NGÀNH CAO SU THIÊN NHIÊN Q4/2018

Cây cao su được trồng chủ yếu ở các nước Đông Nam Á, châu Phi và một phần nhỏ ở châu Mỹ. 5 quốc gia Thái Lan, Indonesia, Trung Quốc, Malaysia và Việt Nam đang có diện tích trồng lớn nhất thế giới. Trong 9 tháng đầu năm 2018, sản lượng cao su tăng 1.2% so với cùng kỳ năm ngoái.

Sản phẩm chính của ngành cao su Việt Nam chủ yếu là cao su thiên nhiên, và phần lớn sản lượng khai thác là phục vụ nhu cầu xuất khẩu, lượng cao su thiên nhiên tiêu thụ nội địa chỉ chiếm khoảng 20% tổng sản lượng cao su thiên nhiên trong cả nước. Trong 9 tháng đầu năm 2018, tổng sản lượng xuất khẩu cao su thiên nhiên đạt giá trị 1,450 triệu USD.

Trong 9 tháng đầu năm 2018, sản lượng nhập khẩu cao su thiên nhiên của Việt Nam đạt giá trị 799 triệu USD.
Tính chung trong 9 tháng đầu năm 2018, giá chào bán cao su xuất khẩu bình quân giảm 18.6% so với mức giá trung bình năm 2017. Giá cao su trong nước ghi nhận mức giảm nhẹ theo xu hướng của thị trường thế giới.

Tóm tắt báo cáo
1. Môi trường kinh doanh
1.1 Tình hình kinh tế vĩ mô
1.2 Khung pháp lý
1.3 Các Hiệp định thương mại tự do
2. Ngành cao su thiên nhiên thế giới
2.1 Định nghĩa
2.2 Chuỗi giá trị sản xuất
2.3 Công nghệ và máy móc sản xuất
2.4 Sản xuất
2.5 Tiêu thụ
2.6 Xuất nhập khẩu
2.7 Diễn biến giá cao su thiên nhiên
2.8 Một số quốc gia lớn trong ngành
2.9 Một số công ty lớn trong ngành
3. Ngành cao su thiên nhiên Việt Nam
3.1 Lịch sử hình thành và phát triển ngành
3.2 Quy trình/máy móc sản xuất
3.3 Sản xuất
3.4 Tiêu thụ
3.5 Xuất nhập khẩu
3.6 Diễn biến giá
4. Phân tích rủi ro
4.1 Rủi ro ngành
4.2 Phân tích SWOT
5. Quy hoạch phát triển ngành
5.1 Quy hoạch ngành cao su thiên nhiên
5.2 Quy hoạch sản xuất sản phẩm cao su
6. Động lực, triển vọng và dự báo ngành
6.1 Động lực phát triển ngành
6.2 Triển vọng phát triển ngành
6.3 Dự báo
7. Phân tích doanh nghiệp
7.1 Giới thiệu doanh nghiệp
7.2 Phân tích tài chính
Phụ lục báo cáo tài chính
Tổng quan về Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng.
Công ty TNHH Dongil Rubber Belt Việt Nam (DRB)
Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng
Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Cao Su Đồng Nai (Donaruco)
Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa
Công ty Cổ phần VRG Khải Hoàn
Công ty TNHH Việt – Ý
Công ty TNHH Việt Nam NOK
Công ty Cổ phần Kinh doanh và Đầu tư Bình Dương (BECAMEX ITC)
Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú

