Thị trường phân bón tiếp tục dư cung, ước lượng cung chất dinh dưỡng theo thành phân phân bón tăng lên 3.4% trong khi cầu tăng không đáng kể 0.6%. Khu vực Châu Á và Châu Mỹ là những khu vực tiêu thụ phân bón nhiều nhất trên thế giới. Phân bón có xu hướng tăng giá trở lại do nhu cầu tăng cao nhưng khan hiếm nguồn cung và ảnh hưởng bởi chi phí nguyên liệu và vận chuyển (do giá dầu, khí, than tăng). Cung bình quân luôn vượt mức so với cầu. Sản xuất phân bón trong nước tập trung vào thị trường phân đơn, phân hỗn hợp mới chỉ sản xuất được NPK và DAP. Tiêu thụ phân bón có xu hướng giảm qua các năm. Nhập khẩu phân bón biến động liên tục qua các năm. Các nước châu Á tiếp tục là thị trường chính xuất khẩu chủ lực của Việt Nam. Cụ thể, Campuchia vẫn tiếp tục là thị trường xuất khẩu chính. Lượng hàng tồn kho phân bón có xu hướng tăng qua các năm, nhưng tỷ lệ gia tăng có dấu hiệu giảm xuống. Ngành phân bón đang ở trạng thái bão hòa, các doanh nghiệp trong nước phải cạnh tranh gay gắt với hàng nhập khẩu, trong khi đó cầu có xu hướng giảm, dẫn đến áp lực giảm giá trong giai đoạn 2016 – 2020f.

 

 Tóm tắt báo cáo
 1. Môi trường kinh doanh
1.1 Tình hình kinh tế vĩ mô
1.2 Hàng rào pháp lý
1.3 Các hiệp định kinh tế
2. Tổng quan ngành
2.1 Thực trạng ngành Phân bón Thế giới
2.1.1 Cung cầu
2.1.2 Xuất nhập khẩu
2.1.3 Diễn biến giá
2.1.4 Thực trạng sản xuất tiêu thụ tại 1 số nước tiêu biểu
2.2 Thực trạng ngành Phân bón Việt Nam
2.2.1 Lịch sử ngành Phân bón Việt Nam
2.2.2 Khái niệm và Phân loại
2.2.3 Quy mô và đặc điểm thị trường
2.2.4 Hoạt động chủ yếu
2.2.5 Nguyên liệu đầu vào
2.2.6 Công nghệ sản xuất
2.2.7 Cung – Cầu
2.2.8 Xuất nhập khẩu
2.2.9 Hàng tồn kho
2.2.10 Diễn biến giá
2.2.11 Vận chuyển và Phân phối
2.3 Rủi ro ngành
2.4 Quy hoạch và Dự báo
2.4.1 Quy hoạch
2.4.2 Dự báo Thế giới
2.4.3 Dự báo trong nước
3. Phân tích doanh nghiệp
3.1 Top 10 doanh nghiệp
3.2 Nhóm chỉ tiêu kết quả kinh doanh
3.3 Nhóm chỉ tiêu tài chính
3.4 Nhóm chỉ tiêu lưu chuyển tiền tệ
4. Phụ lục báo cáo tài chính

Đạm Phú Mỹ
Bình Điền
Đạm Cà Mau
Hóa chất Lâm Thao
Đạm Hà Bắc
DAP Đình Vũ
Xuất nhập khẩu Quảng Bình
Hóa chất dầu khí Tây Nam Bộ
Hóa chất dầu khí Đông Nam Bộ

