Ngành y tế đang ngày càng nhận được sự quan tâm lớn trên toàn thế giới. Ngành y tế Việt Nam trong những năm qua cũng đang có những đầu tư nhằm thúc đẩy phát triển như chi NSNN cho y tế tăng qua từng năm, mở rộng số lượng cơ sở đào tạo CNV cho ngành y tế. Dân số Việt Nam vẫn tăng đều đặn qua từng năm nhưng lại đang cho thấy sự già hóa về dân số. Số lượng bác sĩ trên 10,000 dân được Bộ Y tế kì vọng sẽ đạt 10 bác sĩ vào năm 2020. Tuy nhiên, theo đánh giá của VIRAC con số này là khó đạt được. Số lượng bệnh viện công lập không có sự thay đổi nhiều trong thời gian qua. Sự bùng phát dịch bệnh lớn trong năm 2014 khiến cho chi y tế trong năm này tăng cao, cùng với đó là sự quá tải giường bệnh ở những bệnh viện lớn. Những biến động về tỷ giá ngoại tệ như đồng EUR, USD, CNY tới từ khủng hoảng chính trị kéo theo những ảnh hưởng lớn tới ngành y tế Việt Nam. Những hiệp định thương mại không chỉ là cơ hội mở ra cho ngành y tế Việt Nam tiếp cận với nguồn thiết bị y tế cũng như dược phẩm chất lượng tới từ các quốc gia khác mà còn tiềm ẩn những khó khăn

 Tóm tắt báo cáo
1. Môi trường kinh doanh
1.1 Tình hình kinh tế vĩ mô
1.2 Hàng rào pháp lý
1.3 Tác động của các Hiệp định thương mại
2. Ngành Y tế Thế giới
3 Ngành thiết bị y tế thế giới
4. Ngành y tế Việt Nam
4.1 Lịch sử hình thành và phát triển ngành
4.2 Chi tiêu y tế quốc gia
4.3 Dịch vụ khám chữa bệnh
4.4 Xu hướng ngành
4.5 Cơ hội và thách thức
4.6 Quy hoạch phát triển ngành
4.7 Dự báo
5 Thị trường thiết bị y tế Việt Nam
5.1 Phân loại
5.2 Sản xuất – Tiêu thụ
5.3 Xuất nhập khẩu
5.4 Kênh phân phối thiết bị y tế
5.5 Các công ty lớn trong ngành
5.6 Cơ hội và thách thức của ngành thiết bị y tế Việt Nam
6. Các doanh nghiệp tiêu biểu trong ngành
6.1 Các bệnh viện công lập tiêu biểu
6.2 Các bệnh viện tư nhân, bán công tiêu biểu
6.3 Các phòng khám tiêu biểu
7. Các doanh nghiệp tiêu biểu trong ngành thiết bị y tế
7.1 Giới thiệu doanh nghiệp
7.2 Phân tích tài chính
8 Phụ lục

CTCP Bệnh viện đa khoa quốc tế Vinmec
Công ty TNHH Bệnh viện đa khoa Vạn Hạnh
CTCP Bệnh viện đa khoa tư nhân Triều An
CTCP Bệnh viện đa khoa quốc tế Hạnh phúc
Công ty TNHH Nikkiso Việt Nam
Công ty TNHH Gia công răng thời đại kỹ thuật số
Công ty Forte Grow Medical Việt Nam
CTCP Chemilens Việt Nam
Công ty TNHH Công nghệ Y tế Perfect Việt Nam
CTCP Thiết bị Y tế Vinahankook 
Công ty Liên doanh Y học Việt Hàn
Công ty TNHH Paramount Bed Việt Nam
Công ty TNHH Kaneka Pharma Việt Nam
Công ty TNHH Sewwon Medical Vina

Danh mục biểu đồ
Biểu đồ 1: Tốc độ tăng trưởng GDP theo quý, 2015-2017
Biểu đồ 2: Cơ cấu GDP theo giá hiện hành, 2017e
Biểu đồ 3: GDP bình quân đầu người, 2013 – 2017
Biểu đồ 4: Chỉ số niềm tin người tiêu dùng, 2014 – Q4/2017
Biểu đồ 5: Biến động CPI hàng tháng, 2014 – 2017
Biểu đồ 6: Tháp dân số, 2016
Biểu đồ 7: Tăng trưởng dân số Việt Nam, 2005-2017
Biểu đồ 8: Tuổi thọ trung bình của người dân Việt Nam, 2010-2015
Biểu đồ 9: Tỷ lệ đô thị hóa tại Việt Nam, 2011 – 2017
Biểu đồ 10: Tỷ lệ đô thị hóa một số quốc gia trong khu vực, 1981,2014
Biểu đồ 11: Tỷ giá VND/USD, 2013-2017
Biểu đồ 12: Chi y tế một số quốc gia lớn, 2016
Biểu đồ 13: Chi NSNN cho y tế một số quốc gia lớn, 2016
