1. Kinh tế vĩ mô
2. Nhiên liệu
3. Phát điện
4. Tiêu thụ điện
5. Giá điện
6. Dự báo
7. Điểm tin

Tăng trưởng GDP, Q1/2019 – Q2/2021
Tăng trưởng GDP nhóm dịch vụ hoạt động kinh doanh bất động sản, Q1/2019 – Q2/2021
Đầu tư trực tiếp nước ngoài vào ngành hoạt động kinh doanh bất động sản, 1/2021 – 6/2021
Chỉ số giá đồng USD, 1/2021 – 6/2021
Chỉ số giá tiêu dùng, 1/2021 – 6/2021
Chỉ số niềm tin người tiêu dùng, Q1/2018 – Q2/2021
Mức độ gia tăng sự quan tâm tới đất tại một số khu vực ven sông Hồng, Q2/2021
Mức độ gia tăng sự quan tâm tới đất thổ cư tại các khu vực có bán kính 20km từ trung tâm Hà Nội, Q2/2021
Mức độ gia tăng giá rao bán đất nền trung bình tại một số khu vực có bán kính 20km từ trung tâm Hà Nội, Q2/2021
Mức độ gia tăng sự quan tâm đến đất nền tại Đà Nẵng và một số khu vực lân cận, Q2/2021
Mức độ gia tăng giá rao bán đất nền trung bình tại Đà Nẵng và một số khu vực lân cận, Q2/2021
Mức độ gia tăng sự quan tâm đến đất nền tại một số quận/huyện tại thành phố Hồ Chí Minh và khu vực lân cận, Q2/2021
Mức độ gia tăng giá rao bán đất nền trung bình tại một số quận/huyện tại thành phố Hồ Chí Minh và khu vực lân cận, Q2/2021
Tổng nguồn cung thị trường bất động sản bán lẻ ở Hà Nội, 2019 – Q2/2021
Giá cho thuê bất động sản bán lẻ trungbình ở Hà Nội, Q1/2019 – Q2/2021
Công suất thuê trung bình bất động sản bán lẻ tại Hà Nội, Q1/2019 – Q2/2021
Tổng nguồn cung thị trường bất động sản bán lẻ ở thành phố Hồ Chí Minh, 2019 – Q2/2021
Giá cho thuê bất động sản bán lẻ trung bình ở thành phố Hồ Chí Minh, Q1/2020 – Q2/2021
Công suất thuê trung bình bất động sản bán lẻ tại thành phố Hồ Chí Minh, Q1/2019 – Q2/2021
Tổng cung văn phòng tại Hà Nội theo phân hạng và khu vực, Q2/2021
Tỷ lệ trống văn phòng tại Hà Nội theo phân hạng và khu vực, Q2/2021
Giá thuê văn phòng tại khu vực trung tâm Hà Nội theo phân hạng, Q1/2019 – Q2/2021
Giá thuê văn phòng tại khu vực ngoài trung tâm Hà Nội theo phân hạng, Q1/2019 – Q2/2021
Tổng cung văn phòng tại thành phố Hồ Chí Minh theo phân hạng và khu vực, Q2/2021
Tỷ lệ trống văn phòng tại thành phố Hồ Chí Minh theo phân hạng và khu vực, Q2/2021
Giá thuê văn phòng phân hạng A tại khu vực trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, Q1/2019 – Q2/2021
Giá thuê văn phòng tại khu vực ngoài trung tâm thành phố Hồ Chí Minh theo phân hạng, Q1/2019 – Q2/2021
Tổng nguồn cung khách sạn tại Hà Nội, Q1/2019 – Q2/2021
Công suất hoạt động trung bình phòng khách sạn tại Hà Nội, Q1/2019 – Q2/2021
Giá cho thuê trung bình phòng khách sạn tại Hà Nội, Q1/2019 – Q2/2021
Tổng nguồn cung khách sạn tại thành phố Hồ Chí Minh, Q1/2019 – Q2/2021
Giá cho thuê trung bình phòng khách sạn tại thành phố Hồ Chí Minh, Q1/2019 – Q2/2021
Công suất hoạt động trung bình phòng khách sạn tại thành phố Hồ Chí Minh, Q1/2019 – Q2/2021
Tổng nguồn cung và tỷ lệ trống bất động sản khu công nghiệp tại Hà Nội theo khu vực, Q2/2021
Giá chào thuê trung bình bất động sản khu công nghiệp tại một số khu vực thuộc Hà Nội, Q2/2021
Tổng nguồn cung và tỷ lệ trống bất động sản khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh theo khu vực, Q2/2021
Giá chào thuê trung bình bất động sản khu công nghiệp tại một số khu vực thuộc thành phố Hồ Chí Minh, Q2/2021
Tổng nguồn cung căn hộ cho thuê tại Hà Nội, 2019 – Q2/2021
Giá cho thuê trung bình của thị trường căn hộ tại Hà Nội, Q1/2020 – Q2/2021
Công suất cho thuê trung bình của thị trường căn hộ tại Hà Nội, Q1/2020 – Q2/2021
Tổng nguồn cung căn hộ cho thuê tại thành phố Hồ Chí Minh, 2019 – Q2/2021
Công suất cho thuê trung bình của thị trường căn hộ tại thành phố Hồ Chí Minh, Q1/2020 – Q2/2021
Giá cho thuê trung bình của thị trường căn hộ tại thành phố Hồ Chí Minh, Q1/2020 – Q2/2021
Nguồn cung sơ cấp và nguồn cung mới căn hộ bán tại Hà Nội theo phân hạng, Q2/2021
Giá bán sơ cấp trung bình căn hộ bán tại Hà Nội theo phân hạng, Q2/2021
Nguồn cung sơ cấp và nguồn cung mới căn hộ bán tại thành phố Hồ Chí Minh theo phân hạng, Q2/2021
Giá bán sơ cấp trung bình căn hộ bán tại thành phố Hồ Chí Minh theo phân hạng, Q2/2021
Nguồn cung sơ cấp và lượng giao dịch biệt thự, nhà phố thương mại tại Hà Nội, Q1/2020 – Q2/2021
Cơ cấu nguồn cung biệt thự, nhà phố thương mại mới theo tại Hà Nội theo khu vực, Q2/2021
Tỷ lệ hấp thụ biệt thự, nhà phố thương mại tại Hà Nội, Q1/2020 – Q2/2021
Nguồn cung sơ cấp và lượng giao dịch biệt thự, nhà phố thương mại tại thành phố Hồ Chí Minh, Q1/2020 – Q2/2021
Cơ cấu nguồn cung biệt thự, nhà phố thương mại mới theo tại thành phố Hồ Chí Minh theo khu vực, Q2/2021
Tỷ lệ hấp thụ biệt thự, nhà phố thương mại tại thành phố Hồ Chí Minh, Q1/2020 – Q2/2021