Danh mục biểu đồ
Biểu đồ 1: Biến độngCPI  hàng tháng, 2014 – 6/2018
Biểu đồ 2: Tăng trưởng GDP, 2012 – 6T/2018
Biểu đồ 3: Tỷ giá VND/USD, 3/2015 – 6/2018
Biểu đồ 4: Tỷ giá VND/CNY, 2016 – 6/2018
Biểu đồ 5: Xuất nhập khẩu theo quý, Q1/2015 – Q2/2018
Biểu đồ 6: Cơ cấu nhóm hàng xuất khẩu, 6T/2018
Biểu đồ 7: Nhu cầu theo dưỡng chất phân bón và lượng cung dưỡng chất, 2015 – 2017e
Biểu đồ 8: Xuất khẩu phân bón, 2012 – 2017e
Biểu đồ 9: Diễn biến giá phân bón chính trên thế giới, 1/2012 – 6/2018
Biểu đồ 10: Top doanh nghiệp phân bón lớn nhất Trung Quốc, 2017
Biểu đồ 11: Xuất nhập khẩu phân bón của Trung Quốc, 2010 – 2017
Biểu đồ 12: Nhập khẩu phân bón của Ấn Độ theo loại, 2015 – 2017
Biểu đồ 13: Cơ cấu sản xuất phân bón tại Ấn Độ theo loại, 2012 – 2017
Biểu đồ 14: Doanh thu ngành phân bón, 2010 – 2016
Biểu đồ 15: Thị phần theo doanh thu, 2016
Biểu đồ 16: Trữ lượng than theo khu vực
Biểu đồ 17: Phân khúc thị trường tiêu thụ than
Biểu đồ 18: Dự báo cung cầu than giai đoạn 2015-2030
Biểu đồ 19: Trữ lượng Quặng thăm dò năm 2014
Biểu đồ 20: Dự báo nhu cầu Quặng cho phân bón, 2015 – 2030
Biểu đồ 21: Phân khúc thị trường tiêu thụ khí thiên nhiên
Biểu đồ 22: Cung – cầu, 2012 – 6T/2018e
Biểu đồ 23: Sản xuất và tiêu thụ của các doanh nghiệp sản xuất trong nước, 2012 – 6T/2018e
Biểu đồ 24: Sản xuất phân bón, 2012 – 6T/2018e
Biểu đồ 25: Nhu cầu và tiêu thụ phân bón, 2012 – 6T/2018e
Biểu đồ 26: Nhập khẩu phân bón, 2012 – 6T/2018e
Biểu đồ 27: Nhập khẩu phân bón, 6T/2017  và  6T/2018e
Biểu đồ 28: Cơ cấu nhập khẩu theo loại phân bón, 6T/2018e
Biểu đồ 29: Cơ cấu nhập khẩu phân bón theo quốc gia, 6T/2018
Biểu đồ 30: Cơ cấu doanh nghiệp nhập khẩu phân bón, 6T/2018
Biểu đồ 31: Xuất khẩu phân bón, 2012 – 6T/2018e
Biểu đồ 32: Xuất khẩu phân bón theo quốc gia, 6T/2018e
Biểu đồ 33: Xuất khẩu phân bón theo quốc gia, 6T/2017 – 6T/2018e
Biểu đồ 34: Xuất khẩu phân bón theo xuất xứ, 6T/2018
Biểu đồ 35: Tồn kho phân bón, 2010 – 2017e
Biểu đồ 36: Diễn biến giá, 2014 – 6/2018
Biểu đồ 37: Diễn biến giá than, giá dầu, 7/2011 – 5/2018
Biểu đồ 38: Cơ cấu diện tích trồng trọt, 2017
Biểu đồ 39: Diện tích đất trồng lúa qua các năm, 2010 – 2014
Biểu đồ 40: Nhu cầu sử dụng phân bón theo loại cây trồng
Biểu đồ 41: Xuất khẩu nông nghiệp chính, 6T/2017 – 6T/2018
Biểu đồ 42: Diện tích trồng lúa chia theo khu vực, 2012 – 2017
Biểu đồ 43: Diện tích trồng lúa chia theo mùa vụ, 2017
Biểu đồ 44: Sản lượng lúa theo mùa vụ, 2012 – 2017
Biểu đồ 45: Dự báo cung cầu phân bón theo dưỡng chất, 2017e – 2020f
Biểu đồ 46: Dự báo cung – cầu, 2010 – 2020f
Biểu đồ 47: Doanh thu thuần, 2016 – 2017
Biểu đồ 48: Tỷ suất lợi nhuận gộp, 2016 – 2017
Biểu đồ 49: Tỷ suất tự tài trợ, 2016 – 2017
Biểu đồ 50: Chi phí bán hàng, 2016 – 2017
Biểu đồ 51: Chi phí quản lý doanh nghiệp, 2016 – 2017
Biểu đồ 52: Vòng quay tài sản cố định, 2016 – 2017
Biểu đồ 53: Vòng quay tồn kho, 2016 – 2017
Biểu đồ 54: Kỳ thu tiền bình quân, 2016 – 2017
Biểu đồ 55: Tỷ số lợi nhuận, 2016 – 2017
Biểu đồ 56: Chỉ số thanh toán, 2016 – 2017

Danh mục bảng
Bảng 1: Biểu thuế theo Hiệp định thương mại Việt Nam – Liên minh Á – Âu
Bảng 2: Top quốc gia xuất khẩu phân bón lớn nhất, 2016 – 2017
Bảng 3: Top quốc gia nhập khẩu phân bón lớn nhất, 2016 – 2017
Bảng 4: Thay đổi thuế suất xuất khẩu phân bón, 2017 – 2018
Bảng 5: Mức thuế môi trường tại Trung Quốc, 2018
Bảng 6: Giá một số chủng loại phân bón nhập khẩu 6T/2018
Bảng 7: Cơ cấu xuất khẩu phân bón Việt Nam theo loại, 6T/2018
Bảng 8: Cơ cấu tạm nhập tái xuất phân bón theo loại, 6T/2018