NGÀNH CAO SU THIÊN NHIÊN Q4/2018

Cây cao su được trồng chủ yếu ở các nước Đông Nam Á, châu Phi và một phần nhỏ ở châu Mỹ. 5 quốc gia Thái Lan, Indonesia, Trung Quốc, Malaysia và Việt Nam đang có diện tích trồng lớn nhất thế giới. Trong 9 tháng đầu năm 2018, sản lượng cao su tăng 1.2% so với cùng kỳ năm ngoái.

Sản phẩm chính của ngành cao su Việt Nam chủ yếu là cao su thiên nhiên, và phần lớn sản lượng khai thác là phục vụ nhu cầu xuất khẩu, lượng cao su thiên nhiên tiêu thụ nội địa chỉ chiếm khoảng 20% tổng sản lượng cao su thiên nhiên trong cả nước. Trong 9 tháng đầu năm 2018, tổng sản lượng xuất khẩu cao su thiên nhiên đạt giá trị 1,450 triệu USD.

Trong 9 tháng đầu năm 2018, sản lượng nhập khẩu cao su thiên nhiên của Việt Nam đạt giá trị 799 triệu USD.
Tính chung trong 9 tháng đầu năm 2018, giá chào bán cao su xuất khẩu bình quân giảm 18.6% so với mức giá trung bình năm 2017. Giá cao su trong nước ghi nhận mức giảm nhẹ theo xu hướng của thị trường thế giới.

Tóm tắt báo cáo
1. Môi trường kinh doanh
1.1 Tình hình kinh tế vĩ mô
1.2 Khung pháp lý
2. Ngành cao su thiên nhiên thế giới
2.1 Định nghĩa
2.2 Chuỗi giá trị sản xuất
2.3 Sản xuất
2.4 Tiêu thụ
3. Ngành cao su thiên nhiên Việt Nam
3.1 Lịch sử hình thành và phát triển ngành
3.2 Sản xuất
3.3 Tiêu thụ
3.4 Xuất nhập khẩu
3.5 Diễn biến giá
4. Phân tích SWOT
5. Quy hoạch phát triển ngành
6. Đông lực phát triển ngành
7. Phân tích doanh nghiệp
7.1 Giới thiệu doanh nghiệp
7.2 Phân tích tài chính
Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng.
Công ty TNHH Dongil Rubber Belt Việt Nam (DRB)
Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng
Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Cao Su Đồng Nai (Donaruco)
Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa
Công ty Cổ phần VRG Khải Hoàn
Công ty TNHH Việt – Ý
Công ty TNHH Việt Nam NOK
Công ty Cổ phần Kinh doanh và Đầu tư Bình Dương (BECAMEX ITC)
Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú

