Nguồn cung: Sản lượng than cả nước 3 tháng đầu năm 2020 đạt 12.6 triệu tấn tăng 7.9% so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu là do nhu cầu tiêu thụ than trên thị trường tiếp tục tăng cao.

Tiêu thụ: Theo TKV, trong bối cảnh tình hình dịch bệnh Covid-19, tính chung hết quý 1/2020 tiêu thụ ngành than vẫn trải qua nhiều tích cực, đạt khoảng 24% so với kế hoạch. Dù nhu cầu tiêu thụ than trong 9 tháng đầu năm ở mức cao, nhất là phục vụ cho sản xuất điện; khi các nhà máy thủy điện gặp khó khăn do thiếu nước, nhất là khu vực Tây Nguyên và duyên hải miền Trung do ảnh hưởng của El Nino. Tuy nhiên nguồn cung than nội địa gặp nhiều khó khăn, khan hiếm.

 

Danh mục từ viết tắt
Tóm tắt báo cáo
1. Môi trường kinh doanh
1.1 Tình hình kinh tế vĩ mô
1.2 Hàng rào pháp lý
1.3 Các hiệp định thương mại
2. Tổng quan ngành
2.1 Ngành Than Thế giới
2.1.1 Khai thác – Tiêu thụ
2.1.2 Nhập khẩu – Xuất khẩu
2.1.3 Diễn biến giá than
2.1.4 Thực trạng khai thác – tiêu thụ tại 1 số nước tiêu biểu
2.2 Ngành Than Việt Nam
2.2.1 Lịch sử ngành Than Việt Nam
2.2.2 Khái niệm và Phân loại
2.2.3 Chuỗi giá trị ngành Than
2.2.4 Quy mô và đặc điểm ngành
2.2.5 Thực trạng khai thác và sản xuất than
2.2.6 Phương thức khai thác than
2.2.7 Xuất nhập khẩu
2.2.8 Diễn biến giá
2.2.9 Phân phối và vận chuyển
2.3 Phân tích rủi ro
2.4 Phân tích five forces và SWOT
2.5 Quy hoạch ngành than
2.6 Dự báo ngành than
3. Phân tích doanh nghiệp
3.1 Giới thiệu doanh nghiệp
3.2 Phân tích tài chính
4. Phụ lục báo cáo tài chính
Công ty CP Than Cao Sơn
Công ty CP Than Vàng Danh
Công ty CP Than Hà Lầm
Công ty CP Than Cọc Sáu
Công ty CP Than Đèo Nai
Công ty CP Than Hà Tu
Công ty CP Than Núi Béo
Công ty CP Than Mông Dương
 
