Báo cáo ngành logistics Q2/2023

Báo cáo ngành logistics Việt Nam quý 2/2023

30 Pages

 • Single Subscription (260$ ~ 6,051,240 VNĐ)

1. Ảnh hưởng của kinh tế vĩ mô đến ngành logistics Việt Nam Q2/2023

 • Tốc độ tăng trưởng GDP theo quý, Q2/2022 – Q2/2023
 • Chỉ số giá tiêu dùng, Q2/2022 – Q2/2023
 • Chỉ số giá đồng USD, Q2/2022 – Q2/2023
 • Chỉ số sản xuất công nghiệp ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, Q2/2022 – Q2/2023
 • Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đăng ký mới, tăng thêm và góp vào ngành công nghiệp chế biến chế tạo, Q2/2022 – Q2/2023
 • Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa, Q2/2022 – Q2/2023

2. Chuỗi giá trị ngành logistics Việt Nam Q2/2023

Chuỗi giá trị ngành logistics Việt Nam bao gồm 4 nhóm dịch vụ chính là giao nhận, vận tải, cảng và kho bãi.

3. Tổng quan ngành logistics Việt Nam Q2/2023

4. Hoạt động vận tải của ngành logistics Việt Nam Q2/2023

 • Tổng khối lượng vận chuyển và luân chuyển hàng hóa của Việt Nam
 • Cơ cấu vận chuyển và luân chuyển hàng hóa theo khu vực
 • Cơ cấu vận chuyển và luân chuyển hàng hóa theo ngành vận tải 
 • Tổng khối lượng vận chuyển và luân chuyển hàng hóa bằng đường bộ
 • Tổng khối lượng hàng hóa vận chuyển và luân chuyển bằng đường thủy nội địa
 • Tổng khối lượng hàng hóa vận chuyển và luân chuyển bằng đường biển
 • Tổng khối lượng vận chuyển và luân chuyển hàng hóa bằng đường sắt

5. Hoạt động khai thác cảng của ngành logistics Việt Nam Q2/2023

 • Khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển
 • Hiện trạng một số cảng cạn tại Việt Nam
 • Hiện trạng một số cảng ICD đang được khai thác

6. Hoạt động kho bãi của ngành logistics Việt Nam Q2/2023

7. Dự báo của ngành logistics Việt Nam Q2/2023

 • Dự báo quy mô thị trường logistics Việt Nam, 2021 – 2027f

8. Phụ lục

Các thông tin trên sẽ được cung cấp đầy đủ hơn trong báo cáo của VIRAC

VIRAC có thể nghiên cứu, làm báo cáo customize để đáp ứng những nhu cầu đặc biệt, chuyên sâu của khách hàng. Đăng ký đề bài TẠI ĐÂY.

 

BÁO CÁO LIÊN QUAN