2014
Biểu đồ 10: Chỉ số niềm tin người tiêu dùng – CCI, Q1/2014 – Q1/2018
Biểu đồ 11: Sản xuất da, 2010 – 2015
Biểu đồ 12: Tiêu thụ các loại da 2010 – 2014
Biểu đồ 13: Cơ cấu tiêu thụ da theo sản phẩm, 2013
Biểu đồ 14: Cơ cấu sản xuất giầy theo khu vực, 2016
Biểu đồ 15: Tổng sản xuất giày thế giới, 2011 – 2016
Biểu đồ 16: Top 10 nước sản xuất giầy dép, 2016
Biểu đồ 17: Tiêu thụ giầy dép thế giới, 2010 – 2016
Biểu đồ 18: Tiêu thụ giày dép theo loại, 2015 – 2017e
Biểu đồ 19: Giá trị tiêu thụ giầy dép, 2012 – 2017e
Biểu đồ 20: Tổng sản phẩm sản xuất một số sản phẩm da thuộc, 2012 – 6T/2018e
Biểu đồ 21: Nhập khẩu da thuộc, 2010 – 2017e
Biểu đồ 22: Cơ cấu nhập khẩu da thuộc theo quốc gia, 2017e
Biểu đồ 23: Xuất khẩu da, 2012 – 2017e
Biểu đồ 24: Doanh nghiệp và lao động sản xuất giày dép, 2010 – 2016
Biểu đồ 25: Doanh thu sản xuất giày dép, 2010 – 2016
Biểu đồ 26: Sản lượng sản xuất các sản phẩm chính, 2012 – 6T/2018e
Biểu đồ 27: Sản lượng tiêu thụ giầy, dép nội địa, 2010 – 2016e
Biểu đồ 28: Doanh thu theo giá bán lẻ giầy dép, 2012 – 2017e
Biểu đồ 29: Doanh thu bán lẻ giầy thể thao, 2012 – 2017e
Biểu đồ 30: Doanh thu các loại giầy thể thao chính, 2017e
Biểu đồ 31: Cơ cấu tiêu thụ theo giá trị, 2017e
Biểu đồ 32: Cơ cấu người tiêu dùng theo mức chi tiêu giầy/tháng, 2013
Biểu đồ 33: Cơ cấu tiêu thụ giầy dép, 2014
Biểu đồ 34: Xuất khẩu giầy, 2012 – 6T/2018e
Biểu đồ 35: Xuất khẩu giầy dép theo quốc gia, 6T/2017 – 6T/2018e
Biểu đồ 36: Cơ cấu đóng góp theo loại hình doanh nghiệp trong kim ngạch xuất khẩu da giầy, 2012 – 6T/2018e
Biểu đồ 37: Giá xuất khẩu theo mã HS ở một số quốc gia
Biểu đồ 38: Cơ cấu nhập khẩu giầy dép theo quốc gia, 2017e
Biểu đồ 39: Cơ cấu nhập khẩu giầy dép theo quốc gia, 2017e
Biểu đồ 40: Xuất khẩu túi xách, ví, ba lô…, 2012 – 6T/2018e
Biểu đồ 41: Cơ cấu xuất khẩu túi xách, ví, ba lô, mũ… theo khối doanh nghiệp, 2013 – 6T/2018e
Biểu đồ 43: Tốc độ tăng trưởng sản lượng sản phẩm
Biểu đồ 46: Doanh thu thuần, 2016 – 2017
Biểu đồ 47: Lợi nhuận gộp, 2016 – 2017
Biểu đồ 48: Chi phí bán hàng, 2016 – 2017
Biểu đồ 49: Chi phí quản lí doanh nghiệp, 2016 – 2017
Biểu đồ 50: Chi phí quản lí doanh nghiệp, 2016 – 2017
Biểu đồ 51: TSCĐ/Tổng tài sản, 2016 – 2017
Biểu đồ 52: Vòng quay tài sản, 2016 – 2017
Biểu đồ 53: Nợ phải trả, 2016 – 2017
Biểu đồ 54: Số ngày tồn kho, 2016 – 2017
Biểu đồ 55: Kì thu tiền bình quân, 2016 – 2017
Biểu đồ 56: Tỷ suất lợi nhuận, 2016 – 2017
Biểu đồ 57: Khả năng thanh toán, 2016 – 2017

Danh mục bảng
Bảng 1: Chuỗi các văn bản pháp luật liên quan đến việc kiểm dịch da thuộc
Bảng 2: Top 10 nước sản xuất giầy dép, 2016
Bảng 3: Top 10 nước tiêu thụ giầy dép 2014 – 2016 (Triệu đôi)
Bảng 4: Giá trị tiêu thụ giày thể thao, 2015 – 2017e (Triệu USD)
Bảng 5: Thông tin chung về ngành Da – Giầy Việt Nam
Bảng 6: Cơ cấu xuất khẩu da theo quốc gia, 2016 – 2017e
Bảng 7: So sánh cạnh tranh sản phẩm Việt Nam và Trung Quốc
Bảng 8: Thị phần các thương hiệu giầy tại Việt Nam, 2014 – 2017
Bảng 9: Các doanh nghiệp xuất khẩu giầy tiêu biểu, 2017
Bảng 10: Top các thị trường nhập khẩu chủ yếu của EU-28, 2012 – 2017
Bảng 11: Top các thị trường nhập khẩu chủ yếu của Mỹ, 2012 – 2017
Bảng 12: Giá trị xuất khẩu chia theo mã HS
Bảng 13: Giá xuất khẩu theo mã HS ở một số quốc gia
Bảng 14: Top 10 công ty sản xuất Da-Giầy có doanh thu lớn nhất ngành, 2017