Biểu đồ 1. Tốc độ tăng trưởng GDP theo quý, 2015 – Q3/2018
Biểu đồ 2. Cơ cấu GDP theo giá hiện hành, 9T/2018e
Biểu đồ 3. Giá trị sản xuất nông lâm nghiệp, thủy sản trong 9 tháng đầu năm (theo giá so sánh năm 2010),  2015 – 2018
Biểu đồ 4. Cơ cấu xuất khẩu các mặt hàng nông sản của Việt Nam theo giá trị, 9T/2018
Biểu đồ 5. Tỷ trọng cao su trong kim ngạch xuất nhập khẩu nông, lâm, thủy sản theo giá trị, 2010 – 9T/2018
Biểu đồ 6 Tỷ giá VND/USD, 2011 – 9/2018
Biểu đồ 7 Tỷ giá USD/CNY, 2016 – 9/2018
Biểu đồ 8 Giá dầu thô thế giới, 2011 – 9/2018
Biểu đồ 9 Top 5 quốc gia có diện tích trồng cây cao su lớn nhất, 2011 – 2017e
Biểu đồ 10  Năng suất cây cao su của 6 quốc gia sản xuất chính ở Châu Á, 2017
Biểu đồ 11 Top các nước có diện tích thu hoạch Cao su thiên nhiên lớn nhất thế giới, 2016e
Biểu đồ 12 Sản lượng sản xuất Cao su thiên nhiên thế giới, 2010 – 2018f
Biểu đồ 13 Cơ cấu sản xuất cao su trên thế giới, 2010 – 2017e
Biểu đồ 14 Sản lượng sản xuất cao su thiên nhiên thế giới theo khu vực, 2014 – 2017e
Biểu đồ 15 Top các quốc gia có sản lượng cao su thiên nhiên lớn nhất thế giới, 2012 – 2017e
Biểu đồ 16 Nhu cầu tiêu thụ cao su thế giới, 2011 – 2017e
Biểu đồ 17 Sản lượng tiêu thụ cao su thiên nhiên thế giới, 2010 – 2018f
Biểu đồ 18 Tỷ trọng tiêu thụ Cao su thiên nhiên thế giới theo khu vực,
 2014 – 2017e
Biểu đồ 19 Cơ cấu tiêu thụ cao su thiên nhiên theo quốc gia, 2017
Biểu đồ 20 Cơ cấu sử dụng cao su thiên nhiên, 2016e
Biểu đồ 21 Diện tích trồng cao su tại Việt Nam, 2010 – 9T/2018e
Biểu đồ 22 Diện tích trồng cao su theo khu vực, 2016
Biểu đồ 23 Số lượng doanh nghiệp và lao động trồng cao su,
2010 – 2016
Biểu đồ 24 Tổng doanh thu và lợi nhuận của ngành trồng cao su,
2010 – 2016
Biểu đồ 25 Phân bố các doanh nghiệp trồng cao su theo vùng,
2010 – 2016
Biểu đồ 26 Số lượng doanh nghiệp và lao động sản xuất sản phẩm từ cao su,
2010 – 2016
Biểu đồ 27 Phân bố doanh nghiệp sản xuất sản phẩm cao su, 2016
Biểu đồ 28 Cơ cấu sản lượng trồng cao su, 2016
Biểu đồ 29 Sản lượng và năng suất sản xuất cao su thiên nhiên tại Việt Nam, 2010 – 9T/2018
Biểu đồ 30 Cơ cấu sản xuất cao su của VRG, 2016
Biểu đồ 31 Tỷ trọng cao su của VRG, 2017e
Biểu đồ 32 Tiêu thụ cao su thiên nhiên của Việt Nam, 2010 – 2017e
Biểu đồ 33 Tỷ trọng tiêu thụ cao su thiên nhiên theo nguồn cung, 2010 – 2017e
Biểu đồ 34 Sản phẩm cao su sản xuất chủ yếu trong nước, 2010 – 2017e
Biểu đồ 35 Cơ cấu tiêu thụ cao su thiên nhiên, 2016e
Biểu đồ 36 Xuất khẩu cao su thiên nhiên của Việt Nam, 2010 – 9T/2018
Biểu đồ 37 Cơ cấu xuất khẩu toàn ngành cao su, 2017
Biểu đồ 38 Các thị trường xuất khẩu cao su thiên nhiên của Việt Nam, 9T/2018
Biểu đồ 39 Cơ cấu chủng loại cao su thiên nhiên xuất khẩu, 9T/2018
Biểu đồ 40 Xuất khẩu sản phẩm từ cao su, 2010 – 9T/2018
Biểu đồ 41 Các thị trường xuất khẩu sản phẩm cao su, 9T/2018
Biểu đồ 42 Cơ cấu xuất khẩu sản phẩm từ cao su, 2017
Biểu đồ 43 Xuất khẩu sản phẩm từ cao su, 2017
Biểu đồ 44 Cơ cấu xuất khẩu sản phẩm từ cao su, 2017
Biểu đồ 45 Xuất khẩu lốp xe của Việt Nam, 2011-2017
Biểu đồ 46 Chủng loại lốp xe xuất khẩu của Việt Nam, 2017e
Biểu đồ 47 Thị trường xuất khẩu lốp xe của Việt Nam, 2017e
Biểu đồ 48 Xuất khẩu gỗ và các sản phẩm gỗ cao su, 2015-2017
Biểu đồ 49 Xuất khẩu các sản phẩm gỗ cao su, 2017
Biểu đồ 50 Thị trường xuất khẩu sản phẩm gỗ cao su của Việt Nam, 2017
Biểu đồ 51 Nhập khẩu cao su tự nhiên của Việt Nam, 2010 – 9T/2018
Biểu đồ 52 Các thị trường nhập khẩu cao su thiên nhiên của Việt Nam theo sản lượng, 9T/2018
Biểu đồ 53 Nhập khẩu sản phẩm từ cao su, 2010 – 9T/2018
Biểu đồ 54 Các thị trường nhập khẩu sản phẩm từ cao su, 9T/2018
Biểu đồ 55 Diễn biến giá xuất khẩu cao su thiên nhiên của Việt nam,
2006 – 9T/2018
Biểu đồ 56 Diễn biến giá cao su trong nước, 1/2016 – 9/2018
Biểu đồ 57 Tăng trưởng doanh thu thuần, 2016-2017
Biều đồ 58 Tăng trưởng lợi nhuận gộp, 2017
Biểu đồ 59 Hế số khả năng thanh toán, 2017
Biểu đồ 60 Hệ sớ vòng quay khoản phải thu, 2017
Biểu đồ 61 Khả năng trả nợ, 2017
Biểu đồ 62 Hệ số vòng quay tài sản, 2017
Biểu đồ 63 Hệ số vòng quay tài sản cố định, 2017
Biểu đồ 64 Chi phí quản lí doanh nghiệp / Doanh thu thuần, 2016-2017
Biểu đồ 65 Chi phí lãi vay/ Doanh thu thuàn, 2016-2017
Biểu đồ 66 Tỷ suất lợi nhuận, 2017

Bảng 1 Biểu thuế nhập khẩu cao su thiên nhiên vào Trung Quốc, 2017
Bảng 2 Biểu thuế nhập khẩu cao su thiên nhiên
Bảng 3 Biểu thuế nhập khẩu cao su thiên nhiên
Bảng 4 Cơ cấu thành phần chính của ngành cao su Việt Nam
Bảng 5 Diện tích cao su tiểu điền của một số tỉnh thành, 2016
Bảng 6 Chỉ tiêu sản xuất của một số Công ty cao su thiên nhiên, 2017
Bảng 7 Top 20 doanh nghiệp xuất khẩu cao su thiên nhiên dẫn đầu theo kim ngạch, 9T/2018
Bảng 8 10 doanh nghiệp dẫn đầu về xuất khẩu lốp xe, 2017
Bảng 9 Top doanh nghiệp ngành cao su thiên nhiên có doanh thu lớn nhất năm 2017