Biểu đồ 1. Tốc độ tăng trưởng GDP theo quý, 2015 – Q3/2018
Biểu đồ 2. Cơ cấu GDP theo giá hiện hành, 9T/2018e
Biểu đồ 3. Giá trị sản xuất nông lâm nghiệp, thủy sản trong 9 tháng đầu năm (theo giá so sánh năm 2010),  2015 – 2018
Biểu đồ 4. Cơ cấu xuất khẩu các mặt hàng nông sản của Việt Nam theo giá trị, 9T/2018
Biểu đồ 5. Tỷ trọng cao su trong kim ngạch xuất nhập khẩu nông, lâm, thủy sản theo giá trị, 2010 – 9T/2018
Biểu đồ 6 Tỷ giá VND/USD, 2011 – 9/2018
Biểu đồ 7 Tỷ giá USD/CNY, 2016 – 9/2018
Biểu đồ 8 Giá dầu thô thế giới, 2011 – 9/2018
Biểu đồ 9 Top 5 quốc gia có diện tích trồng cây cao su lớn nhất, 2011 – 2017e
Biểu đồ 10  Năng suất cây cao su của 6 quốc gia sản xuất chính ở Châu Á, 2017
Biểu đồ 11 Top các nước có diện tích thu hoạch Cao su thiên nhiên lớn nhất thế giới, 2016e
Biểu đồ 12 Sản lượng sản xuất Cao su thiên nhiên thế giới, 2010 – 2018f
Biểu đồ 13 Cơ cấu sản xuất cao su trên thế giới, 2010 – 2017e
Biểu đồ 14 Sản lượng sản xuất cao su thiên nhiên thế giới theo khu vực, 2014 – 2017e
Biểu đồ 15 Top các quốc gia có sản lượng cao su thiên nhiên lớn nhất thế giới, 2012 – 2017e
Biểu đồ 16 Nhu cầu tiêu thụ cao su thế giới, 2011 – 2017e
Biểu đồ 17 Sản lượng tiêu thụ cao su thiên nhiên thế giới, 2010 – 2018f
Biểu đồ 18 Tỷ trọng tiêu thụ Cao su thiên nhiên thế giới theo khu vực,
 2014 – 2017e
Biểu đồ 19 Cơ cấu tiêu thụ cao su thiên nhiên theo quốc gia, 2017
Biểu đồ 20 Cơ cấu sử dụng cao su thiên nhiên, 2016e
Biểu đồ 21 Giá trị và sản lượng xuất khẩu cao su thiên nhiên thế giới, 2010 – 2017e
Biểu đồ 22 Top các quốc gia xuất khẩu cao su thiên nhiên lớn nhất theo giá trị, 2017
Biểu đồ 23 Cơ cấu sản lượng xuất khẩu cao sư tự nhiên theo khu vực, 2017e
Biểu đồ 24 Cơ cấu giá trị xuất khẩu cao su thiên nhiên theo khu vực, 2017e
Biểu đồ 25 Giá trị xuất khẩu các loại cao su thiên nhiên, 2012 – 2017e
Biểu đồ 26 Cơ cấu sản lượng xuất khẩu các loại Cao su thiên nhiên, 2017e
Biểu đồ 27 Giá trị và sản lượng nhập khẩu cao su thiên nhiên thế giới, 2010 – 2017e
Biểu đồ 28 Các quốc gia nhập khẩu cao su thiên nhiên lớn nhất thế giới, 2017
Biểu đồ 29 Top 10 quốc gia Trung Quốc nhập khẩu cao su tự nhiên lớn nhất theo giá trị, 2017
Biểu đồ 30 Cơ cấu giá trị nhập khẩu Cao su thiên nhiên thế giới theo khu vực, 2016e
Biểu đồ 31 Cơ cấu về sản lượng nhập khẩu cao su thiên nhiên theo khu vực, 2016e
Biểu đồ 32 Cơ cấu nhập khẩu các loại cao su thiên nhiên theo sản lượng, 2017e
Biểu đồ 33 Cơ cấu nhập khẩu cao su khối định chuẩn kỹ thuật theo sản lượng, 2017e
Biểu đồ 34 Cơ cấu nhập khẩu mủ cao su latex theo sản lượng, 2017e
Biểu đồ 35 Diễn biến giá Cao su thiên nhiên thế giới, Q1/2015 – Q2/2018
Biểu đồ 36 Các thị trường xuất khẩu cao su chính của Thái Lan, 2017e
Biểu đồ 37 Cơ cấu sản lượng xuất khẩu cao su của Thái Lan, 2017e
Biểu đồ 38 Cơ cấu sản phẩm cao su thiên nhiên xuất khẩu Malaysia, 2017e
Biểu đồ 39 Các thị trường xuất khẩu cao su chính của Malaysia, 2017e
Biểu đồ 40 Sản lượng nhập khẩu cao su thiên nhiên của Trung Quốc, 2011 – 2016e
Biểu đồ 41 Thị phần săm lốp thế giới, 2016
Biểu đồ 42 Quy trình công nghệ chế biến cao su SVR 3L, SVR 5
Biểu đồ 43 Quy trình chế biến cao su SVR10 từ mủ tạp
Biểu đồ 44 Nhập khẩu máy móc chế biến cao su và nhựa của Việt Nam,
2011 – 2017
Biểu đồ 45 Cơ cấu thị trường nhập khẩu máy móc chế biến cao su và nhựa, 2017
Biểu đồ 46 Diện tích trồng cao su tại Việt Nam, 2010 – 9T/2018e
Biểu đồ 47 Diện tích trồng cao su theo khu vực, 2016
Biểu đồ 48 Số lượng doanh nghiệp và lao động trồng cao su,
2010 – 2016
Biểu đồ 49 Tổng doanh thu và lợi nhuận của ngành trồng cao su,
2010 – 2016
