Thi-truong-do-uong-Viet-Nam-2021

Báo cáo thị trường đồ uống Việt Nam 2021

20 Pages

  • Single Subscription (260$ ~ 6,051,240 VNĐ)
  • Annual Subscription (963$ ~ 22,412,862 VNĐ)

1. Kinh tế vĩ mô
2. Thị trường bia
3. Rượu mạnh
4. Rượu vang
5. Nước giải khát

BÁO CÁO LIÊN QUAN