Danh mục biểu đồ
Biểu đồ 1: Tốc độ tăng trưởng GDP theo quý, 2016 – Q1/2020
Biểu đồ 2: Cơ cấu đóng góp của Công nghiệp Khai khoáng vào GDP, 2014 – Q1/2020
Biểu đồ 3: Tỷ giá CNY/VND, 2018 – Q1/2020
Biểu đồ 5: Dự trữ than thế giới, 2018
Biểu đồ 6: Dự trữ than thế giới theo loại, 2018
Biểu đồ 7: Sản lượng than toàn cầu, 2014-2018
Biểu đồ 8: Sản xuất than theo khu vực, 2018
Biểu đồ 9: Top 10 quốc gia sản xuất than theo sản lượng, 2018
Biểu đồ 10: Sản lượng than theo sản phẩm, 2014 – 2018p
Biểu đồ 11: Cơ cấu sản lượng than theo sản phẩm, 2018p
Biểu đồ 12: Tiêu thụ than thế giới, 2014 – 2018
Biểu đồ 13: Thay đổi cầu than theo khu vực, 2010 -2018
Biểu đồ 14: Top 10 quốc gia tiêu thụ than theo sản lượng, 2018
Biểu đồ 15: Tiêu thụ than theo ngành, 2012 – 2040f
Biểu đồ 16: Tiêu thụ than theo loại, 2018
Biểu đồ 17: Thương mại than thế giới 2016-2018
Biểu đồ 18: Xuất khẩu than thế giới, 2018
Biểu đồ 19: Các nước xuất khẩu than nhiều nhất thế giới theo giá trị, 2018
Biểu đồ 20: Các nước xuất khẩu than nhiều nhất thế giới theo sản lượng, 2018
Biểu đồ 21: Cơ cấu xuất khẩu than cốc theo quốc gia, 2018
Biểu đồ 22: Cơ cấu nhập khẩu than theo quốc gia 2018
Biểu đồ 23: Diễn biến giá than nhiệt 1/2014 – 3T/2020
Biểu đồ 24: Sản xuất và tiêu thụ than tại Trung Quốc, 2014 – 2018
Biểu đồ 25: Xuất – nhập khẩu than tại Trung Quốc, 2014 – 2018
Biểu đồ 26: Sản xuất và tiêu thụ than tại Mỹ, 2014 – 2019
Biểu đồ 27: Tiêu thụ than tại Mỹ theo ngành, 2014 – 2019
Biểu đồ 28: Xuất nhập khẩu than tại Mỹ, 2014 – 2019
Biểu đồ 29: Xuất khẩu than từ Mỹ theo khu vực, 2019
Biểu đồ 30: Nhập khẩu than từ Mỹ theo khu vực 2019
Biểu đồ 31: Sản lượng than Nhật Bản, 2014-2018
Biểu đồ 32: Tiêu thụ than tại Nhật Bản, 2014-2018
Biểu đồ 33: Nhập khẩu than Nhật Bản, 2014 -2019
Biểu đồ 34: Cơ cấu thị trường xuất khẩu than của Nhật Bản, 2019
Biểu đồ 35: Cơ cấu thị trường nhập khẩu than của Nhật Bản, 2019
Biểu đồ 36: Sản xuất-tiêu thụ than tại Australia, 2014-2018
Biểu đồ 37: Cơ cấu thị trường xuất khẩu chính than cốc từ Australia theo giá trị, 2018-2019
Biểu đồ 38: Cơ cấu thị trường xuất khẩu chính than nhiệt điện tử từ Australia theo giá trị, 2018-2019
Biểu đồ 39: Số lượng doanh nghiệp và lao động trong ngành than, 2014 – 2018
Biểu đồ 40: Doanh thu và lợi nhuận của ngành than, 2014 – 2018
Biểu đồ 41: Tổng vốn đầu tư và tài sản cố định ngành than, 2014 – 2018
Biểu đồ 42: Trữ lượng và tài nguyên than theo chủng loại, 2016
Biểu đồ 43: Khai thác – tiêu thụ than Việt Nam 2014 – Q1/2020
Biểu đồ 44: Tồn kho ngành than 2014 – Q1/2020
Biểu đồ 45: Giá thành sản xuất than, 2014 – 2030F
Biểu đồ 46: Sản lượng xuất, nhập khẩu Việt Nam 2014 – Q1/2020
Biểu đồ 47: Nhập khẩu than vào Việt Nam theo quốc gia, Q1/2020
Biểu đồ 48: Xuất khẩu than của Việt Nam theo quốc gia, Q1/2020
Biểu đồ 49: Giá than nhập khẩu bình quân theo quốc gia, Q1/2020
Biểu đồ 50: Top 10 doanh nghiệp nhập khẩu than, Q1/2020e
Biểu đồ 51: Top 10 doanh nghiệp xuất khẩu than sang Việt Nam, Q1/2020e
 
 
Danh mục bảng
Bảng 1: Biểu mức thuế suất thuế tài nguyên áp dụng 10/12/2015
Bảng 2: Các khoản phí đối với sản xuất than trong nước
Bảng 3: Điều chỉnh giá bán than cho ngành điện
Bảng 4: Giá bán than cho sản xuất điện (than Hòn Gai-Cẩm Phả tính tại 01/01/2019)
Bảng 5: Giá bán than cho các hộ lẻ
Bảng 6: Giá bán than cho xi măng, phân bón và giấy
Bảng 7: Nhu cầu than 2020 – 2030
Bảng 8: Năng lực khai thác 2020 -2035
Bảng 9: Dự báo nhập khẩu than 2020 – 2030