báo cáo ngành dệt may quý 2 2023

Báo cáo ngành dệt may Việt Nam quý 2/2023

35 Pages

  • Single Subscription (260$ ~ 6,051,240 VNĐ)

Báo cáo ngành dệt may Việt Nam quý 2 năm 2023 gồm những thông tin kinh tế vĩ mô, các số liệu về chuỗi giá trị, các thông tin sản lượng của ngành sợi, ngành vải, ngành may mặc, …

1. Kinh tế vĩ mô xoay quanh ngành dệt may Q2/2023

Tổng sản phẩm quốc nội

Chỉ số sản xuất công nghiệp ngành công nghiệp chế biến, chế tạo

Chỉ số giá tiêu dùng

Tỷ giá

Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu

Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đăng ký mới, tăng thêm và góp vào ngành công nghiệp chế biến chế tao

Lãi suất

2. Chuỗi giá trị ngành dệt may Việt Nam

3. Ngành sợi

Sản lượng nhập khẩu bông

Kim ngạch nhập khẩu bông

Giá nhập khẩu bông theo tháng

Giá bông thế giới theo tháng

Nhu cầu các quốc giá sản xuất may mặc chính

Sản xuất sợi tự nhiên theo quý

Sản lượng sợi dài dệt sản xuất hàng quý

Sản lượng sợi ngắn sản xuất hàng quý

Sản lượng xuất khẩu xơ, sợi dệt các loại

Giá trị xuất khẩu xơ, sợi dệt trung bình theo tháng

Kim ngạch xuất khẩu xơ, sợi dệt các loại

Sản lượng & kim ngạch nhập khẩu xơ, sợi dệt các loại từ một số thị trường chính của Việt Nam

Nhâp khẩu xơ nguyên liệu

4. Ngành vải

Sản lượng sản xuất vải theo quý

Kim ngạch nhập khẩu vải các loại 6 tháng đầu năm

Kim ngạch nhập khẩu vải vào Việt Nam theo tháng

Kim ngạch nhập khẩu vải từ một số thị trường chính của Việt Nam

Kim ngạch nhập khẩu vải các loại theo thị trường

Kim ngạch xuất khẩu vải các loại 6 tháng đầu năm

Kim ngạch xuất khẩu vải mành, vải kỹ thuật sang một số thị trường chính của Việt Nam

Kim ngạch xuất khẩu vải mành, vải kỹ thuật theo thị trường 6T23

5. Ngành may mặc

Sản lượng sản xuất một số loại hàng may mặc của Việt Nam

Sản lượng sản xuất quần áo mặc thường

Tổng mức bán lẻ hàng may mặc 6 tháng đầu năm

Thị phần các doanh nghiệp may mặc tại thị trường Việt Nam

Kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may 6 tháng đầu năm

Kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may sang một số thị trường chính của Việt Nam

Kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may Việt Nam theo quốc gia

Kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may theo phương thức vận tải

Kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may theo chủng loại

Cơ cấu sản phẩm xuất khẩu

Kim ngạch xuất khẩu sang Mỹ 6 tháng đầu năm

Kim ngạch xuất khẩu hàng may mặc sang thị trường Mỹ (theo tháng)

Tồn kho hàng hóa bản lẻ quần áo và phụ kiện quần áo tại Mỹ

6. Dự báo cho ngành dệt may Việt Nam

Danh sách doanh nghiệp dệt may mở rộng nhà máy sản xuất trong năm 2023

7. Phụ lục

Sơ đồ hệ thống kênh phân phối của thị trường dệt may trong nước

Top 10 doanh nghiệp bán buôn hàng may mặc* tiêu biểu của Việt Nam

Top 10 doanh nghiệp bán lẻ hàng may mặc* tiêu biểu của Việt Nam

BÁO CÁO LIÊN QUAN