Thị trường cao su tự nhiên

Cây cao su được trồng chủ yếu ở các nước Đông Nam Á, châu Phi và một phần nhỏ ở châu Mỹ. 5 quốc gia Thái Lan, Indonesia, Trung Quốc, Malaysia và Việt Nam đang có diện tích trồng lớn nhất thế giới. Sản lượng và giá trị xuất khẩu cao su thiên nhiên giảm nhẹ trong năm 2019 do tồn kho tăng cao. Dự báo trong năm 2020, tiêu thụ cao su thiên nhiên sẽ giảm mạnh hơn nữa do tác động của dịch Covid-19 

 

 

 

 

Danh mục từ viết tắt
Tóm tắt báo cáo
1. Môi trường kinh doanh
1.1 Tình hình kinh tế vĩ mô
1.2 Khung pháp lý
2. Ngành cao su thiên nhiên thế giới
2.1 Sản xuất
2.2 Tiêu thụ
3. Ngành cao su thiên nhiên Việt Nam
3.1 Sản xuất
3.2 Tiêu thụ
3.3 Xuất nhập khẩu
3.4 Diễn biến giá
3.5 Phân tích SWOT
3.6 Quy hoạch phát triển ngành
3.7 Động lực phát triển ngành
4. Doanh nghiệp
4.1 Giới thiệu doanh nghiệp
4.2 Phân tích tài chính
Phụ lục báo cáo tài chính

 

