Thi-truong-do-uong-Viet-Nam-2021

1. Kinh tế vĩ mô
2. Thị trường bia
3. Rượu mạnh
4. Rượu vang
5. Nước giải khát

Tăng trưởng GDP khu vực nông nghiệp, Q1/2019 – Q1/2021
Chỉ số giá tiêu dùng, 1/2021 – 3/2021
Chỉ số giá đồng USD, 1/2021 – 3/2021
Chỉ số sản xuất công nghiệp ngành sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản, 1/2021 – 3/2021
Kim ngạch xuất khẩu nhóm chăn nuôi, 1/2021 – 3/2021
Đầu tư nước ngoài vào ngành công nghiệp chế biến chế tạo, 1/2021 – 3/2021
Sản xuất – tiêu thụ đại mạch toàn cầu 2015/16 – 2020/21
Giá đại mạch tại Australia, 2009 – 2021f
Sản lượng và kim ngạch nhập khẩu Malt vào Vietej nam, 2016 – Q1/2021e
Kim ngạch nhập khẩu Malt theo quốc gia, Q1/2021
Sản lượng và kim ngạch nhập khẩu hoa bia vào Việt nam 2016 – Q1/2021
Kim ngạch nhập khẩu hoa bia Q1/2021 theo quốc gia
Diễn biến giá hoa bia tại bang Washington 2019 – 2021
Sản xuất bia theo quý, Q4/19 – Q1/21
Doanh số bán lẻ bia 2016 – 2020
Kim ngạch xuất – nhập khâu bia 2015 – Q1/2021
Kim ngạch xuất khẩu bia theo quốc gia, Q1/2021
Tỷ trọng 10 công ty xuất khẩu bia lớn nhất Việt Nam Q1/2020e
Tỷ trọng 10 công ty nhập khẩu bia Việt Nam lớn nhất Q1/2020e
Sản xuất rượu mạnh Q4/19 – Q1/21
Quy mô bán lẻ rượu mạnh, 2016 – 2020
Thị phần công ty rượu mạnh 2019
Thị phần thương hiệu Rượu mạnh 2019
Kim ngạch sản xuất nhập khẩu rượu mạnh, 2015 – 10T/2020
Kim ngạch xuất khẩu rượu mạnh Q1/2021e theo quốc gia
Kim ngạch nhập khẩu rượu mạnh Q1/2021e theo quốc gia
Tỷ trọng 10 công ty nhập khẩu rượu mạnh lớn nhất VIệt Nam Q1/2021e
Sản lượng sản xuất rượu vang, Q4/19 – Q1/21
Quy mô bán lẻ rượu vang, 2016 – 2020
Thị phần tiêu thụ rượu theo thương hiệu 2019
Thị phần tiệu thụ rượu theo công ty 2019
Kim ngạch xuất nhập khẩu rượu vang 2015 – Q1/2021
Xuất khẩu rượu vang Q1/2021 theo quốc gia
Nhập khẩu rượu vang Q1/2021 theo quốc gia
Top 10 công ty nhập khẩu rượu vnag lớn nhất Việt Nam Q1/2021
Top 10 công ty xuất khẩu rượu vang lớn nhất Việt Nam Q1/2021e
Sản lượng sản xuất nước giải khát theo quý, Q4/19 – Q1/21
Quy mô bán lẻ nước giải khát 2016 – 2020
Thị phần nước giải khát theo nhãn hiệu 2019
Thị phần nước giải khát theo nhà sản xuất, 2019
Kim ngạch xuất nhập khẩu nước hoa quả, 2016 – Q1/2021
Xuất khẩu nước hoa quả theo quốc gia, Q1/2021
Nhập khẩu nước hoa quả theo quốc gia, Q1/2021
Tỷ trọng 10 công ty xuất khẩu nước ép hoa quả lớn nhất Việt Nam, Q1/2021e
Tỷ trọng 10 công ty nhập khẩu nước ép hoa quả lớn nhất Việt Nam, Q1/2021e
Kim ngạch xuất nhập khẩu nước ngọt 2015 – Q1/2021
Xuất khẩu nước ngọt theo quốc gia Q1/2021
Nhập khẩu nước ngọt theo quốc gia Q1/2021
Tỷ trọng 10 công ty nhập khẩu nước ngọt lớn nhất Việt Nam, Q1/2021e
Tỷ trọng 10 công ty xuất khẩu nước ngọt lớn nhất Việt Nam, Q1/2021e