[Discount 20%] Báo cáo ngành Thép Việt Nam quý 3/2022

41 Pages

  • Single Subscription (208$ ~ 4,840,992 VNĐ)

Báo cáo ngành Thép Việt Nam Q3/2022

Báo cáo ngành Thép – Kinh Tế Vĩ Mô

Tăng trưởng GDP theo quý, Q1/2019 – Q#/2022 

Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đăng ký mới, tăng thêm và góp vào ngành công nghiệp chế biến chế tạo, 2017 – (T/2022 

Tăng trưởng GDP nhóm công nghiệp chế biến chế tạo, Q1/2019 – Q3/2022 

Chỉ số giá đồng USD, Q1/2019 – Q3/2022 

Chỉ số IIP và PMI, 2016 – Q3/2022 

Biến động CPI, 2016 – Q3/2022

 

Báo cáo ngành Thép – Thị trường thế giới

Sản lượng thép thô thế giới, 2017 – 9T/2022 

Top 10 quốc gia có sản lượng thép thô cao nhất 9T/2022 

Macroeconomic

Quarterly GDP growth, Q1/2019 – Q3/2022

Newly registered, added and contributed foreign direct investment capital to the manufacturing and processing industry, 2017 – 9M/2022

GDP growth of manufacturing and processing industry, Q1/2019 – Q3/2022

USD Price Index, Q1/2019 – Q3/2022

IIP and PMI, 2016 – Q3/2022

CPI volatility, 2016 – Q3/2022

 

World market

World crude steel production, 2017 – 9M/2022

Top 10 countries with the highest crude steel production in 9M/2022

 

Báo cáo ngành Thép – Nguyên vật liệu

Giá toàn phần thị trường điện (FMP) bình quân, 2019 – 6/2022 

So sánh diễn biến giá than trong nước và giá than thế giới, 2019 – 6/2022 

Giá quặng sắt thế giới, 1/2019 – 6/2022 

Diễn biến giá HRC CFR trung bình 2017 – Q3/2022 

Diễn biến giá thép phế và điện cực, 2020 – T6/2022 

Diễn biến giá phôi thép nhập khẩu 2020 – 2022 

Nhập khẩu phôi thép theo tháng, 2020 – 2022 

Sản xuất – nhập khẩu phôi thép 2017-9T/2022

 

Báo cáo ngành Thép – Thị trường Việt Nam

Sản lượng sản xuất – tiêu thụ thép xây dựng, 2015 – 9T/2022 

Diễn biến giá thép xây dựng 3 miền 2020 – 2022 

Sản lượng sản xuất – tiêu thụ ống thép, 2017 – 9T/2022 

Sản lượng sản xuất – tiêu thụ tôn mạ KL & SPM , 2017 – 9T/2022 

Sản lượng sản xuất – tiêu thụ 9T, 2020 – 2022 

Sản lượng và kim ngạch nhập khẩu sắt thép, 2017 – 9T/2022 

Top 5 quốc gia cung cấp thép cho Việt Nam lớn nhất 9T/2022 

Nhập khẩu thép 3T/2022 theo chủng loại 

Nhập khẩu thép cuộn theo thị trường, 9T/2022 

Nhập khẩu thép tấm theo thị trường 9T/2022 

Sản lượng và kim ngạch xuất khẩu sắt thép, 2017 – 9T/2022 

Top 5 quốc gia nhập khẩu thép Việt Nam lớn nhất 9T/2022 

Xuất khẩu thép 9T/2022 theo chủng loại 

Cơ cấu xuất khẩu thép mạ kẽm của Việt Nam theo thị trường 9T/2022 

Cơ cấu xuất khẩu thép cuộn của Việt Nam theo thị trường 9T/2022 

 

Điểm tin & Dự báo

BÁO CÁO LIÊN QUAN