Biểu đồ 14: Dân số và chi y tế bình quân một số quốc gia lớn, 2016
Biểu đồ 15: Số sinh viên tốt nghiệp y khoa trên 100,000 dân tại một số quốc gia, 2017
Biểu đồ 16: Số bác sĩ trên 1,000 dân tại một số quốc gia, 2017
Biểu đồ 17: Số lượng bệnh viện tại một số quốc gia tiêu biểu, 2016
Biểu đồ 18: Số giường bệnh trên 1,000 dân tại các khu vực, 2010 – 2020e
Biểu đồ 19: Doanh số thị trường thiết bị y tế toàn cầu, 2014 – 2020f
Biểu đồ 20: Cơ cấu thị trường thiết bị y tế toàn cầu theo khu vực, 2017
Biểu đồ 21: Cơ cấu sản xuất thiết bị y tế theo loại sản phẩm, 2017
Biểu đồ 22: Tỷ lệ % chi phí nghiên cứu và phát triển/doanh thu ngành thiết bị y tế, 2009 – 2016
Biểu đồ 23: Chi tiêu thiết bị y tế bình quân đầu người tại một số nước trong khu vực Đông Á và Đông Nam Á, 2014
Biểu đồ 24: Tiêu thụ thiết bị y tế bình quân đầu người trên thế giới, 2016 – 2021f
Biểu đồ 25: Thị phần tiêu thụ của thiết bị thí nghiệm theo giá trị, 2016
Biểu đồ 26: Thị phần thiết bị chẩn đoán hình ảnh trên thế giới theo giá trị, 2016
Biểu đồ 27: Top các nước xuất khẩu thiết bị y tế lớn nhất, 2017
Biểu đồ 28: Top các nước nhập khẩu thiết bị y tế lớn nhất, 2017
Biểu đồ 29: Cơ cấu các nguồn tài chính y tế, 2010
Biểu đồ 30: Cơ cấu các nguồn tài chính y tế, 2012
Biểu đồ 31: Ngân sách Nhà nước chi cho y tế, 2011 – 2015
Biểu đồ 32: Tỷ lệ tăng dự toán NSNN cho y tế so với tỷ lệ tăng dự toán NSNN, 2011–2015
Biểu đồ 33: Tỷ lệ % chi tiêu cho y tế so với GDP của một số quốc gia,  2013 – 2015
Biểu đồ 34: Ngân sách y tế chi theo lĩnh vực qua các năm, 2012-2015
Biểu đồ 35: Phân bổ Ngân sách Nhà nước theo vùng miền, 2015
Biểu đồ 36: Ngân sách y tế bình quân đầu người, 2012-2015
Biểu đồ 37: Tổng số sinh viên bậc đại học theo hình thức đào tạo, 2015
Biểu đồ 38: Số lượng Bác sĩ tốt nghiệp Đại học, 2010-2015
Biểu đồ 39: Số lượng bác sĩ trên 10,000 dân, 2011-2015
Biểu đồ 40: Bằng cấp của công nhân viên, 2015
Biểu đồ 41: Bình quân số cán bộ nhân viên trên 10000 dân, 2011-2015
Biểu đồ 42: Phân loại công nhân viên Y theo tuyến, 2015
Biểu đồ 43: Phân loại công nhân viên Dược theo tuyến, 2015
Biểu đồ 44: Cơ sở y tế trên cả nước, 2011-2015
Biểu đồ 45: Số lượng cơ sở y tế theo tuyến, 2015
Biểu đồ 46: Số lượng bệnh viện theo khu vực, 2015
Biểu đồ 47: Số lượng bệnh viện ở Hà Nội, 2012-2015
Biểu đồ 48: Số lượng bệnh viện ở TP. Hồ Chí Minh, 2012-2015
Biểu đồ 49: Số giường bệnh công lập, ngoài công lập, 2005 – 2015
Biểu đồ 50: Số giường bệnh công lập, ngoài công lập trên 1,000 dân, 2005 – 2015
Biểu đồ 51: Số lượng giường bệnh theo tuyến, 2015
Biểu đồ 52: Số lượng giường bệnh bệnh viện theo khu vực, 2015
Biểu đồ 53: Tỷ lệ dân số tham gia BHYT, 2010-2016
Biểu đồ 54: Tổng số thu BHYT
Biểu đồ 55: Cơ cấu tham gia BHYT theo 5 nhóm đối tượng, 2009-2014
Biểu đồ 56: Mức thu, chi BHYT bình quân thẻ, 2012-2015
Biểu đồ 57: Chi phí khám chữa bệnh trung bình, 2013-2015
Biểu đồ 58: Tổng chi cho khám bệnh, 2013-2014
Biểu đồ 59: Tổng số lượt khám chữa bệnh có BHYT, 2012-2015
Biểu đồ 60: Số lần khám bệnh bình quân, 2012-2015
Biểu đồ 61: Số lượt người điều trị tại bệnh viện và phòng khám, 2012-2015
Biểu đồ 62: Số lượt KCB bình quân thẻ/năm theo 6 nhóm, 2014
Biểu đồ 63: Công suất sử dụng giường bệnh, 2012-2015