Công Ty TNHH MTV Cao Su Dầu Tiếng
CÔNG TY TNHH DONGIL RUBBER BELT VIỆT NAM
Công Ty TNHH MTV Cao Su Phú Riềng
Công Ty TNHH MTV Tổng Công Ty Cao Su Đồng Nai
Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa
Công Ty cổ phần VRG Khải Hoàn
Công Ty TNHH Việt – Ý
Công ty TNHH Việt Nam NOK
Công Ty cổ phần kinh doanh và đầu tư Binh Dương
Công Ty Cổ Phần cao su Đồng Phú
Danh mục biểu đồ
Biểu đồ 1: Tốc độ tăng trưởng GDP theo quý, 2016 – Q1/2020
Biểu đồ 2: Cơ cấu GDP theo giá hiện hành, Q1/2020
Biểu đồ 3: Tổng sản phẩm nông, lâm nghiệp, thủy sản cả năm (theo giá so sánh năm 2010), Q1/2017 – Q1/2020
Biểu đồ 4: Tỷ giá VND/USD, 2013 – 3/2020
Biểu đồ 5: Tỷ giá USD/CNY, 2016 – 3/2020
Biểu đồ 6: Giá trị xuất khẩu một số loại nông sản chính, Q1/2020
Biểu đồ 7: Top 5 quốc gia có diện tích trồng cây cao su lớn nhất, 2014 – 2018
Biểu đồ 8: Năng suất cây cao su của 6 quốc gia dẫn đầu, 2018
Biểu đồ 9: Sản lượng sản xuất Cao su thiên nhiên thế giới, 2010 – 2019f
Biểu đồ 10: Cơ cấu sản xuất cao su trên thế giới, 2013 – 2019
Biểu đồ 11: Sản lượng sản xuất cao su thiên nhiên thế giới theo khu vực, 2014 – 2019
Biểu đồ 12: Top các quốc gia có sản lượng cao su thiên nhiên lớn nhất thế giới, 2014 – 2019
Biểu đồ 13: Sản lượng tiêu thụ cao su toàn thế giới, 2013 – 2019
Biểu đồ 14: Tỷ trọng tiêu thụ CSTN trong tiêu thụ cao su
Biểu đồ 15: Sản lượng tiêu thụ cao su thiên nhiên thế giới, 2010 – 2019
Biểu đồ 16: Tỷ trọng tiêu thụ cao su thiên nhiên thế giới theo khu vực, 2019
Biểu đồ 17: Cơ cấu thị trường tiêu thụ cao su thiên nhiên theo sản lượng, 2019
Biểu đồ 18: Cơ cấu sử dụng cao su thiên nhiên, 2019
Biểu đồ 19: Diện tích đất trồng cao su của Việt Nam, 2013 – 2019
Biểu đồ 20: Cơ cấu diện tích trồng cao su theo khu vực, 2019
Biểu đồ 21: Top 10 tỉnh có diện tích trồng cây cao su lớn nhất năm 2018
Biểu đồ 22: Top 10 tỉnh có sản lượng cây cao su lớn nhất năm 2018
Biểu đồ 23: Số lượng doanh nghiệp và lao động trong lĩnh vực trồng cao su, 2010 – 2018
Biểu đồ 24: Tổng doanh thu và lợi nhuận của ngành trồng cao su,
2010 – 2018
Biểu đồ 25: Số lượng doanh nghiệp và lao động sản xuất sản phẩm từ cao su,
2010 – 2018
Biểu đồ 26: Cơ cấu diện tích trồng cao su, 2018
Biểu đồ 27: Sản lượng và năng suất cây cao su Việt Nam, 2013 – 2019
Biểu đồ 28: Tỷ trọng cao su của VRG, 2019e
Biểu đồ 29: Cơ cấu sản xuất cao su của VRG, 2018e
Biểu đồ 30: Sản lượng chủng loại mủ SVR 10, 20 của VRG, 2018 – 2035f
Biểu đồ 31: Cơ cấu chủng loại sản phẩm năm 2020f
Biểu đồ 32: Cơ cấu chủng loại sản phẩm năm 2025f
Biểu đồ 33: Cơ cấu chủng loại sản phẩm năm 2030f
Biểu đồ 34: Tiêu thụ cao su tự nhiên Việt Nam, 2013 – Q1/2020
Biểu đồ 35: Tỷ trọng tiêu thụ cao su thiên nhiên theo nguồn cung, 2013 – 2019
Biểu đồ 36: Sản lượng một số sản phẩm từ cao su, 2013 – Q1/2020
Biểu đồ 37: Cơ cấu tiêu thụ cao su thiên nhiên theo sản phẩm, 2019e
Biểu đồ 38: Xuất khẩu cao su thiên nhiên của Việt Nam, 2013 – Q1/2020
Biểu đồ 39: Cơ cấu xuất khẩu toàn ngành cao su, 2019
Biểu đồ 40: Cơ cấu thị trường xuất khẩu CSTN theo sản lượng, Q1/2020
Biểu đồ 41: Cơ cấu sản lượng xuất khẩu cao su thiên nhiên theo chủng loại, Q1/2020
Biểu đồ 42: Xuất khẩu các sản phẩm từ cao su, 2013 – Q1/2020
Biểu đồ 43: Cơ cấu thị trường xuất khẩu sản phẩm từ cao su theo giá trị, Q1/2020
Biểu đồ 44: Xuất khẩu các sản phẩm từ cao su, 2011-2019
Biểu đồ 45: Chủng loại lốp xe xuất khẩu của Việt Nam, 2019
Biểu đồ 46:Cơ cấu thị trường xuất khẩu lốp xe theo giá trị, 2019
Biểu đồ 47: Top 10 quốc gia xuất khẩu găng tay cao su thiên nhiên lớn nhất, 2018
Biểu đồ 48: Cơ cấu xuất khẩu găng tay cao su thiên nhiên theo quốc gia, 2018
Biểu đồ 49: Nhập khẩu cao su thiên nhiên của Việt Nam, 2013 – Q1/2020
Biểu đồ 50: Cơ cấu thị trường nhập khẩu cao su thiên nhiên theo sản lượng, Q1/2020
Biểu đồ 51: Nhập khẩu sản phẩm từ cao su của Việt Nam, 2013 – 2019
Biểu đồ 52: Cơ cấu thị trường nhập khẩu sản phẩm từ cao su của Việt Nam theo giá trị, Q1/2020
Biểu đồ 53: Biến động giá xuất khẩu cao su thiên nhiên của Việt Nam, 2013 – Q1/2020
Biểu đồ 54: Biến động giá các loại cao su theo chủng loại, 2019-2020
 
Danh mục bảng
Bảng 1: Thuế nhập khẩu các chủng loại cao su của Trung Quốc
Bảng 2: Vòng đời cây cao su
Bảng 3: Bảng xếp hạng giá trị thương hiệu của 10 doanh nghiệp lốp xe dẫn đầu năm 2019
Bảng 4: Cơ cấu thành phần chính của ngành cao su Việt Nam
Bảng 5: Diện tích cao su tiểu điền của một số tỉnh thành, 2018
Bảng 6: Phân bổ số lượng doanh nghiệp thành viên của VRG, 2019
Bảng 7: Chỉ tiêu sản xuất của một số Công ty cao su thiên nhiên, 2018e
Bảng 8: Top 20 doanh nghiệp xuất khẩu cao su thiên nhiên dẫn đầu theo kim ngạch, 2019
Bảng 9: 10 DN dẫn đầu về kim ngạch xuất khẩu găng tay cao su thiên nhiên, 2018
Bảng 10: Nhu cầu sử dụng lốp xe tại Việt Nam, 2013 – 2018e
Bảng 11: Top doanh nghiệp ngành cao su thiên nhiên có doanh thu lớn nhất năm 2019
Bảng 12: Chỉ số tài chính của top 10 doanh nghiệp chế biến – xuất khẩu điều nhân, 2019