báo cáo ngành hóa chất quý 3/2022

Báo cáo ngành hóa chất Việt Nam quý 3/2022

47 Pages

 • Single Subscription (260$ ~ 6,051,240 VNĐ)
 1. Tóm tắt 
 2. Quy mô ngành 
 3. Kinh tế vĩ mô 
 4. Phân bón và hợp chất nitơ 
 5. Cao su tổng hợp và hạt nhựa nguyên sinh 
 6. Chất tẩy rửa 
 7. Sơn và mực in 
 8. Thuốc bảo vệ thực vật 
 9. Hóa chất cơ bản 
 10. Sợi nhân tạo 
 11. Dự báo 

BÁO CÁO LIÊN QUAN