Biểu đồ 64: Ngày điều trị trung bình 1 bệnh nhân nội trú, 2012 – 2015
Biểu đồ 65: Cơ cấu mắc bệnh, 2010-2014
Biểu đồ 66: Cơ cấu tử vong theo bệnh, 2010-2014
Biểu đồ 67: Nguyên nhân tử vong theo nhóm tuổi, 2012
Biểu đồ 68: Cơ cấu gánh nặng bệnh tật theo nhóm tuổi, 2012
Biểu đồ 69: Bệnh phổ biến ở nam giới, 2012
Biểu đồ 70: Bệnh phổ biến ở nữ giới, 2012
Biểu đồ 71: Giá trị thị trường ngành Dược, 2010 – 2017e
Biểu đồ 72: Nhập khẩu dược phẩm, 2012 – 3T/2018e
Biểu đồ 73: Chi phí chi trả ngoài BHYT , 2006 – 2011
Biểu đồ 74: Tổng chi y tế một số khu vực trên thế giới, 2015,2020f
Biểu đồ 75: Số giường bệnh trên 1,000 dân một số khu vực trên thế giới, 2010,2020f
Biểu đồ 76: Tổng chi y tế, 2014-2020f
Biểu đồ 77: Số lượng doanh nghiệp và lao động sản xuất thiết bị y tế, 2010 – 2016
Biểu đồ 78: Phân bổ doanh nghiệp sản xuất thiết bị y tế theo khu vực, 2010 – 2016
Biểu đồ 79: Doanh thu và Lợi nhuận ngành thiết bị y tế, 2010 – 2016
Biểu đồ 80: Tổng vốn đầu tư và tài sản cố định ngành thiết bị y tế, 2010 – 2016
Biểu đồ 81: Giá trị thị trường thiết bị y tế tại Việt Nam, 2015 – 2021f
Biểu đồ 82: Giá trị thị trường thiết bị y tế theo chủng loại, 2017
Biểu đồ 83: Giá trị thị trường của thiết bị và vật tư y tế tiêu hao tại Việt Nam, 2011 – 2017e
Biểu đồ 84: Cơ cấu tiêu thụ nhóm thiết bị và vật tư y tế tiêu hao, 2017
Biểu đồ 85: Giá trị thị trường thiết bị chẩn đoán hình ảnh tại Việt Nam, 2011 – 2017e
Biểu đồ 86: Cơ cấu tiêu thụ nhóm chẩn đoán hình ảnh theo loại thiết bị, 2017
Biểu đồ 87: Thị phần của top các doanh nghiệp thiết bị y tế có doanh thu lớn nhất, 2017
Biểu đồ 88: Cơ cấu thị trường nhập khẩu thiết bị y tế của Việt Nam, 2017
Biểu đồ 89: Nhập khẩu thiết bị y tế của Việt Nam, 2010 – 2017e
Biểu đồ 90: Cơ cấu nhập khẩu thiết bị y tế theo sản phẩm, 2017e
Biểu đồ 91: Số lượng đơn hàng thiết bị y tế được cấp phép nhập khẩu, 2011 – 2015
Biểu đồ 92: Cơ cấu thị trường nhập khẩu thiết bị y tế của Việt Nam, 2017
Biểu đồ 93: Nhập khẩu máy nhãn khoa (bao gồm thiết bị) qua các tháng, 2016 – 2017
Biểu đồ 94: Cơ cấu thị trường nhập khẩu máy nhãn khoa, 2017
Biểu đồ 95: Cơ cấu thị trường xuất khẩu thiết bị y tế, 2017
Biểu đồ 96: Xuất khẩu thiết bị y tế của Việt Nam, 2010 – 2017e
Biểu đồ 97: Cơ cấu xuất khẩu thiết bị y tế theo sản phẩm, 2017
Biểu đồ 98: Doanh thu thuần và lợi nhuận gộp, 2016 – 2017
Biểu đồ 99: Tỷ lệ chi phí bán hàng/Doanh thu thuần, 2016 – 2017
Biểu đồ 100: Tỷ lệ Chi phí quản lí doanh nghiệp/Doanh thu thuần, 2016 – 2017
Biểu đồ 101: Số ngày tồn kho bình quân, 2017
Biểu đồ 102: Tỷ suất tự tài trợ, 2016 – 2017
Biểu đồ 103: Khả năng thanh toán, 2016 – 2017
Biểu đồ 104: Tỷ suất lợi nhuận, 2016 – 2017

Danh mục bảng
Bảng 1: Top các công ty dẫn đầu ngành thiết bị y tế trên thế giới, 2017
Bảng 2: Các cơ sở đào tạo cán bộ y tế, 2015
Bảng 3: Chênh lệch giữa các vùng miền về một số chỉ số sức khỏe chung năm 2014
Bảng 4: Một số sản phẩm thiết bị y tế chính sản xuất tại Việt Nam, 2010 – 2017
Bảng 5: Giá trị tiêu thụ của một số sản phẩm thiết bị y tế chính được sản xuất tại Việt Nam, 2010 – 2017e
Bảng 6: Một số công ty tiêu biểu nhập khẩu máy nhãn khoa (bao gồm cả trang thiết bị), 2017