Biểu đồ 50 Phân bố các doanh nghiệp trồng cao su theo vùng,
2010 – 2016
Biểu đồ 51 Số lượng doanh nghiệp và lao động sản xuất sản phẩm từ cao su,
2010 – 2016
Biểu đồ 52 Phân bố doanh nghiệp sản xuất sản phẩm cao su, 2016
Biểu đồ 53 Cơ cấu sản lượng trồng cao su, 2016
Biểu đồ 54 Sản lượng và năng suất sản xuất cao su thiên nhiên tại Việt Nam, 2010 – 9T/2018
Biểu đồ 55 Cơ cấu sản xuất cao su của VRG, 2016
Biểu đồ 56 Tỷ trọng cao su của VRG, 2017e
Biểu đồ 57 Tiêu thụ cao su thiên nhiên của Việt Nam, 2010 – 2017e
Biều đồ 58 Tỷ trọng tiêu thụ cao su thiên nhiên theo nguồn cung, 2010 – 2017e
Biểu đồ 59 Sản phẩm cao su sản xuất chủ yếu trong nước, 2010 – 2017e
Biểu đồ 60 Cơ cấu tiêu thụ cao su thiên nhiên, 2016e
Biểu đồ 61 Xuất khẩu cao su thiên nhiên của Việt Nam, 2010 – 9T/2018
Biểu đồ 62 Cơ cấu xuất khẩu toàn ngành cao su, 2017
Biểu đồ 63 Các thị trường xuất khẩu cao su thiên nhiên của Việt Nam, 9T/2018
Biểu đồ 64 Cơ cấu chủng loại cao su thiên nhiên xuất khẩu, 9T/2018
Biểu đồ 65 Xuất khẩu sản phẩm từ cao su, 2010 – 9T/2018
Biểu đồ 66 Các thị trường xuất khẩu sản phẩm cao su, 9T/2018
Biểu đồ 67 Cơ cấu xuất khẩu sản phẩm từ cao su, 2017
Biểu đồ 68 Xuất khẩu sản phẩm từ cao su, 2017
Biểu đồ 69 Cơ cấu xuất khẩu sản phẩm từ cao su, 2017
Biểu đồ 70 Xuất khẩu lốp xe của Việt Nam, 2011-2017
Biểu đồ 71 Chủng loại lốp xe xuất khẩu của Việt Nam, 2017e
Biểu đồ 72 Thị trường xuất khẩu lốp xe của Việt Nam, 2017e
Biểu đồ 73 Xuất khẩu gỗ và các sản phẩm gỗ cao su, 2015-2017
Biểu đồ 74 Xuất khẩu các sản phẩm gỗ cao su, 2017
Biểu đồ 75 Thị trường xuất khẩu sản phẩm gỗ cao su của Việt Nam, 2017
Biểu đồ 76 Nhập khẩu cao su tự nhiên của Việt Nam, 2010 – 9T/2018
Biểu đồ 77 Các thị trường nhập khẩu cao su thiên nhiên của Việt Nam theo sản lượng, 9T/2018
Biểu đồ 78 Nhập khẩu sản phẩm từ cao su, 2010 – 9T/2018
Biểu đồ 79 Các thị trường nhập khẩu sản phẩm từ cao su, 9T/2018
Biểu đồ 80 Nhập khẩu sản phẩm từ cao su, 2010 – 9T/2018
Biểu đồ 81 Các thị trường nhập khẩu sản phẩm từ cao su, 9T/2018
Biểu đồ 82 Diễn biến giá xuất khẩu cao su thiên nhiên của Việt nam,
2006 – 9T/2018
Biểu đồ 83 Diễn biến giá cao su trong nước, 1/2016 – 9/2018
Biểu đồ 84 Tương quan giữa giá dầu thô và giá cao su, 4/2012 – 10/2018
Biểu đồ 85 Dự báo nguồn cung cao su thiên nhiên toàn cầu, 2017- 2023
Biểu đồ 86 Dự báo sản lượng khai thác cao su thiên nhiên, 2015 – 2020f
Biểu đồ 87 Dự báo giá cao su thiên nhiên, 2017-2030 (USD/tấn)
Biểu đồ 88 Tăng trưởng doanh thu thuần, 2016-2017
Biểu đồ 89 Tăng trưởng lợi nhuận gộp, 2017
Biểu đồ 90 Hế số khả năng thanh toán, 2017
Biểu đồ 91 Hệ sớ vòng quay khoản phải thu, 2017
Biểu đồ 92 Khả năng trả nợ, 2017
Biểu đồ 93 Hệ số vòng quay tài sản, 2017
Biểu đồ 94 Hệ số vòng quay tài sản cố định, 2017
Biểu đồ 95 Chi phí quản lí doanh nghiệp / Doanh thu thuần, 2016-2017
Biểu đồ 96 Chi phí lãi vay/ Doanh thu thuàn, 2016-2017
Biểu đồ 97 Tỷ suất lợi nhuận, 2017

Bảng 1 Biểu thuế nhập khẩu cao su thiên nhiên vào Trung Quốc, 2017
Bảng 2 Biểu thuế nhập khẩu cao su thiên nhiên
Bảng 3 Bảng xếp hạng giá trị thương hiệu của 10 doanh nghiệp lốp xe dẫn đầu năm 2018
Bảng 4 Cơ cấu thành phần chính của ngành cao su Việt Nam
Bảng 5 Diện tích cao su tiểu điền của một số tỉnh thành, 2016
Bảng 6 Chỉ tiêu sản xuất của một số Công ty cao su thiên nhiên, 2017
Bảng 7 Top 20 doanh nghiệp xuất khẩu cao su thiên nhiên dẫn đầu theo kim ngạch, 9T/2018
Bảng 8 10 doanh nghiệp dẫn đầu về xuất khẩu lốp xe, 2017
Bảng 9 Dự báo nhu cầu sử dụng lốp xe tại Việt Nam, 2013 – 2018F
Bảng 10 Top doanh nghiệp ngànhcao su thiên nhiên có doanh thu lớn nhất năm 2017